ค้นหาแผนที่ดีที่สุดสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของคุณ

แผนที่เน้นเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ

nanoe™ X เข้ายับยั้งสารมลพิษและกำจัดกลิ่นอย่างต่อเนื่อง และ ziaino™ ทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นในพื้นที่จุดเข้าเยี่ยมและพื้นที่ส่วนกลางเพื่อการบริหารจัดการสุขอนามัยในระดับสูงสุด แผนนี้เน้นที่คุณภาพของอากาศ พร้อมกับการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นการควบคุมส่วนกลางเพื่อให้สามารถมองเห็นการใช้งานและควบคุมระบบปรับอากาศทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถตรวจสอบการทำงานและการใช้งานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเพลิดเพลินกับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศซึ่งขับเคลื่อนโดย nanoe™ X

แผนมาตรฐานสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศและการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นรองรับความต้องการของผู้ที่มีงบประมาณจำกัดด้วยระบบปรับอากาศที่ควบคุมง่าย พร้อมการบริหารจัดการสุขอนามัยขั้นสูงด้วย nanoe™ X

แผนที่เน้นเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ

nanoe™ X เข้ายับยั้งสารมลพิษและกำจัดกลิ่นอย่างต่อเนื่อง และ ziaino™ ทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นในพื้นที่จุดเข้าเยี่ยมและพื้นที่ส่วนกลางเพื่อการบริหารจัดการสุขอนามัยในระดับสูงสุด แผนนี้เน้นที่คุณภาพของอากาศ พร้อมกับการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นการควบคุมส่วนกลางเพื่อให้สามารถมองเห็นการใช้งานและควบคุมระบบปรับอากาศทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถตรวจสอบการทำงานและการใช้งานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเพลิดเพลินกับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศซึ่งขับเคลื่อนโดย nanoe™ X

แผนมาตรฐานสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศและการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นรองรับความต้องการของผู้ที่มีงบประมาณจำกัดด้วยระบบปรับอากาศที่ควบคุมง่าย พร้อมการบริหารจัดการสุขอนามัยขั้นสูงด้วย nanoe™ X

แผนนี้ทำงานอย่างไร

แผนที่เน้นเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

ERV
 

พัดลมดูดอากาศเข้า +
ตัวควบคุม IAQ

พัดลมระบายอากาศ

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร
แบบแยกส่วนหนึ่งชุด

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร VRF

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

ziaino™
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

บริเวณที่ใช้งานบ่อยจะมีการยับยั้งสารมลพิษที่ดียิ่งขึ้นด้วย ziaino™ และ nanoe™ X

ผลิตภัณฑ์ nanoe™ X สองประเภทช่วยให้พื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากสัญจรไปมามีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (VRF)

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (RAC)

เน้นการเชื่อมต่อ

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ RAC

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส: ★★★★★★

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★★★★

การเชื่อมต่อ: ★☆☆☆☆☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★★★★

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★★★

แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

พัดลมตู้

พัดลมระบายอากาศ

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร VRF

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X

การควบคุมแบบรวมศูนย์

CZ-CAPRA1

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (VRF)

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (RAC)

เน้นการเชื่อมต่อ

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ RAC

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

การควบคุมแบบรวมศูนย์

การเดินสายโยกย้ายข้อมูลแบบรวมศูนย์

CZ-CAPRA1

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส: ★★★☆☆☆

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★★★☆

การเชื่อมต่อ: ★★★★★☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★☆☆☆

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★★★

แผนมาตรฐานสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศและการเชื่อมต่อ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมติดผนัง

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร
แบบแยกส่วนหนึ่งชุด (RAC)

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร
แบบแยกส่วนหนึ่งชุด (PAC)

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X

ตัวควบคุมระบบ

CZ-CAPRA1

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (PAC)

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (RAC)

เน้นการเชื่อมต่อ

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ PAC

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ RAC

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

การควบคุมแบบรวมศูนย์

การเดินสายโยกย้ายข้อมูลแบบรวมศูนย์

CZ-CAPRA1

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส: ★★★☆☆☆

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★☆☆☆

การเชื่อมต่อ: ★★★☆☆☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★☆☆☆

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★☆☆

ค้นหาการออกแบบที่เหมาะกับคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมแล้วที่จะออกแบบการติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของคุณ