កាសពាក់ត្រចៀកឥតខ្សែ RP-HTX20BE

RP-HTX20BE

ស្តាយ៍មិនសុំា ឥតខ្សែងាយស្រួលប្រើ

រូបរាងបែបបុរាណរបស់កាសឥតខ្សែ HTX20B រួមបញ្ចូលជាមួយគ្រឿងបន្លាស់ទំនើប ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាទាន់សម័យ​ដើម្បីជួយបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ពិសេសរបស់អ្នក។ វាមានរាងជួយទប់លំនឹងទ្វេដង ដែលអាចដាក់នៅក្នុងត្រចៀកជាប់ល្អប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ កាស HTX20B ផ្ដល់នូវគុណតម្លៃមិនសាបសូន្យ តាមរយៈការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងរូបរាងបែបបុរាណ និងបច្ចេកវិទ្យាសំឡេងចុងក្រោយបំផុត។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាសពាក់ត្រចៀកឥតខ្សែ RP-HTX20BE
ពណ៌:
Color:ពណ៌ខ្មៅ:RP-HTX20B-K
Color:ពងមាន់:RP-HTX20B-C
Color:ក្រហម:RP-HTX20B-R
ស្ដាយ៍ទំនើបបែបរេត្រូ
រូបរាងទាន់សម័យរួមជាមួយគុណតម្លៃមិនសាបសូន្យ
ងាយស្រួលពាក់ មិនងាយធ្លាក់
ERGOFIT PLUS៖ ជួយទប់លំនឹងទ្វេដង
សំឡេងបាសបុកខ្លាំង
ដ្រាយវើរទំហំ 9 mm និងមេដែកនីអូឌីមីញ៉ូម

Get Inspired

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាសពាក់ត្រចៀកឥតខ្សែ RP-HTX20BE