Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup SHOP NOW WHERE TO BUY Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Warunki akcji - "S1/S1R/S5 + 1 rok przedłużonej gwarancji "*.

Warunki akcji - "S1/S1R/S5 + 1 rok przedłużonej gwarancji "*.

1. Organizator

Organizatorem akcji "S1/S1R/S5 + 1 rok przedłużonej gwarancji" (od teraz nazywanej „Akcją”) jest firma Panasonic Marketing Europe GmbH z biurem zarejestrowanym przy ulicy Hagenauer 43, 65203 Wiesbaden w Niemczech, działając za pośrednictwem lokalnego oddziału Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą zarejestrowaną przy Wołoskiej 9, 02-673 Warszawa (od teraz nazywanej „my”).

2. Przedłużenie gwarancji – warunki przystąpienia

Gwarancja na dany produkt będący częścią akcjii zostanie bezpłatnie przedłużona o 1 dodatkowy rok bez dodatkowych opłat w przypadku zakupu aparatu LUMIX DC-S1/S1K/S1M/S1R/S1RM/S5/S5K (od teraz nazywanych „produkty kwalifikujące do udziału w akcji”) w okresie trwania akcji od 01.04.2021 do 31.07.2021 (dalej „okres trwania akcji”) w dowolnym z autoryzowanych sklepów, zarejestruj zakup do 31.08.2021, zgodnie z regulaminem akcji na stronie:

Mój Panasonic https://my.panasonic.eu/#/login?lan=pl_PL

LUMIX Pro https://www.lumixpro.panasonic.com/pl/.

W przypadku Estonii, Litwy i Polski więcej informacji można znaleźć na stronie Kampanii:

EE

https://www.panasonic.com/ee/consumer/kaamerad/digitaal-kaamera-oppima/digitaal-kaamera/lumix-s-kevadkampaania.html

LT

https://www.panasonic.com/lt/consumer/fotoaparatai-ir-filmavimo-kameros/skaitmeniniai-aparatai-suzinoti/skaitmeniniai-aparatai/lumix-s-pavasarine-reklama.html

PL

https://www.panasonic.com/pl/consumer/kamery-i-aparaty-uczyc-sie/artykuly/wiosenna-promocja-lumix-s.html

Aby się zarejestrować, utwórz konto LUMIX Pro / Mój Panasonic za pośrednictwem stron naszych Akcji, w zależności od dostępności w Twoim kraju.

Jeśli kupujesz kwalifikujący się zestaw LUMIX z serii S, zarejestruj się na stronie LUMIX Pro (korzystając z linku LUMIX Pro dla odpowiedniego kraju). Jeśli kupujesz kwalifikujący się korpus LUMIX z serii S i masz co najmniej jeden kwalifikujący się obiektyw LUMIX Pro, zarejestruj się na stronie LUMIX Pro (https://www.lumixpro.panasonic.com/pl/). W przypadku zakupu kwalifikującego się korpusu LUMIX z serii S zarejestruj się na stronie My Panasonic (https://my.panasonic.eu/#/login?lan=pl_PL). Sprawdź, które produkty LUMIX PRO są objęte programem (korzystając z linku LUMIX Pro dla odpowiedniego kraju).

Zarejestruj zakupiony produkt w ramach Akcji, podając następujące informacje:
1) Gdzie dokonano zakupu produktu kwalifikującego do udziału w akcji
2) Data zakupu
3) Nazwa modelu kwalifikującego do udziału w akcji
4) Numer seryjny produktu kwalifikującego do udziału w akcji
5) Udostępnij fakturę lub paragon zakupu.

Przedłużenie gwarancji zostanie przyznane tylko w przypadku rejestracji w okresie trwania Akcji oraz podania obowiązkowych danych na odpowiednich stronach Akcji (wymienione powyżej). W związku z tym należy podać te dane podczas rejestracji produktu objętego Akcją na odpowiedniej stronie rejestracji  (LUMIX Pro / Mój Panasonic). Po dokonaniu rejestracji otrzymasz dostęp do certyfikatu, który będzie dowodem Twojej rejestracji w okresie trwania akcji.

W krajach wymienionych poniżej strony rejestracji nie są dostępne, a dostęp do certyfikatu przedłużenia gwarancji w formie papierowej lub elektronicznej uzyskasz za pośrednictwem sprzedawcy w momencie zakupu produktu objętego kampanią: Estonia, Litwa.

Prosimy o przechowywanie certyfikatu przedłużenia gwarancji w bezpiecznym miejscu. Będzie służyć jako dowód Twojej rejestracji w Okresie kampanii w przypadku roszczenia gwarancyjnego.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy udostępnić nam certyfikat oraz oryginał dowodu zakupu z aktualnym numerem faktury i podatkiem VAT. Jeżeli podane dane będą nieprawidłowe lub niekompletne przedłużenie gwarancji nie zostanie przyznane.

3. Uczestnicy

Uczestnictwo jest możliwe dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia – użytkowników końcowych produktów kwalifikujących się do udziału w akcji.

4. Warunki gwarancji

Pod wszystkimi innymi względami obowiązują ogólne warunki gwarancji, które można znaleźć tutaj:

5. Ankieta klienta

Po wzięciu udziału w akcji możesz także przystąpić do ankiety klientów. Tutaj obowiązuje nasze rozporządzenie o ochronie danych (sekcja 6).

6. Ochrona danych osobowych

Naszą politykę prywatności można znaleźć tutaj:

7.Obowiązujące prawo

Do niniejszych warunków Akcji stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem międzynarodowego prawa kolizyjnego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

8. Nieskoteczność poszczególnych klauzul

W przypadku gdyby któryś z warunków akcji został unieważniony, ważność pozostałych pozostanie bez zmian.

Gdyby wystąpiły pewne wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta Panasonic:

EE

+37 2622 5397

LT

+37 5 205 31 55

PL

+48 801 003 532 / 22 295 37 27