ค้นหาแผนที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนเตรียมอนุบาลของคุณ

แผนที่เน้นเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ

nanoe™ X เข้ายับยั้งสารมลพิษและกำจัดกลิ่นอย่างต่อเนื่อง และ ziaino™ ทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นในห้องเด็กเล่นเพื่อการบริหารจัดการสุขอนามัยในระดับสูงสุด แผนนี้เน้นที่คุณภาพของอากาศ พร้อมกับการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นการเชื่อมต่อเพื่อให้สามารถมองเห็นและจัดการระบบปรับอากาศทั้งหมดของคุณและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายผ่านตัวควบคุมเพียงชุดเดียว ตรวจสอบการทำงานและการใช้งานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเพลิดเพลินกับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศซึ่งขับเคลื่อนโดย nanoe™ X

แผนมาตรฐานสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศและการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นรองรับความต้องการของผู้ที่มีงบประมาณจำกัดด้วยการควบคุมระบบปรับอากาศจากระยะไกลได้ง่ายๆ พร้อมการบริหารจัดการสุขอนามัยขั้นสูงด้วย nanoe™ X

แผนที่เน้นเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ

nanoe™ X เข้ายับยั้งสารมลพิษและกำจัดกลิ่นอย่างต่อเนื่อง และ ziaino™ ทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นในห้องเด็กเล่นเพื่อการบริหารจัดการสุขอนามัยในระดับสูงสุด แผนนี้เน้นที่คุณภาพของอากาศ พร้อมกับการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นการเชื่อมต่อเพื่อให้สามารถมองเห็นและจัดการระบบปรับอากาศทั้งหมดของคุณและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายผ่านตัวควบคุมเพียงชุดเดียว ตรวจสอบการทำงานและการใช้งานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเพลิดเพลินกับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศซึ่งขับเคลื่อนโดย nanoe™ X

แผนมาตรฐานสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศและการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นรองรับความต้องการของผู้ที่มีงบประมาณจำกัดด้วยการควบคุมระบบปรับอากาศจากระยะไกลได้ง่ายๆ พร้อมการบริหารจัดการสุขอนามัยขั้นสูงด้วย nanoe™ X

แผนนี้ทำงานอย่างไร

แผนที่เน้นเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

ERV
 

พัดลมตู้

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศติดผนัง

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร VRF

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

ziaino™
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

พื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง เช่น บริเวณที่เด็กรับประทานอาหาร มีการยับยั้งสารก่อมลพิษได้ดียิ่งขึ้นด้วย ziaino™ และ nanoe™ X

ผลิตภัณฑ์ nanoe™ X สองประเภทช่วยให้พื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากสัญจรไปมามีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (VRF)

เน้นการเชื่อมต่อการควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส: ★★★★★★

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★★★★

การเชื่อมต่อ: ★☆☆☆☆☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★★★★

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★★★

แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

พัดลมตู้

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศติดผนัง

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร VRF

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X

การควบคุมแบบรวมศูนย์

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (VRF)

เน้นการเชื่อมต่อการควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์การควบคุมแบบรวมศูนย์การเดินสายโยกย้ายข้อมูลแบบรวมศูนย์

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส:: ★★★☆☆☆

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★★★☆

การเชื่อมต่อ: ★★★★☆☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★☆☆☆

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★★★

แผนมาตรฐานสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศและการเชื่อมต่อ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศติดผนัง

พัดลมระบายอากาศติดผนัง
 

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร
แบบแยกส่วนหนึ่งชุด (RAC)

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร
แบบแยกส่วนหนึ่งชุด (PAC)

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X

ตัวควบคุมระบบ
 

CZ-CAPRA1
 

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (PAC)

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (RAC)

เน้นการเชื่อมต่อ

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ PAC

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ RAC

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์


การควบคุมแบบรวมศูนย์การเดินสายโยกย้ายข้อมูลแบบรวมศูนย์


CZ-CAPRA1

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส: ★★★☆☆☆

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★☆☆☆

การเชื่อมต่อ: ★★★☆☆☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★☆☆☆

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★☆☆

ค้นหาการออกแบบที่เหมาะกับคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของเรากำลังรอออกแบบการติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนอนุบาลของคุณ