Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

PODMÍNKY KAMPANĚ „S1/S1R/S5 + PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY O 1 ROK“

PODMÍNKY KAMPANĚ „S1/S1R/S5 + PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY O 1 ROK“

1. Organizátor

Organizátorem kampaně „S1/S1R/S5 + prodloužení záruky o 1 rok“ (dále jen „Kampaň“) je společnost Panasonic Marketing Europe GmbH se sídlem Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Německo, HRB 13178, jednající prostřednictvím místní pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8, Křižíkova 148/34, 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „my“, „naše“).

2. Prodloužení záruky a podmínky účasti

Záruka 2 roky¹ za jakost na příslušný produkt, který je součástí Kampaně, se zdarma prodlužuje o 1 rok. Prodlouženou záruku získáte, pokud si zakoupíte fotoaparát (tělo nebo sadu) LUMIX DC-S1 / S1K / S1M / S1R / S1RM / S5 / S5K  (dále „Produkt zařazený do Kampaně“) - v období Kampaně od 01.04.2021 do 31.07.2021 (dále jen „Doba trvání Kampaně“) v kterékoli z našich autorizovaných prodejen a zaregistrujte jej do 31.08.2021 v souladu s těmito podmínkami Kampaně na naší registrační stránce:

LUMIX PRO -  registrační stránka pro Českou republiku a pro Slovensko:

My Panasonic - registrační stránky pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko:

Další informace o Kampani se dozvíte zde:  

BG

https://www.panasonic.com/bg/consumer/cameras-camcorder/lumix-g-dslm-cameras-learn/lumix/lumix-s-spring-promotion.html

CZ

https://www.panasonic.com/cz/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/jarni-reklamni-akce-lumix-s.html

HU

https://www.panasonic.com/hu/consumer/fenykepezogepek-es-videokamerak/lumix-g-dslm-fenykepezogepek-learn/cikkek/lumix-s-tavaszi-akcio.html

HR

https://www.panasonic.com/hr/consumer/fotoaparati-i-videokamere/lumix-g-dslm-fotoaparati-learn/clanci/lumix-s-proljetna-promotivna-ponuda.html

RO

https://www.panasonic.com/ro/consumer/camere-foto-si-video/camere-foto-lumix-g-dslm-learn/articole/promotia-de-primavara-lumix-s.html

SK

https://www.panasonic.com/sk/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/jarna-propagacna-akcia-lumix-s.html

SI

https://www.panasonic.com/si/consumer/fotoaparati-in-kamkorderji-learn/lumix/spomladanska-promocijska-ponudba-lumix-s.html

¹Záruční doba výrobce v Maďarsku pro výrobky s kupní cenou nad 250.000 HUF je 3 roky.

Chcete-li zaregistrovat Produkt zařazený do Kampaně, jednoduše si vytvořte účet buď na LUMIX PRO nebo na My Panasonic (podle dostupnosti služby ve vaší zemi), pokud účet ještě nemáte.

V případě České republiky a Slovenska platí:

1) Pokud registrujete produkt zařazený do kampaně pouze tělo (DC-S1E-K, DC-S1RE-K, DC-S5E-K), tak zaregistrujte svůj Produkt na registrační stránku My Panasonic (https://my.panasonic.eu/#/login?lan=cs_CZ).

2) Pokud registrujete Produkt zařazený do kampaně Lumix S kit (tzn. tělo fotoaparátu s objektivem v balení - DC-S1KE-K, DC-S1ME-K, DC-S1RME-K, DC-S5KE-K), tak registraci je nutné provést na registrační stránce LUMIX PRO (https://www.lumixpro.panasonic.com/cz/).

3) Pokud registrujete Produkt zařazený do kampaně pouze tělo (DC-S1E-K, DC-S1RE-K, DC-S5E-K) a zároveň už vlastníte Lumix S objektiv, který je platný pro registraci v LUMIX PRO dle podmínek služby LUMIX PRO, tak registraci je možné provést na registrační stránce LUMIX PRO (https://www.lumixpro.panasonic.com/cz/).

Úplný seznam Produktů zařazených do Kampaně najdete na výše uvedené stránce o Kampani.

Při registraci uveďte následující povinné informace:

1) Kde byl Produkt zakoupen?
2) Datum nákupu
3) Číslo modelu Produktu
4) Sériové číslo Produktu a sériové číslo objektivu (pokud je součásti balení)
5) Nahrajte kopii faktury / dokladu o nákupu

Prodloužení záruky bude poskytnuto pouze v případě, že Produkt zařazený do Kampaně zaregistrujete ve lhůtě do 31.8.2021 a uvedete výše uvedené povinné údaje. Proto prosím vyplňte tyto údaje při registraci Produktu na příslušné registrační stránce (LUMIX PRO / My PANASONIC) řádně a včas. Jakmile se zaregistrujete, získáte přístup k certifikátu rozšířené záruky.

V následujících zemích nejsou registrační stránky k dispozici: Bulharsko, Chorvatsko Rumunsko, Slovinsko. Certifikát rozšířené záruky Vám v těchto zemích vystaví autorizovaný prodejce při zakoupení Produktu zařazeného do Kampaně v papírové nebo elektronické podobě. Další registrace se nevyžaduje.

Uschovejte si tento certifikát potvrzující prodloužení záruky na bezpečném místě. Bude sloužit jako doklad vaší registrace Produktu pro případnou reklamaci.

V případě uplatnění nároku z prodloužené záruky za jakost je nutné předložit servisnímu středisku certifikát rozšířené záruky a originál dokladu o nákupu s odpovídajícím číslem faktury. Bez těchto dokladů nebo pokud nesouhlasí údaje uvedené v certifikátu a vaše osobní údaje, nároky z prodloužené záruky nelze uznat.

3. Účastníci

Účast je možná všem soukromým osobám starším 18 let a právnickým osobám - koncovým uživatelům Produktů zařazených do Kampaně.

4. Naše záruční podmínky

Ve všech ostatních ohledech platí standardní záruční podmínky, které naleznete na:

5. Zákaznický průzkum

Při účasti v této Kampani se můžete rovněž zapojit do našeho zákaznického průzkumu. Uplatňujeme přitom analogicky pravidla pro zpracování osobních údajů, viz Část 6.

6. Ochrana osobních údajů

Seznamte se prosím s naším Oznámením o ochraně osobních údajů, které naleznete na:

7. Rozhodné právo

Na tyto podmínky Kampaně se použije právní řád České republiky, s vyloučením mezinárodního kolizního práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8. Neúčinnost jednotlivých ustanovení

Jestliže bude jakékoli ustanovení těchto podmínek Kampaně prohlášeno za neplatné, platnost zbývajících podmínek Kampaně zůstane nedotčena.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se prosím telefonicky obraťte na linku péče o zákazníky společnosti Panasonic dostupnou v každé zemi:

BG

+359 (0)70 011 262

CZ

+420 236 032 911

HU

+36 80 201 006

HR

+385 (0)800 777 986

RO

+40 (0)21 316 31 65
+40 (0)21 316 41 87

SK

+ 421 2 206 22 911

SI

+386 (0)800 807 799

Linka může být zpoplatněna.

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika

1. dubna 2021