ภาพบ้านของเล่นในมือ

ระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์ช่วยรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารได้อย่างไร

การควบคุมอุณหภูมิ

รักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

อุณหภูมิ
21—27 °C

การควบคุมความชื้น

รักษาอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม พร้อมขจัดความชื้นส่วนเกิน

ความชื้นสัมพัทธ์
40%—60%

การฟอกอากาศ

ยับยั้งไวรัสและการเติบโตของเชื้อราด้วยเทคโนโลยี nanoeTM และไล่อากาศเสียด้วยระบบระบายอากาศ

 CO2<1,000ppm
PM 2.5<75μg/m3

ผลกระทบของความชื้น

ประโยชน์ของการควบคุมความชื้นของเครื่องปรับอากาศสำหรับสภาพแวดล้อมการนอนที่แสดงให้เห็น

การควบคุมความชื้นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่ทำให้รู้สึกสบาย

ภาพเตียงนอน

เมื่อความชื้นในห้องสูงเกือบ 80% เหงื่อจะระเหยได้ไม่ง่ายนักและไม่สามารถปรับอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้นอนหลับยากและทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อตื่นนอน

การควบคุมความชื้นไว้ที่ 40–60% เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนอนหลับที่ดีในตอนกลางคืน พบว่าการควบคุมความชื้นของเครื่องปรับอากาศช่วยปรับปรุงความรู้สึกตื่นตัว แรงจูงใจ อารมณ์ ความสงบ และความอยากอาหารให้ดียิ่งขึ้นเมื่อตื่นนอน การควบคุมความชื้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนอนหลับที่เต็มอิ่ม

ภาพ ดร. ชูอิจิโร ชิราคาวะ

ดูแลโดย
ดร. ชูอิจิโร ชิราคาวะ

แพทย์แผนปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันประเมินและวิจัย Research Institute, Inc.

กราฟผลกระทบของความชื้นที่มีต่อความตื่นตัว แรงจูงใจ อารมณ์ ความสงบ และความอยากอาหารในการนอนหลับ

การประเมินผลกระทบของการควบคุมความชื้นของเครื่องปรับอากาศต่อการนอน

เมื่อมีการควบคุมความชื้นขณะที่ผู้เข้าร่วมทดสอบกำลังนอนหลับ จึงเห็นภาวะที่ดีขึ้นในผลลัพธ์จากแบบสอบถาม ซึ่งมีการจัดอันดับความรู้สึกเมื่อตื่นนอน 5 อย่างด้วยเกณฑ์คะแนนเต็ม 10

1. ความตื่นตัว
2. แรงจูงใจ
3.อารมณ์
4. ความสงบ
5. ความอยากอาหาร

ภาพรวมการทดสอบ
• อุปกรณ์การทดสอบ: เครื่องปรับอากาศภายในห้องที่มี nanoe™ X (CS / CU-X229C)
• พื้นที่ทดสอบ: ห้องขนาดประมาณ 25 ตร.ม. สองห้อง
• ผู้เข้าร่วมทดสอบ: ชาย 6 คน หญิง 6 คน รวม 12 คน อายุ 30-69 ปี
• องค์กรที่ทำการทดสอบ: TTC Co., Ltd.
• ผู้ควบคุมการทดสอบ: ดร. ชูอิจิโร ชิราคาวะ สถาบันประเมินและวิจัย Research Institute, Inc.
• การประเมิน: การผสมผสานการประเมินแบบวัตถุวิสัยเชิงปริมาณกับการประเมินแบบภาวะวิสัยที่มนุษย์รับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับในเวลากลางคืนโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบที่มีและไม่มีการควบคุมความชื้น และใช้วิธีปกปิดสองทางเพื่อขจัดปรากฏการณ์ยาหลอก
• การสาธิต: รู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นนอน บรรเทาความเหนื่อยล้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากคุณภาพการนอนหลับที่ดียิ่งขึ้นด้วยการควบคุมความร้อนและความเย็น พร้อมด้วยการควบคุม nanoe™ X การควบคุมกระแสลม การควบคุมความชื้น รวมถึงการควบคุมความเข้มข้นของ CO2