เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เพิ่ม และจัดการในส่วนของผู้ใช้ เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศ (เชิงพาณิชย์)

เพิ่ม และจัดการในส่วนของผู้ใช้ เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศ (เชิงพาณิชย์)

ช่วยให้พนักงาน หรือผู้ใช้รายอื่นในธุรกิจของคุณ สามารถใช้งาน และตรวจสอบ เครื่องปรับอากาศเครื่องเดียวกันได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความเย็นที่สม่ำเสมอสำหรับลูกค้าของคุณ

1.0 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม "เมนู" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "รายการอุปกรณ์"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
เลือกตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
ดูรหัสอุปกรณ์ของคุณ และข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

2.0 การอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม

ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะได้รับการแจ้งเตือนให้อนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม Panasonic Comfort Cloud App ต้องได้รับอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือน

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศเครื่องใดก็ได้

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
แตะปุ่มการแจ้งเตือนที่มุมซ้ายบน

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
แตะข้อความ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
เลือกระดับการอนุมัติที่จะแบ่งปันกับผู้ใช้เพิ่มเติม จากนั้นแตะ "ยืนยัน"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

3.0 ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม "เมนู" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
แตะ “เจ้าของ” เพื่อขยายเมนู จากนั้นแตะ “รายชื่อผู้ใช้”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ว่า ผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องปรับอากาศตัวใด โดยเฉพาะ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ผู้ใช้เพิ่มเติมสามารถดำเนินการลงทะเบียนโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

4.0 เพิ่ม ผู้ใช้เพิ่มเติม (รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย)
5.0 เพิ่ม ผู้ใช้เพิ่มเติม (อะแดปเตอร์ WLAN - CZ-CAPWFC1)

4.0 เพิ่ม ผู้ใช้เพิ่มเติม (รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย)

ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศ ที่รองรับ Wi-Fi ซึ่งมีรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย และแอป Comfort Cloud สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
1.กดปุ่ม “  ” บนรีโมทคอนโทรล

2.เลือก “WLAN” ด้วยปุ่ม “  ”

3.เลือก “เปิด/ปิด” ด้วยปุ่ม “  ”

4.เลือก "เปิดใช้งาน" ด้วยปุ่ม “  ”

5.แตะ “ถัดไป” บนหน้าจอแอป

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 5
เลือก และตรวจสอบ “สถานะเครือข่าย” โดยกดปุ่ม “

สถานะที่แสดงควรเป็น "เชื่อมต่อกับเราเตอร์แล้ว" เนื่องจากคุณเป็น ผู้ใช้เพิ่มเติม

แตะ “เชื่อมต่อกับเราเตอร์แล้ว”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 7
เลือกเครื่องปรับอากาศที่จะลงทะเบียน แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8
1.กดปุ่ม “  ” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

2.เลือก “การลงทะเบียนหน่วย” และกด “  ”.

3.แตะ “ถัดไป”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 9
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 10
ป้อนรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*สิ่งสำคัญ: ก่อนดำเนินการต่อ คุณจะต้องมีรหัสผ่านของอุปกรณ์ ซึ่งตั้งโดยแอดมิน ผู้ที่ลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศบนแอป Comfort Cloud เป็นคนแรก

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 11
ใส่ชื่อเครื่องปรับอากาศ ข้อความถึงเจ้าของ และหมายเหตุ
แตะ "ส่งคำขอ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กรุณารอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

ไปที่ 2.0 การอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม สำหรับขั้นตอนในการอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

5.0 เพิ่ม ผู้ใช้เพิ่มเติม (อะแดปเตอร์ WLAN - CZ-CAPWFC1)

ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องปรับอากาศ ที่รองรับ Wi-Fi พร้อมอะแดปเตอร์ WLAN, CZ-CAPWFC1 กับแอป Comfort Cloud สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "อะแดปเตอร์ WLAN"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่า “POWER LED” บนอะแดปเตอร์แบบเครือข่าย เป็น “ON” หรือไม่ แตะ "ถัดไป"

* “POWER LED” จะ “ON” เมื่อ LED สว่างอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่กระพริบ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 5
เลือก ตัวเลือกที่ตรงกับสถานะของ “LINK LED

เนื่องจากคุณเป็นผู้ใช้เพิ่มเติม “LINK LED” ควรเป็น “ON

แตะ “ไฟ LED เปิดอยู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6
เลือกเครื่องปรับอากาศที่จะลงทะเบียน แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 7
กดปุ่ม "SETUP" บนอะแดปเตอร์ WLAN แล้วแตะ "ถัดไป"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 9
ป้อนรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*สิ่งสำคัญ: ก่อนดำเนินการต่อ คุณจะต้องมีรหัสผ่านของอุปกรณ์ ซึ่งตั้งโดยแอดมิน ผู้ที่ลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศบนแอป Comfort Cloud เป็นคนแรก

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 10
ใส่ชื่อเครื่องปรับอากาศ ข้อความถึงเจ้าของ และหมายเหตุ
แตะ "ส่งคำขอ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กรุณารอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

ไปที่ 2.0 การอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม สำหรับขั้นตอนในการอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud