เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เพิ่ม และจัดการในส่วนของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศ (สำหรับที่พักอาศัย) และเครื่องระบายอากาศ

เพิ่ม และจัดการในส่วนของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศ (สำหรับที่พักอาศัย) และเครื่องระบายอากาศ

ช่วยให้ผู้ใช้หลายคน รวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ควบคุม และใช้งานเครื่องปรับอากาศเครื่องเดียวกันได้ ทำให้การทำความเย็นเป็นเรื่องง่าย และสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

1.0 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม "เมนู" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "รายการอุปกรณ์"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
เลือกตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
ดูรหัสอุปกรณ์ของคุณ และข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม
จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

2.0 การอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม

ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะได้รับการแจ้งเตือนให้อนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม Panasonic Comfort Cloud App ต้องได้รับอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือน

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศเครื่องใดก็ได้

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
แตะปุ่มการแจ้งเตือนที่มุมซ้ายบน

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
แตะข้อความ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
เลือกระดับการอนุมัติที่จะแบ่งปันกับผู้ใช้เพิ่มเติม จากนั้นแตะ "ยืนยัน"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

3.0 ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม "เมนู" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
แตะ “เจ้าของ” เพื่อขยายเมนู จากนั้นแตะ "รายชื่อผู้ใช้"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ว่า ผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องปรับอากาศตัวใด โดยเฉพาะ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่สำหรับพัดลมจ่ายอากาศ

4.0 เพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม (Wi-Fi ในตัวขั้นสูง - เชื่อมต่อง่าย)

ขั้นตอนต่อไปนี้คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศ Wi-Fi ในตัวขั้นสูงกับแอป Comfort Cloud โดยการสแกน QR Code หรือผ่านการตั้งค่าด้วยตนเองโดยไม่ต้องสแกน QR Code สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติม

4.1 การเชื่อมต่อการสแกน (เชื่อมต่อด้วยการสแกน QR Code)

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "เครื่องปรับอากาศ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "เครื่องปรับอากาศ + รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี QR Code 2 อัน ที่สติ๊กเกอร์บนแผงด้านหน้า จากนั้นแตะ "สติกเกอร์บนแผงด้านหน้าพร้อม 2 QR Code"

หรือ

หากไม่มีสติกเกอร์ที่แผงด้านหน้า ให้แตะ "ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า" และตรวจสอบว่ามี 1 QR Code อยู่ในแผงด้านหน้าหรือไม่ จากนั้นแตะ "มี QR Code อยู่แล้ว"

*หากไม่มีตัวเลือกใดที่กล่าวข้างต้น ให้ดำเนินการต่อไปที่ 5.0 เพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม (Wi-Fi ในตัวแบบมาตรฐาน)

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 5
แตะ “สแกน QR Code”

*หากคุณไม่สามารถสแกน QR Code ได้ ด้วยเหตุผล บางประการ โปรดแตะ “หากไม่พบ QR Code กรุณาคลิก ที่นี่” ดำเนินการต่อไปยัง 4.2 การตั้งค่าด้วยตนเอง (เชื่อมต่อโดยไม่ต้องสแกน QR Code)

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6
อนุญาตให้แอปเข้าถึงกล้องของคุณ

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 7
สแกน QR Code บนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

*หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแตะ “ลองตั้งค่าด้วยตนเอง” ดำเนินการต่อไปยัง 4.2 การตั้งค่าด้วยตนเอง (เชื่อมต่อโดยไม่ต้องสแกน QR Code)

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8
แตะ "อนุญาต" เพื่อให้สิทธิ์แก่แอป Comfort Cloud เพื่อค้นหา และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใกล้เคียง

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 9
อนุญาตให้แอปใช้บลูทูธ

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 10
อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่แน่นอนของคุณขณะใช้งานแอป

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 11
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้เข็มหมุดกดปุ่ม “  ” ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่ง "1" ปรากฏขึ้น

กด "ขึ้น" หรือ "ลง" จนกว่าคุณจะเห็นตัวเลข "0"

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เครื่องปรับอากาศแล้วกดปุ่ม "SET" หนึ่งครั้ง เสียง "บี๊บ" จะดังขึ้น

แตะ "ถัดไป"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 12
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 13
แตะ "ใช้" เพื่อเชื่อมต่อกับ เครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 14
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 15
ใส่ชื่อเครื่องปรับอากาศ ข้อความถึงเจ้าของ และหมายเหตุ
แตะ "ส่งคำขอ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กรุณารอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

ไปที่ 2.0 การอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม สำหรับขั้นตอนในการอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

4.2 การตั้งค่าด้วยตนเอง (เชื่อมต่อโดยไม่ต้องสแกน QR Code)

ขั้นตอนที่ 1
หากคุณไม่สามารถสแกน QR Code ได้ให้แตะ
“ลองตั้งค่าด้วยตนเอง”
หรือ
“หากไม่พบ QR Code กรุณาคลิกที่นี่”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้เข็มหมุดกดปุ่ม “  ” ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่ง "1" ปรากฏขึ้น

กด "ขึ้น" หรือ "ลง" จนกว่า คุณจะเห็นหมายเลข "2"

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เครื่องปรับอากาศแล้วกดปุ่ม "SET" หนึ่งครั้ง เสียง "บี๊บ" จะดังขึ้น

แตะ "ถัดไป"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
แตะ "ใช่" เพื่อดำเนินการต่อ

*สิ่งสำคัญ: ก่อนดำเนินการต่อ คุณจะต้องมีรหัสผ่านของอุปกรณ์ ซึ่งตั้งโดยแอดมิน ผู้ที่ลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศบนแอป Comfort Cloud เป็นคนแรก

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
ป้อนรหัสผ่าน แล้วแตะ "ถัดไป"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 5
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6
แตะ "ใช้" เพื่อเชื่อมต่อกับ เครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 7
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8
ใส่ชื่อเครื่องปรับอากาศ ข้อความถึงเจ้าของ และหมายเหตุ
แตะ "ส่งคำขอ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กรุณารอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

ไปที่ 2.0 การอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม สำหรับขั้นตอนในการอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

5.0 เพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม (Wi-Fi ในตัวแบบมาตรฐาน)

ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศ ที่มี Wi-Fi มาตรฐานในตัว กับแอป Comfort Cloud สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "เครื่องปรับอากาศ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "เครื่องปรับอากาศ + รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี QR Code 1 อัน บนสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้าเท่านั้น จากนั้นแตะ "สติกเกอร์ แผงด้านหน้า พร้อมรหัส QR 1 อัน

หรือ

หากไม่มีสติกเกอร์ที่แผงด้านหน้า ให้แตะ "ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่แผงด้านหน้า" แล้วตรวจสอบว่าไม่มี QR Code ภายในแผงด้านหน้า จากนั้นแตะ "ไม่พบ QR Code"

*หากไม่มีตัวเลือกใดที่กล่าวข้างต้น ให้ไปที่ 4.0 เพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม (Wi-Fi ขั้นสูง ติดตั้งในตัว - เชื่อมต่อง่าย)

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 5
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้หมุดกดปุ่ม “  ” ค้างไว้หนึ่งครั้ง เพื่อให้มีเสียง “บี๊บ

ไฟ LED LAN แบบไร้สาย บนเครื่องปรับอากาศจะสว่าง และกะพริบ

แตะ "ถัดไป"

*ตำแหน่ง และสีของ LED LAN แบบไร้สาย จะต่างกันไป ในแต่ละรุ่น

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม
จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6
แตะ “ไฟ LED เปิดอยู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 7
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8
เลือกเครื่องปรับอากาศที่จะลงทะเบียน แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 9
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้เข็มหมุดกดปุ่ม “  ” ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่ง "1" ปรากฏขึ้น

กด "ขึ้น" หรือ "ลง" จนกว่าคุณจะเห็นหมายเลข "3"

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เครื่องปรับอากาศแล้วกดปุ่ม "SET" หนึ่งครั้ง เสียง "บี๊บ" จะดังขึ้น

แตะ "ถัดไป"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 10
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 11
ป้อนรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*สิ่งสำคัญ: ก่อนดำเนินการต่อ คุณจะต้องมีรหัสผ่านของอุปกรณ์ ซึ่งตั้งโดยแอดมิน ผู้ที่ลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศบนแอป Comfort Cloud เป็นคนแรก

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 12
ใส่ชื่อเครื่องปรับอากาศ ข้อความถึงเจ้าของ และหมายเหตุ
แตะ "ส่งคำขอ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กรุณารอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

ไปที่ 2.0 การอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม สำหรับขั้นตอนในการอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

6.0 เพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม (อะแดปเตอร์เครือข่าย CZ-TACG1)

ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศ ที่รองรับ Wi-Fi พร้อมอะแดปเตอร์แบบเครือข่าย CZ-TACG1 กับแอป Comfort Cloud สำหรับ ผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "เครื่องปรับอากาศ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "อะแดปเตอร์ภายนอก แบบไร้สาย"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่า “POWER LED” บนอะแดปเตอร์แบบเครือข่าย เป็น “ON” หรือไม่ แตะ "ถัดไป"

* “POWER LED” จะ “ON” เมื่อ LED สว่างอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่กระพริบ

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 5
แตะ "ถัดไป" เนื่องจากคุณไม่ใช่คนที่เริ่มติดตั้งเครื่องปรับอากาศนี้ (ผู้ดูแลระบบ)

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ทั้งสามดวง บนอะแดปเตอร์แบบเครือข่าย “เปิด” (สว่างแต่ไม่กะพริบ) แตะ “ไฟ LED เปิดอยู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 7
ป้อน ID อุปกรณ์ และรหัสผ่าน แตะ “ลงทะเบียน”

*สิ่งสำคัญ: ก่อนดำเนินการต่อ คุณจะต้องมีรหัสผ่านของอุปกรณ์ ซึ่งตั้งโดยแอดมิน ผู้ที่ลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศบนแอป Comfort Cloud เป็นคนแรก
สำหรับ ID อุปกรณ์ โปรดดูส่วนที่ 1.0 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

คุณยังสามารถตรวจสอบรหัสอุปกรณ์ บนกล่องหรือแท็กได้ด้วย

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8
ใส่ชื่อเครื่องปรับอากาศ ข้อความถึงเจ้าของ และหมายเหตุ แตะ "ส่งคำขอ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กรุณารอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

ไปที่ 2.0 การอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม สำหรับขั้นตอนในการอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

7.0 เพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม (Ventilator IAQ Remote Controller)

ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องระบายอากาศ กับรีโมทคอนโทรล IAQ และแอป Comfort Cloud สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม “+”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “พัดลมระบายอากาศ”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3
แตะปุ่ม “” เพื่อขยายเมนูประเทศ

เลือกประเทศของคุณ แล้วแตะ “ถัดไป”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4
แตะ “เริ่ม”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 5
เลือก “อื่นๆ (เครื่องระบายอากาศ ที่ใช้ก่อนหน้านี้)”

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6
แตะ "ใช่" เมื่อแอปแสดง "เครื่องระบายอากาศ ทำงานโดยใช้ แอปอัจฉริยะนี้มาก่อนหรือไม่"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 7
เลือกปุ่มที่ตรงกับสถานะของเครือข่าย LAN แบบไร้สาย “” เนื่องจากเครื่องได้ถูกตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ เครื่องหมายจึงควรเป็น "ON" เลือก "เครื่องหมายแสดง LAN แบบไร้สายเปิดอยู่"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8
กำลังค้นหาเครื่องระบายอากาศ กรุณารอสักครู่

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 9
เลือกเครื่องระบายอากาศ สำหรับการลงทะเบียน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 10
บนรีโมทคอนโทรล IAQ ให้กดปุ่ม “” ค้างไว้ จนกระทั่ง "1" ปรากฏ บนหน้าจอ

กด "โหมด" ซ้ำๆ จนกระทั่ง "3" ปรากฏขึ้น

กดปุ่ม "ตัวกรอง" หนึ่งครั้ง

แตะ "ถัดไป" บนแอป

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 11
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

*ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย
จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 12
ป้อนรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*สิ่งสำคัญ: ก่อนดำเนินการต่อ คุณจะต้องมีรหัสผ่านของอุปกรณ์ ซึ่งตั้งโดยแอดมิน ผู้ที่ลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศบนแอป Comfort Cloud เป็นคนแรก

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 13
กรอกชื่อ เครื่องระบายอากาศ ข้อความถึงเจ้าของ และหมายเหตุ
แตะ "ส่งคำขอ"

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กรุณารอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

ไปที่ 2.0 การอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม สำหรับขั้นตอนในการอนุมัติผู้ใช้เพิ่มเติม

จัดการและกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติม

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud