ระบบหมุนเวียนอากาศในอาคาร

การหมุนเวียนอากาศที่เหมาะสมจะทำให้เกิดกระแสลมที่สม่ำเสมอและช่วยควบคุมอุณหภูมิรวมทั้งความชื้นได้ทั่วทั้งห้อง
เมื่อรวมกับคุณสมบัติการฟอกอากาศ ห้องจะคงความสะอาดและน่าอยู่

เครื่องฟอกอากาศ

มาพร้อมกับคอมโพสิตฟิลเตอร์ HEPA ที่สามารถขจัดอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.97%

มลพิษทางอากาศสามารถพบได้ตามบริเวณต่างๆ ระหว่างเพดานจนถึงพื้นห้อง
โหมดกระแสลมหมุนเวียนแบบ 3 มิติจากด้านข้างและด้านหน้าจะทำหน้าที่ช่วยขจัดสารพิษออกไป

เครื่องฟอกอากาศที่ติดตั้งตรงข้ามกับเครื่องปรับอากาศภายในห้องทำหน้าที่ดูดอากาศเข้ามาทางด้านหน้าและด้านข้าง แล้วปล่อยออกทางด้านบน ทำให้เกิดแรงลมที่สะอาดสดชื่นทั่วห้อง

ภาพแสดงรูปร่างหน้าตาของเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งอยู่ในห้องที่ลมกำลังหมุนเวียนระหว่างเครื่องฟอกอากาศกับเครื่องปรับอากาศในห้อง
ภาพแสดงรูปร่างหน้าตาของเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งอยู่ในห้องที่ลมกำลังหมุนเวียนระหว่างเครื่องฟอกอากาศกับเครื่องปรับอากาศในห้อง

air-e

เครื่องผลิต nanoeTM ที่ใช้พื้นที่เพียงน้อยนิด

สามารถติดตั้ง air-e ไว้ในพื้นที่ปิดใดก็ได้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น เช่น ในตู้เสื้อผ้าหรือบริเวณที่เก็บรองเท้า nanoeTM สามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นใยผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นตัว กลิ่นบุหรี่ หรือกลิ่นที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง

ภาพ air-e
ภาพแสดงวิธีการรักษาภายในตู้เสื้อผ้าให้สะอาดและสดชื่นของ nanoe จาก air-e

ม่านอากาศ

ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ แม้มองไม่เห็น

ม่านอากาศที่มองไม่เห็นก่อตัวขึ้นเพื่อลดการถ่ายเทอากาศระหว่างภายในกับภายนอกอาคาร ช่วยป้องกันการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

ภาพแสดงม่านอากาศ
ภาพแสดงวิธีการป้ิองกันไม่ให้อากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาของม่านอากาศ

รุ่นผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ