แผนระบบเครื่องแลกเปลี่ยนพลังงาน (ERV)

โซลูชั่นที่ช่วยสร้างคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคารและประหยัดพลังงาน

เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นให้กับอากาศที่นําเข้าสู่อาคาร

เราขอแนะนำวิธีที่จะช่วยรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้น
ด้วยการเติมอากาศและระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพแผนที่แสดงตำแหน่งภายในบ้านที่สามารถติดตั้งระบบ ERV และกระแสลม

แผนระบบระบายอากาศสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย

เครื่องแลกเปลี่ยนพลังงาน (ERV)

วิธีการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานนี้ช่วยลดการใช้พลังงานที่สูญเสียไปกับระบบปรับอากาศได้

การเติมอากาศเข้าและระบายออกไปพร้อมกันโดยอาศัยหลักพื้นฐานด้านเครื่องกลช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้น จึงช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งระบบปรับอากาศได้

ภาพประกอบแสดงระบบการระบายอากาศภายในและภายนอกอาคารของเครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นให้กับอากาศที่นำเข้าสู่อาคาร

ตัวกรองอากาศช่วยในการสกัดยับยั้งสปอร์ของเชื้อรา ละอองเกสรดอกไม้ และอื่นๆ

ท่อดูดอากาศด้านนอกมีตัวกรองอากาศเข้าที่ช่วยสกัดยับยั้งการเข้ามาของมลภาวะทางอากาศต่างๆ รวมทั้งสปอร์ของเชื้อราและละอองเกสรดอกไม้

ภาพแสดงโครงสร้างภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นให้กับอากาศที่นำเข้าสู่อาคาร

PM2.5 filter: Filters out dust particles, insects, etc.

ภาพแสดงว่าเครื่องกรองมีตัวกรองที่มีความละเอียดมากกว่าขนาดของฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ หรือเชื้อรา

การเปรียบเทียบตัวกรอง - ก่อนและหลังใช้งาน

เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวกรองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพเปรียบเทียบตัวกรองก่อนและหลังการใช้งานเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะเห็นได้ว่าหลังจากระยะเวลาสามเดือน ตัวกรองกลายเป็นสีดำ

สภาพเดิม

ภาพเปรียบเทียบตัวกรองก่อนและหลังการใช้งานเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะเห็นได้ว่าหลังจากระยะเวลาสามเดือน ตัวกรองกลายเป็นสีดำ

3 เดือนต่อมา

*6 ใช้งาน 6 ชั่วโมงทุกวันเป็นระยะเวลา 3 เดือนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
รุ่นผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

แผนที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบอากาศของเรา

ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งเองได้ใช่ไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบอากาศของเราจะช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่ได้อย่างตรงจุด โปรดให้รายละเอียดการติดต่อของคุณแล้วเราจะติดต่อไปเร็วๆ นี้