การระบายอากาศตามความต้องการ

จำเป็นต้องมีการระบายอากาศในอัตราที่มากขึ้นเพื่อดูดมลภาวะทางอากาศบางอย่างออกไป
เช่น กลิ่นจากการทำอาหาร ความชื้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ ฯลฯ เมื่อมีการใช้ห้องครัว ห้องน้ำ หรือห้องซักผ้า และทำให้เกิดการสะสมมลภาวะที่มีความเข้มข้นสูง

Connect with Us

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบอากาศของเรา

เรายินดีเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการ