เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เลือกอย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

ECO A.I. เทคโนโลยี

สร้างสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงาน
กับความสะดวกสบายได้อย่างชาญฉลาด

เทคโนโลยี INVERTER

การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

สารทำความเย็นที่มีอายุงานยาวนาน
R32

สารทำความเย็น
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อัตราส่วนประสิทธิภาพ
การทำความเย็นตามฤดูกาล (CSPF)

อัตราส่วนประสิทธิภาพ
การทำความเย็นตามฤดูกาลสูง

ECO A.I. เทคโนโลยี

โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม Artificial Intelligence (A.I.) ของ Panasonic จะเรียนรู้
สภาพแวดล้อมในห้องของคุณ ประหยัดพลังงานตามสภาพแวดล้อมในแต่ละห้องได้ดีที่สุดด้วยการปรับ
ระดับประหยัดพลังงานให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติตามสภาพภาระความร้อนและประสิทธิภาพในการปรับอากาศ

ECO A.I. เทคโนโลยี

ปรับให้เหมาะสมกับบ้านของคุณได้โดยอัตโนมัติและประหยัดพลังงานได้สูงสุด

เนื่องจากแต่ละห้องในบ้านของคุณนั้นมีความแตกต่างกัน โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. สามารถทำให้ห้องของคุณเย็นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ปริมาณความร้อนในห้อง โหมดนี้จะหาจุดที่มีความสมดุลที่สุดระหว่างการใช้พลังงานและเวลาที่ใช้เพื่อ
ให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ ให้คุณรู้สึกสบายตลอดเวลาโดยสิ้นเปลืองพลังงานในระดับต่ำสุด

โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. จะเรียนรู้และเลือกระดับการประหยัดพลังงานสูงสุดได้อัตโนมัติโดยดูจาก:
1 สภาพห้อง
2 แหล่งความร้อนที่อาจมาจาก:
(A) แสงแดดและแสงไฟภายในห้อง
(B) คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
(C) ความร้อนในร่างกาย

เมื่อคุณเปิดเครื่องปรับอากาศ

สถานการณ์ : เวลากลางวันที่มีแสงแดดในห้องขนาดใหญ่ที่มีอากาศอบอุ่น จำเป็นต้องใช้การทำความเย็น ที่รวดเร็ว

โหมดประหยัดพลังงานพร้อม A.I. จะให้ความสำคัญกับการทำความเย็นเพื่อให้คุณรู้สึกสบายก่อนและ ประหยัดพลังงานด้วยโหมดประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกัน

เมื่อคุณเปิดเครื่องปรับอากาศ

เมื่อคุณเปิดเครื่องปรับอากาศ

สถานการณ์ : เวลากลางคืนที่มีลมพัดเย็น

โหมดประหยัดพลังงานพร้อม A.I จะให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานมากกว่าการทำความเย็น

 

เมื่อคุณเปิดเครื่องปรับอากาศ

หลังจากได้อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้แล้ว

ความสบายที่สม่ำเสมอไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน ประหยัดพลังงานหลังจากได้อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้

โหมดประหยัดพลังงานพร้อม A.I จะประหยัดพลังงานและปรับอุณหภูมิห้องอย่างต่อเนื่องเพื่อความเย็นสบายที่สม่ำเสมอ

หลังจากได้อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้แล้ว
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

* เปรียบเทียบโหมดประหยัดพลังงานกับโหมดปกติด้วยเครื่องปรับอากาศรุ่น 1.5HP Inverter

โหมดประหยัดพลังงาน:
โหมดประหยัดพลังงาน อุณหภูมิภายนอก: 35℃/24℃
อุณหภูมิตั้งค่าด้วยรีโมท : 25°C ใช้ความเร็วพัดลม: สูง
ทิศทางกระแสลมในแนวนอน : กึ่งกลาง
ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง : แบบตรง

โหมดปกติ:
โหมดปกติ อุณหภูมิภายนอก: 35℃/24℃
อุณหภูมิตั้งค่าด้วยรีโมท : 25°C ใช้ความเร็วพัดลม: สูง
ทิศทางกระแสลมในแนวนอน : กึ่งกลาง
ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง : แบบตรง

วัดปริมาณการใช้พลังงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมงภายใต้การทำงานที่เสถียร
ที่ห้องอำนวยความสะดวกของ Panasonic (ขนาด : 13.3 ตร.ม.)
ผลที่ได้แตกต่างกันไปตามสภาพการติดตั้งและการใช้งาน

วิธีการเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I.

วิธีการเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I.

ประหยัดพลังงานและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

ระบบอินเวอร์เตอร์ของ Panasonic ช่วยลดการใช้พลังงาน โดยเปลี่ยนความเร็วในการหมุนของคอมเพรสเซอร์ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อลดความผันผวนของอุณหภูมิให้น้อยที่สุด คุณจึงสัมผัสความเย็นสบายได้อย่างสม่ำเสมอ

ไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์

ข้อสังเกต: การสิ้นเปลืองพลังงานนั้นเกิดจากการเปิดและปิดคอมเพรสเซอร์เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไปจะสามารถทำงานได้ที่ความเร็วคงที่เท่านั้น ซึ่งใช้พลังงานมากเกินไปในการรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงเปิดและปิดคอมเพรสเซอร์ซ้ำ ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างมากทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน

ระบบอินเวอร์เตอร์

ข้อสังเกต: ประหยัดพลังงานได้โดยการเปลี่ยนความเร็วในการหมุนของคอมเพรสเซอร์เพื่อ รักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ระบบอินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ของ Panasonic สามารถเปลี่ยนความเร็ว
ในการหมุนของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่แม่นยำในการรักษาอุณหภูมิที่
ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ของ Panasonic จึงให้
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่ดีเยี่ยม ในขณะที่คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะ
รู้สึกสบายตลอดเวลา

วิธีการทำงาน

หลักการก็เหมือนกับการขับรถ การขับรถจะสะดวกสบายขึ้นเมื่อไม่ต้องสตาร์ทและหยุดรถบ่อย ๆ

ไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์

ไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไปเนื่องจากการติดเครื่องรถซ้ำบ่อย ๆ

ระบบอินเวอร์เตอร์

ระบบอินเวอร์เตอร์

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำให้เครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่อง
ด้วยความเร็วที่ต่างกันไป

ประหยัดพลังงานด้วยอินเวอร์เตอร์

ด้วยเหตุนี้เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ของ Panasonic จึงให้ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่ดีเยี่ยม ในขณะที่คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะรู้สึกสบายตลอดเวลา
อินเวอร์เตอร์ช่วยป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานโดยการเปลี่ยนความเร็วในการหมุนของคอมเพรสเซอร์เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ประหยัดพลังงานด้วยอินเวอร์เตอร์
“สมอง” ของระบบอินเวอร์เตอร์ - คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

“สมอง” ของระบบอินเวอร์เตอร์ - คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

คำนวณโหมดการทำงานที่เหมาะสมที่สุดตามเวลาที่ผ่านไปและ
จะปรับพลังงานที่ต้องใช้โดยอัตโนมัติเพื่อความเย็นสบายสูงสุด

P-TECH* – พลังงานเบื้องหลังความเย็นที่รวดเร็ว

P-TECH* – พลังงานเบื้องหลังความเย็นที่รวดเร็ว

P-TECh ช่วยให้คอมเพรสเซอร์สามารถทำงานด้วยความถี่สูงสุด
โดยใช้เวลาที่สั้นที่สุดตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่อง ช่วยให้คุณได้รับความเย็น
ทันทีที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

PAM (Pulse Amplitude Modulation - การปรับแอมพลิจูดเป็นจังหวะ) – ความเย็นอย่างรวดเร็วและความสบายแบบทันใจ

PAM (Pulse Amplitude Modulation - การปรับแอมพลิจูดเป็นจังหวะ) เพิ่มกำลังไฟเพื่อเร่งความเร็วของคอมเพรสเซอร์เมื่อเริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้เกิด
อากาศเย็นที่ทรงพลัง เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว PWM (Pulse Width Modulated Wave - คลื่นกว้างเป็นจังหวะ) จะควบคุมความเร็วของคอมเพรสเซอร์เพื่อรักษา
อุณหภูมิที่ตั้งไว้เพื่อให้ได้บรรยากาศที่แสนสบายโดยไม่สิ้นเปลืองพลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
PWM (Pulse Width Modulated Wave - คลื่นกว้างเป็นจังหวะ)

PWM (Pulse Width Modulated Wave - คลื่นกว้างเป็นจังหวะ)

ช่วยรักษาความเร็วในการหมุนของคอมเพรสเซอร์ให้มีความเสถียรเมื่อทำการรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ดั่งเช่นรถที่มีระบบรักษาความเร็ว

สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศที่ใช้กันทั่วไปก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเสื่อมสลายของของโอโซน
ซึ่งทำให้สิ่งแวดล้อมของเราย่ำแย่ลง ที่ Panasonic เรามุ่งมั่นในเรื่องวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32
ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สารทำความเย็น R32 แสดงให้เห็นนวัตกรรมในทุกด้าน เพราะเป็นสื่อถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยมซึ่งทำให้
ประหยัดพลังงานและให้ความคุ้มค่าที่มากขึ้น นอกจากนี้สารทำความเย็น R32 ยังมีส่วนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในระดับต่ำ จึงเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สูงขึ้น

R32 มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่สูงกว่า
จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนให้สูงขึ้น

ลดค่าไฟฟ้า

ทั้งยังใช้พลังงานน้อยกว่า ช่วยให้คุณ
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

R32 จะไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซน
จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

R32 คืออะไร

R32 คืออะไร

คุณสมบัติในการทำความเย็นของ R22, R32 และ R410A

คุณสมบัติในการทำความเย็นของ R22, R32 และ R410A

อัตราใหม่ตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามฤดูกาล

เครื่องปรับอากาศของ Panasonic ไม่เพียงแต่มีระดับ EER สูงเท่านั้น แต่ยังมีอัตราส่วนประสิทธิภาพการทำความเย็นตามฤดูกาลที่สูงด้วย
ซึ่งเป็นการวัดระดับการใช้พลังงานที่ได้ผลดีกว่าตามสภาพแวดล้อมในการใช้งานจริงของลูกค้าตลอดระยะเวลาทั้งปี

อัตราใหม่ตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามฤดูกาล

อัตรา CSPF จะวัดการใช้และประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหนึ่งปี
โดยนำเอาการผันผวนของอุณหภูมิและเวลาสแตนบายมาพิจารณาด้วย เพื่อ
ให้สามารถแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง ตลอดฤดูกาลทำความเย็น

นิยามของอัตราส่วนประสิทธิภาพการทำความเย็นตามฤดูกาล (CSPF)

อัตราส่วนของปริมาณความร้อนทั้งหมดที่อุปกรณ์สามารถกำจัดออกจากอากาศภายในห้องได้เมื่อใช้เพื่อทำความเย็นในระหว่าง
ฤดูกาลทำความเย็นและปริมาณพลังงานทั้งหมดที่อุปกรณ์ใช้ไปในเวลาช่วงเดียวกัน
 

การคำนวณค่า CSPF

สำหรับอุปกรณ์ ควรใช้สมการในการคำนวณ

การคำนวณค่า CSPF

ความสามารถในการทำความเย็นตามฤดูกาลทั้งหมด (CSTL)
ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่สามารถกำจัดออกจากอากาศภายในห้องเมื่อ
ใช้อุปกรณ์ำเพื่อทำความเย็นในอาคารระหว่าง
ฤดูกาลทำความเย็น

การใช้พลังงานในการทำความเย็นตามฤดูกาล (CSEC)
ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่อุปกรณ์ใช้ในขณะ
ใช้งานเพื่อทำความเย็นในระหว่างฤดูกาลทำความเย็น

 

ประโยชน์ของประสิทธิภาพตามฤดูกาลเทียบกับประสิทธิภาพตามอัตรา

ประโยชน์ของประสิทธิภาพตามฤดูกาลเทียบกับประสิทธิภาพตามอัตรา

ข้อสงวนสิทธิ์
* ใช้ได้กับรุ่นที่มีฟังก์ชัน ECO+A.I. เท่านั้น