เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ทำความเย็นได้เร็วขึ้นด้วย iAUTO-X

ทำความเย็นได้เร็วขึ้นด้วย iAUTO-X
ทำความเย็นได้เร็วขึ้นด้วย iAUTO-X

ให้คุณสัมผัสความเย็นสบายอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

เนื่องจากทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความต้องการเครื่องปรับอากาศจึงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่สูงขึ้นภายในอาคารทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นในด้านเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นในพื้นที่ภายในอาคารได้อย่างรวดเร็ว และรักษาอุณหภูมิให้เย็นสบายตลอดทั้งวัน iAUTO-X ของ Panasonic ลดความร้อนได้ในทันทีด้วยความสามารถในการทำความเย็นที่เร็วขึ้น จึงให้ความรู้สึกสบายภายในอาคารได้ง่ายกว่าที่เคย

iAUTO-X คืออะไร และทำงานอย่างไร

เครื่องปรับอากาศ Panasonic ที่มี iAUTO-X ใช้เทคโนโลยี Panasonic Thermal Enhancement Technology (P-TECh) เพื่อให้คอมเพรสเซอร์สามารถทำงานด้วยความถี่สูงสุดในระหว่างเปิดเครื่อง จากนั้นปรับพัดลมเป็นความเร็วสูงโดยอัตโนมัติเพื่อส่งกระแสลมเย็นไปทั่วห้อง

iAUTO-X คืออะไร และทำงานอย่างไร

ทำความเย็นได้ทรงพลังและเร็วขึ้น

โหมด iAUTO-X ช่วยให้คุณได้รับความเย็นอันทรงพลังยิ่งขึ้น 25% เมื่อเทียบกับโหมดทำความเย็นปกติ ด้วย iAUTO-X อุณหภูมิห้องจะลดลงได้เกือบทันทีที่เปิดเครื่อง

ทำความเย็นได้ทรงพลังและเร็วขึ้น

*เปรียบเทียบโหมด iAUTO-X กับโหมดทำความเย็นปกติด้วยเครื่องปรับอากาศรุ่น 1.5HP PREMIUM nanoe™ INVERTER

โหมด iAUTO-X:
โหมด iAUTO-X, อุณหภูมิภายนอก: 35°C/24°C / ตั้งค่าอุณหภูมิด้วยรีโมท: 25°C, ใช้ความเร็วพัดลม: อัตโนมัติ / ทิศทางกระแสลมในแนวนอน: อัตโนมัติ / ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง: แบบตรง
โหมดการทำความเย็นปกติ:
โหมดการทำความเย็น, อุณหภูมิภายนอก: 35°C/24°C / อุณหภูมิตั้งค่าด้วยรีโมท: 25°C, ใช้ความเร็วพัดลม: สูง / ทิศทางกระแสลมในแนวนอน: ปานกลาง / ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง: แบบตรง

จับเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำให้ห้องมีอุณหภูมิเย็นลงจาก 35°C เป็น 29°C ที่ห้องอำนวยความสะดวกของ Panasonic (ขนาด: 16.6 ตร.ม.) ผลที่ได้แตกต่างกันไปตามสภาพการติดตั้งและการใช้งาน

โหมดการทำความเย็นปกติ

โหมดการทำความเย็นปกติ

กระแสลมเย็นจะเป่าลงด้านล่างและทำให้ห้องเย็นลงด้วยความเร็วต่ำลง ความเย็นที่ได้จึงไม่ทั่วถึงทั้งห้อง

โหมด iAUTO-X

โหมด iAUTO-X

กระแสลมแรงและเย็นในทันที อากาศภายในห้องเย็นสม่ำเสมอกัน

เอกลักษณ์ของ iAUTO-X

iAUTO-X มีความเร็วพัดลมอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ทำความเย็นได้เร็วขึ้น และมีการควบคุมปีกอัตโนมัติซึ่งจะปรับกระแสลมขึ้นด้านบนเพื่อหลีกเลี่ยงลมเย็นโดยตรง iAUTO-X สามารถเปิดใช้งานใหม่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการเพิ่มการทำความเย็นขึ้นอีก

ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

การควบคุมปีกอัตโนมัติ

การควบคุมปีกอัตโนมัติ

เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่

เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่

ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

เมื่อเปิดเครื่อง iAUTO-X จะปรับความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสมระหว่างความเร็วพัดลมปานกลาง ความเร็วพัดลมสูง และความเร็วพัดลมสูงสุด ตามความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

การทำงานเบื้องต้น - ความเร็วพัดลมสูงสุด

การทำงานเบื้องต้น - ความเร็วพัดลมสูงสุด

เมื่อเปิดใช้งาน iAUTO-X พัดลมจะทำงานด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อทำให้ห้องเย็นในอัตราที่เร็วขึ้น

เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ - ความเร็วพัดลมสูง

เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ - ความเร็วพัดลมสูง

เครื่องปรับอากาศจะทำการวัดอุณหภูมิห้องและปรับความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติตามความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิปัจจุบันของห้องกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

เมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้ - ความเร็วพัดลมปานกลาง

เมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้ - ความเร็วพัดลมปานกลาง

เครื่องปรับอากาศจะทำการวัดอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมความเร็วพัดลมอัตโดยอัตโนมัติจนได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมปีกอัตโนมัติ

เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและโหมด iAUTO-X ถูกเปิดใช้งาน iAUTO-X จะช่วยพากระแสลมเคลื่อนสู่ด้านล่างพร้อมให้กำลังลมเย็นเข้มข้นอย่างรวดเร็ว เมื่อห้องเย็นเพียงพอ กระแสลมจะเปลี่ยนเป็นกระแสลมบนเพดานโดยอัตโนมัติ

ขณะเปิดเครื่อง

ขณะเปิดเครื่อง

กระแสลมเย็นจะพัดแรงขณะเปิดเครื่อง ช่วยให้คุณรู้สึกเย็นเร็วขึ้นในเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

เมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้

เมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้

เมื่ออุณหภูมิห้องถึงระดับที่ตั้งไว้แล้ว ปีกของเครื่องปรับอากาศจะปรับตัวเองขึ้นไปด้านบนทางเพดานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งกระแสลมขึ้นด้านบนและทั่วทั้งห้อง เพื่อให้ลมเย็นสามารถกระจายลงมาอย่างนุ่มนวล หลีกเลี่ยงปัญหาลมเย็นโดยตรงและการทำความความเย็นมากเกินไป

เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่ได้ทุกเมื่อ

โหมด iAUTO-X สามารถเปิดใช้งานใหม่ได้ทุกเมื่อ เมื่อใดก็ตามที่ห้องรู้สึกร้อนขึ้นเล็กน้อย ให้กดปุ่ม iAUTO-X อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานโหมด iAUTO-X ใหม่

เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่ได้ทุกเมื่อ

กลับถึงบ้านในวันอากาศร้อน

เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่ได้ทุกเมื่อ

เปิด iAUTO-X เพื่อทำความเย็นทันทีที่เปิดเครื่อง

เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่ได้ทุกเมื่อ

ห้องจะร้อนขึ้นเมื่อมีคนมากขึ้นในช่วงอุณหภูมิคงที่

เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่ได้ทุกเมื่อ

เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่สำหรับคุณและครอบครัวเพื่อรู้สึกเย็นสบายได้อีกครั้งทันที

ประโยชน์ของการใช้ iAUTO-X

iAUTO-X ของ Panasonic ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการความเย็นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ต่อไปนี้เป็นเพียงประโยชน์หลักๆ ส่วนหนึ่งจาก iAUTO-X

เพิ่มความเย็นในห้องด้วยอัตราที่เร็วขึ้น

เพิ่มความเย็นในห้องด้วยอัตราที่เร็วขึ้น
 

เมื่อเทียบกับการตั้งค่าปกติ การเปิดใช้งานโหมด iAUTO-X สามารถทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วกว่า ด้วยเหตุนี้ โหมดนี้จึงมักเป็นโหมดแนะนำสำหรับผู้ที่มีตารางงานยุ่ง เพราะช่วยให้รู้สึกเย็นสบายทันทีหลังจากทำงานมาตลอดวันหรือต้องอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆ

มอบความสบายอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้เย็นเกินไป

มอบความสบายอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้เย็นเกินไป

โดยพื้นฐานแล้ว iAUTO-X ใช้ในการช่วยให้คุณรู้สึกเย็นเร็วขึ้น แต่ยังให้ความสบายอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำความเย็นมากเกินไปแม้ในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่ตั้งไว้แล้ว iAUTO-X จะปรับปีกขึ้นด้านบนโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องยุ่งยากกับการปรับการตั้งค่าใหม่เมื่ออากาศเย็นเกินไป ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถผ่อนคลายได้โดยไร้สิ่งรบกวน

ทำความเย็นได้ทันที ทุกเวลา เพียงแค่กดปุ่ม

ทำความเย็นได้ทันที ทุกเวลา เพียงแค่กดปุ่ม

เมื่อมีคนมากขึ้นเข้ามาในห้อง อุณหภูมิห้องจะสูงขึ้น เมื่อเริ่มรู้สึกสบายตัวน้อยลง เพียงแค่เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่ วิธีนี้จะทำให้อุณหภูมิลดลงอีกครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อให้แขกของคุณรู้สึกเย็นสบายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่รักความบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ

วิธีเปิดใช้งาน iAUTO-X

เปิดใช้งาน iAUTO-X ได้อย่างง่ายดายรีโมตคอนโทรลหรืออุปกรณ์มือถือ ผ่านแอป Comfort Cloud ของ Panasonic

เปิดใช้งาน iAUTO-X ด้วยรีโมตคอนโทรล

เปิดใช้งาน iAUTO-X ด้วยรีโมตคอนโทรล

กดปุ่ม iAUTO-X บนรีโมตคอนโทรลเพื่อเปิดการทำงานของทั้งเครื่องปรับอากาศและโหมด iAUTO-X เมื่อการทำงานถึงระดับคงที่แล้ว เปิดใช้งาน iAUTO-X ใหม่ได้ทุกเมื่อเพียงกดปุ่มเพื่อรู้สึกเย็นสบายได้อีกครั้งทันที

เปิดใช้งาน iAUTO-X ผ่านแอปมือถือ Comfort Cloud ของ Panasonic

เปิดใช้งาน iAUTO-X ผ่านแอปมือถือ Comfort Cloud ของ Panasonic

แตะปุ่ม “i” จากเมนูโหมดการทำงานบนแอป Comfort Cloud ของ Panasonic เพื่อเปิดใช้งานโหมด iAUTO-X

*ก่อนเปิดใช้งานโหมด iAUTO-X ด้วยอุปกรณ์มือถือ เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Comfort Cloud ของ Panasonic และจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
*อินเทอร์เฟซผู้ใช้มาจากแอป Comfort Cloud ของ Panasonic เวอร์ชัน 1.14.0 และอาจแตกต่างกันไปตามฟังก์ชันการใช้งานของรุ่นนั้นๆ

การทำความเย็นที่วางใจได้เพื่อความสบายตลอดวัน

ในโลกยุคปัจจุบัน การใช้เครื่องปรับอากาศกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเรื่อยๆ และความต้องการประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่รวดเร็วจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยี iAUTO-X ของ Panasonic คุณจะรู้สึกเย็นสบายได้ทันทีด้วยคุณสมบัติการทำความเย็นที่รวดเร็วเพื่อความรู้สึกสบายยิ่งขึ้นตลอดวันและทุกวัน

การทำความเย็นที่วางใจได้เพื่อความสบายตลอดวัน

ข้อสงวนสิทธิ์

มีเฉพาะในรุ่น PREMIUM nanoe™ INVERTER R32 เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่มี iAUTO-X