เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ระบบควบคุมความชื้นเพื่อสภาพแวดล้อมการนอนที่เหมาะสม

ระบบควบคุมความชื้นเพื่อสภาพแวดล้อมการนอนที่เหมาะสม

การรักษาสภาพแวดล้อมในอาคารให้มีความสะดวกสบายอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้บ้านของเรามีความน่าอยู่มากขึ้น หากเป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกสบาย อุณหภูมิไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่ต้องคำนึงถึง ความชื้นก็มีความสำคัญต่อความรู้สึกโดยรวมภายในห้องของคุณเช่นกัน เมื่อคุณเปรียบเทียบระดับความสะดวกสบายของห้องภายใต้อุณหภูมิเดียวกัน จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเมื่อเทียบระดับความชื้นที่สูงกับระดับความชื้นที่เหมาะสม ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดภายในบ้าน จำเป็นต้องคำนึงถึงระดับความชื้นภายในด้วย

เกี่ยวกับความชื้นสูง

ความชื้น โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณความชื้น (โมเลกุลของน้ำ) ที่อยู่ในอากาศ ปริมาณความชื้นในอากาศที่สูงขึ้น จะทำให้ระดับความชื้นในบ้านของคุณสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อสถานที่แห่งหนึ่งมีความชื้นมากเกินไป อาจส่งผลต่อคุณภาพของการนอนหลับ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และทำให้รู้สึกไม่สบายตัว 

ปัญหาที่เกิดจากความชื้นสูง

ปัญหาที่เกิดจากความชื้นสูง

เมื่อสถานที่แห่งหนึ่งมีความชื้นมากเกินไป อาจส่งผลต่อคุณภาพของการนอนหลับ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ระดับความชื้นที่สูงอาจทำให้ห้องของคุณให้ความรู้สึกอึดอัด เหนียวเหนอะหนะ และร้อนกว่าความเป็นจริง ความชื้นจะป้องกันไม่ให้เหงื่อระเหยออกไปจากร่างกายของคุณ ซึ่งเป็นการขัดขวางกระบวนการทำความเย็นตามธรรมชาติของร่างกาย จึงทำให้คุณรู้สึกร้อนและมีเหงื่อออก บ้านของคุณจะให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายมากขึ้นเมื่อความชื้นภายในบ้านถูกปรับและรักษาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความรู้สึกสบายสูงสุด

ทั้งอุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อระดับความรู้สึกสบายของมนุษย์ ตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE 55-2010 ขอบเขตที่ให้ความรู้สึกสบายสูงสุดคือการรวมกันของระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำกว่า 60% และอุณหภูมิระหว่าง 23°C ถึง 28°C

ขอบเขตที่ให้ความรู้สึกสบายพิจารณาจากอุณหภูมิและความชื้น

ขอบเขตที่ให้ความรู้สึกสบายพิจารณาจากอุณหภูมิและความชื้น

* ขอบเขตที่ให้ความรู้สึกสบายนิยามโดยมาตรฐาน ANSI/ASHRAE 55-2010

หมายเหตุ: ASHRAE (สมาคมวิศวกรอเมริกันด้านการทำความร้อน การทำความเย็น และการปรับอากาศ) เป็นสมาคมระดับโลกที่มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นในอุตสาหกรรม HVAC มาตรฐาน ANSI/ASHRAE 55-2010 คือมาตรฐานที่เผยแพร่โดย ASHRAE เกี่ยวกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจงของสภาพแวดล้อมด้านความร้อนที่ยอมรับได้สำหรับผู้อยู่อาศัยในอาคาร เข้าชมเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อุณหภูมิเท่ากัน ความชื้นสามารถส่งผลต่อความรู้สึกสบายของบุคคล ร่างกายมนุษย์ใช้การระเหยของเหงื่อในการทำให้ตัวเองเย็นลง เมื่อความชื้นสัมพัทธ์่ำต่ำกว่า 60% เหงื่อจะระเหยออกไปจากผิวหนังได้ง่าย ทำให้คุณรู้สึกเย็นลงได้ในเวลาอันสั้น

ความรู้สึกบนผิวหนังของมนุษย์

ความรู้สึกบนผิวหนังของมนุษย์

เหงื่อระเหยได้ง่าย

ความชื้นที่เหมาะสม - ภายในขอบเขตที่ทำให้รู้สึกสบาย

ความชื้นที่เหมาะสม - ภายในขอบเขตที่ทำให้รู้สึกสบาย

รู้สึกสบาย

อย่างไรก็ตาม เหงื่อจะระเหยจากผิวหนังได้ช้าภายใต้สภาวะความชื้นที่อากาศโดยรอบมีความชื้นหนาแน่นมากเกินไปจนไม่สามารถดูดซับไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เหงื่อจึงยังหลงเหลืออยู่บนผิวหนัง ซึ่งทำให้คุณรู้สึกร้อนและเหนียวเหนอะหนะ นั่นหมายถึงค่ำคืนอันยาวนานที่ชุ่มเหงื่อและพลิกตัวไปมาบนเตียงตลอดทั้งคืน

ความรู้สึกบนผิวหนังของมนุษย์

ความรู้สึกบนผิวหนังของมนุษย์

เหงื่อระเหยได้ช้าเกินไป

ความชื้นสูง - ไม่อยู่ในขอบเขตที่ทำให้รู้สึกสบาย

ความชื้นสูง - ไม่อยู่ในขอบเขตที่ทำให้รู้สึกสบาย

ร้อนและอึดอัด

สมดุลระหว่างอุณหภูมิกับความชื้นเพื่อความรู้สึกแสนสบาย : เครื่องปรับอากาศ Panasonic ที่มี iAUTO-X และเซนเซอร์วัดความชื้น

สมดุลที่เหมาะสมระหว่างอุณหภูมิกับความชื้นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัยที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด เมื่ออุณหภูมิของห้องสูงเกินไป คุณจะรู้สึกไม่สบายตัว และความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงมีแต่จะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดมากยิ่งขึ้น เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ของ Panasonic ที่มี iAUTO-X และเซนเซอร์วัดความชื้นไม่เพียงแต่ทำให้บ้านของคุณเย็นลงได้เท่านั้น แต่ยังช่วยลดความชื้นได้ด้วย เครื่องปรับอากาศจะคอยวัดและปรับระดับความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 60% เสมอ เพื่อให้คุณรู้สึกสบายตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร

สมดุลระหว่างอุณหภูมิกับความชื้นเพื่อความรู้สึกแสนสบาย : เครื่องปรับอากาศ Panasonic ที่มี iAUTO-X และเซนเซอร์วัดความชื้น

ระบบควบคุมความชื้นทำงานอย่างไร

เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและโหมด iAUTO-X ถูกเปิดใช้งาน คุณสมบัติ iAUTO-X ใหม่จะทำให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว เมื่อห้องมีอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้แล้ว เซนเซอร์วัดความชื้นจะวัดความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง หากความชื้นสัมพัทธ์ในห้องสูงกว่า 60% ระบบควบคุมความชื้นจะเริ่มทำงานเพื่อกำจัดความชื้นส่วนเกินในอากาศเพื่อรักษาระดับความชื้นในห้องให้ต่ำกว่า 60% เสมอ กระบวนการตรวจวัดและปรับระดับความชื้นสัมพัทธ์นี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เครื่องปรับอากาศทำงาน 

ระบบควบคุมความชื้นทำงานอย่างไร

* การเปรียบเทียบระหว่างโหมด iAUTO-X กับโหมดการทำความเย็นปกติโดยใช้เครื่องปรับอากาศรุ่น 1.5HP X-PREMIUM INVERTER

โหมด iAUTO-X:
โหมด iAUTO-X, อุณหภูมิภายนอก: 35°C/24°C / ตั้งค่าอุณหภูมิด้วยรีโมท: 25°C, ใช้ความเร็วพัดลม: อัตโนมัติ / ทิศทางกระแสลมในแนวนอน: อัตโนมัติ / ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง: แบบตรง
โหมดการทำความเย็นปกติ:

โหมดการทำความเย็น, อุณหภูมิภายนอก: 35°C/24°C / อุณหภูมิตั้งค่าด้วยรีโมท: 25°C, ใช้ความเร็วพัดลม: สูง / ทิศทางกระแสลมในแนวนอน: ปานกลาง / ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง: แบบตรง

วัด RH ของห้องโดยเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมงจนถึงชั่วโมงที่ 4 (ภายใต้สภาวะคงที่) ที่ห้องอำนวยความสะดวกของ Panasonic (ขนาด : 16.6 ตร.ม.) ผลที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการติดตั้งและการใช้งาน

เมื่อเริ่มต้นทำงาน

เมื่อเริ่มต้นทำงาน

กระแสลมเย็นแรงจะพัดออกมาขณะเริ่มต้นทำงานเพื่อการทำความเย็นที่รวดเร็ว ช่วยรักษาอุณหภูมิห้องให้รู้สึกสะดวกสบาย

ถึงระดับการทำงานคงที่

ถึงระดับการทำงานคงที่

เมื่อห้องมีอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้แล้ว เซนเซอร์วัดความชื้นจะวัดความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง หากความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 60% ระบบควบคุมความชื้นจะเริ่มทำงานเพื่อรักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 60%

ขณะอยู่ในระดับการทำงานคงที่

ขณะอยู่ในระดับการทำงานคงที่

ความชื้นในห้องจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้คงที่และให้ความรู้สึกสบายตลอดคืน

สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีเซนเซอร์วัดความชื้น หลังจากห้องมีอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้แล้ว ความชื้นสัมพัทธ์จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนสูงกว่าระดับที่เหมาะสมเนื่องจากการสะสมของไอน้ำในอากาศ เมื่อระดับความชื้นสูงขึ้น ห้องจะให้ความรู้สึกที่อุ่นกว่าความเป็นจริง

ประโยชน์ของระบบควบคุมความชื้น

ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงภายในห้องนอนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวซึ่งอาจส่งกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับได้อย่างมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องควบคุมและรักษาสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนให้มีความเหมาะสมเพื่อการพักผ่อนที่ดีในยามค่ำคืน

เครื่องปรับอากาศที่ไม่มีเซนเซอร์วัดความชื้น

เครื่องปรับอากาศที่ไม่มีเซนเซอร์วัดความชื้น

เมื่อไม่มีเซนเซอร์วัดความชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสะสมของไอน้ำในอากาศ ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่ทำให้รู้สึกอึดอัด

เครื่องปรับอากาศที่มี iAUTO-X และเซนเซอร์วัดความชื้น

เครื่องปรับอากาศที่มี iAUTO-X และเซนเซอร์วัดความชื้น

เซนเซอร์วัดความชื้นจะรักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 60% โดยอัตโนมัติ เพื่อการนอนหลับที่เต็มอิ่มตลอดทั้งคืน

ประโยชน์ของระบบควบคุมความชื้น

iAUTO-X ใหม่และเซนเซอร์วัดความชื้นทำงานรวมกันอย่างราบรื่นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เหมาะสำหรับการผักผ่อนที่บ้านและการนอนหลับที่แสนสบาย ด้วยการผสมผสานกันระหว่างระดับความชื้นกับอุณหภูมิที่เหมาะสม จึงสามารถนอนหลับสนิทเต็มอิ่มได้อย่างง่ายดาย ร่างกายที่ได้รับการพักผ่อนและรู้สึกผ่อนคลายจะมีทั้งพลังกายและพลังใจในการเริ่มต้นใหม่ในแต่ละวัน

ข้อสงวนสิทธิ์

ใช้ได้กับรุ่น PREMIUM nanoe™ INVERTER เท่านั้น