เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

สร้างสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานกับความสะดวกสบายได้อย่างชาญฉลาด

สร้างสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานกับความสะดวกสบายได้อย่างชาญฉลาด
สร้างสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานกับความสะดวกสบายได้อย่างชาญฉลาด

สร้างสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานกับความสะดวกสบายได้อย่างชาญฉลาด

เครื่องปรับอากาศได้กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญในบ้านทุกหลัง โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีอากาศร้อน เครื่องปรับอากาศอาจเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานปริมาณมากในครัวเรือน ซึ่งหมายความว่าการประหยัดพลังงานกลายเป็นเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ตาม การประหยัดพลังงานไม่ควรลดทอนคุณภาพอากาศภายในอาคารหรือความสบายของผู้อยู่อาศัย 

การผสานรวมระบบ Artificial Intelligence (A.I.) เข้ากับเครื่องปรับอากาศทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านการประหยัดพลังงานและระดับความเย็นสบาย ระบบ A.I. ช่วยให้สามารถปรับแต่งตัวแปรต่างๆ เช่น กำลังไฟและการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลที่ดีระหว่างความเย็นสบายกับการประหยัดพลังงาน

เกี่ยวกับโหมดประหยัดพลังงานแบบดั้งเดิม
 

เกี่ยวกับโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I.

โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. เทียบกับโหมดปกติ

ประโยชน์ของโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I.

วิธีการเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I.

ผลิตภัณฑ์ที่มีโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I.

เกี่ยวกับโหมดประหยัดพลังงานแบบดั้งเดิม

ฟีเจอร์การประหยัดพลังงานเป็นปัจจัยในการตัดสินใจทั่วไปสำหรับเจ้าของบ้านอยู่เสมอเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานถือเป็นการลงทุนที่ดีเสมอสำหรับการใช้งานในระยะยาว ซึ่งจะช่วยปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมเพื่อให้มีการใช้พลังงานน้อยลงขณะที่ยังมอบความเย็นสบายภายในอาคารได้เหมือนเดิม

โหมดการทำความเย็นปกติจะทำงานในระดับพลังงานที่เหมาะสมเท่านั้นเพื่อทำให้ห้องเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 

แต่โหมดประหยัดพลังงานจะลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศโดยใช้พลังงานน้อยลง ไม่ว่าจะด้วยการปรับคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานที่ความเร็วต่ำสุดโดยอัตโนมัติหรือใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ระดับอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้เล็กน้อย

เกี่ยวกับโหมดประหยัดพลังงานแบบดั้งเดิม

ถึงแม้โหมดนี้จะมอบการประหยัดพลังงานได้มาก แต่ก็มักลดทอนความเย็นสบายของผู้ใช้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศในโหมดประหยัดพลังงานจะค่อยๆ ลดอุณหภูมิห้องลงเพื่อป้องกันการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงใช้เวลานานกว่าในการทำให้ห้องเย็นลง ความเย็นสบายในระดับต่ำอาจส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่สบายพร้อมกับการประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. ของ Panasonic - เพื่อการประหยัดพลังงานและความสบายภายในบ้านที่เหมาะสม

เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานกับความสบายของผู้ใช้ Panasonic จึงได้ผสานรวมระบบ Artificial Intelligence (A.I.) เข้ากับระบบของเครื่องปรับอากาศ โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบ A.I. ของ Panasonic ปรับแต่งทั้งตัวแปรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังไฟและการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อกำหนดการผสานรวมที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงานโดยรวมและความสบายมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ระดับความสบายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล แต่ฟีเจอร์นี้จะกำหนดระดับความสบายที่เหมาะสมตามสภาวะภายในอาคารปัจจุบันและเวลาในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพื่อปรับอุณหภูมิให้ถึงที่ตั้งไว้

รู้สึกสบายตัว

รู้สึกสบายตัว

โหมดประหยัดพลังงานพร้อม A.I. คอยรับมือกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นไม่ว่าสภาพภายในอาคารจะเป็นอย่างไร คุณก็จะยังคงรู้สึกสบายพร้อมทั้งประหยัดพลังงาน

รู้สึกสบายตัวน้อยลง

รู้สึกสบายตัวน้อยลง

โหมดประหยัดพลังงานแบบดั้งเดิมจะทำงานตามการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดพลังงานโดยไม่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพห้อง ซึ่งมักทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกไม่สบายตัว

A.I. จะรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลง

สภาพห้องแต่ละรูปแบบจะไม่เหมือนกันและแตกต่างกันไปตลอดช่วงเวลาในแต่ละวัน ขนาดห้องและแหล่งความร้อน เช่น แสงแดด เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทั้งความร้อนในร่างกายของผู้อยู่อาศัยในห้องส่งผลต่อสภาพห้องเป็นอย่างยิ่ง ฟีเจอร์โหมดประหยัดพลังงานพร้อม A.I. จะเรียนรู้สภาพห้องอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เปิดใช้งานโหมดนี้ตามอุณหภูมิของอากาศที่เข้ามาและเวลาในการใช้งานจนกว่าจะปรับอุณหภูมิให้ถึงที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น ในตอนเช้าระบบสามารถเข้าใจได้ว่าห้องอยู่ในสภาพเย็นเมื่ออุณหภูมิที่เข้ามานั้นต่ำและจะใช้เวลาสั้นๆ ในการปรับอุณหภูมิให้ถึงที่ตั้งไว้ เมื่อใช้ระบบ A.I. เพื่อควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในอาคารแล้วจะสามารถจัดการกับความสบายของผู้อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่วงกลางวันที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง

เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและโหมดประหยัดพลังงาน – ทำความเย็นสบายสูงสุด

เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและโหมดประหยัดพลังงาน – ทำความเย็นสบายสูงสุด
ห้องขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแสงแดดและเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากจะใช้เวลานานขึ้นในการปรับอุณหภูมิให้ถึงที่ตั้งไว้และสร้างความเย็นสบาย ในกรณีนี้ โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบ A.I. จะแจ้งเตือนเครื่องปรับอากาศให้สร้างความเย็นสบายอย่างรวดเร็ว ในรูปแบบที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด

หลังจากที่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว – ความสบายที่สม่ำเสมอและประหยัดพลังงาน

หลังจากที่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว – ความสบายที่สม่ำเสมอและประหยัดพลังงาน
เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว ฟีเจอร์นี้จะรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในห้องขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน และควบคุมอุณหภูมิห้องโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในอาคารที่เย็นสบายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่วงกลางคืนที่มีอากาศเย็น

เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและโหมดประหยัดพลังงาน – ประหยัดพลังงานสูงสุด

เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและโหมดประหยัดพลังงาน – ประหยัดพลังงานสูงสุด
เมื่อห้องเย็นลงในเวลากลางคืนและมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์น้อยลง จะใช้เวลาสั้นลงและกำลังไฟน้อยลงในการปรับอุณหภูมิให้ถึงที่ตั้งไว้ โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบ A.I. จะปรับการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงานขณะที่รักษาอุณหภูมิภายในอาคารที่เย็นสบายตลอดคืน

หลังจากที่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว – ความสบายที่สม่ำเสมอและประหยัดพลังงาน

หลังจากที่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว – ความสบายที่สม่ำเสมอและประหยัดพลังงาน
เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว ฟีเจอร์นี้จะรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในห้องขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน และควบคุมอุณหภูมิห้องโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในอาคารที่เย็นสบายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบระหว่างโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. กับโหมดปกติ

โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบ A.I. ประหยัดพลังงานสูงสุด 20%* เมื่อเทียบกับโหมดปกติ

*เปรียบเทียบโหมดประหยัดพลังงานกับโหมดปกติโดยใช้เครื่องปรับอากาศรุ่น 1.5HP Inverter

เปรียบเทียบระหว่างโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. กับโหมดปกติ

โหมดประหยัดพลังงาน:

โหมดประหยัดพลังงาน อุณหภูมิภายนอก: 35°C/24°C
อุณหภูมิตั้งค่าด้วยรีโมท : 25°C ใช้ความเร็วพัดลม: สูง
ทิศทางกระแสลมในแนวนอน : ปานกลาง
ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง: แบบตรง

โหมดปกติ:

โหมดปกติ อุณหภูมิภายนอก: 35°C/24°C
อุณหภูมิตั้งค่าด้วยรีโมท : 25°C ใช้ความเร็วพัดลม: สูง
ทิศทางกระแสลมในแนวนอน : ปานกลาง
ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง: แบบตรง

วัดปริมาณการใช้พลังงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมงภายใต้การทำงานที่เสถียร ที่ห้องอำนวยความสะดวกของ Panasonic (ขนาด : 13.3 ตร.ม.) ผลที่ได้แตกต่างกันไปตามสภาพของการติดตั้งและการใช้งาน

ประโยชน์ของโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. ของ Panasonic

การผสานรวมฟีเจอร์โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบ A.I. เข้ากับเครื่องปรับอากาศช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างเหมาะสมโดยที่ไม่ส่งผลต่อความสบายของผู้ใช้ โดยจะวิเคราะห์สภาพห้องอย่างต่อเนื่องและตอบสนองอย่างสอดคล้องกันเพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างสมดุลระหว่างการสร้างความเย็นสบายกับการประหยัดพลังงาน

ลดการใช้พลังงาน

ลดการใช้พลังงาน
 

โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. จะให้ความสำคัญกับความเย็นสบายของผู้ใช้เป็นหลักเพราะสามารถสร้างความเย็นสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โหมดนี้มีประโยชน์สำหรับบุคคลที่ทำงานที่บ้านเต็มเวลา เนื่องจากต้องการความเย็นเป็นพิเศษในช่วงบ่าย ขณะที่ในช่วงเวลาอื่นของวันนั้นต้องการความเย็นไม่มาก ซึ่งช่วยให้วันทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เย็นสบายขณะที่ประหยัดค่าไฟได้มากขึ้น

ปรับการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

ปรับการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

ปกติแล้วอุณหภูมิจะลดลงเมื่อพระอาทิตย์ตก ซึ่งทำให้บ้านเย็นขึ้น ดังนั้นจึงสามารถค่อยๆ เพิ่มความเย็นได้ โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบ A.I. เหมาะสำหรับใช้ช่วงตอนกลางคืน เมื่อไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสลมเย็นพัดแรงซึ่งใช้พลังงาน การทำงานนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อประหยัดพลังงานได้สูงสุด

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อให้คุณรู้สึกเย็นสบาย

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อให้คุณรู้สึกเย็นสบาย

สภาพแวดล้อมภายในบ้านจะแตกต่างกันไปตลอดทั้งวันตามกิจกรรมภายในอาคาร โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบ A.I. มีประโยชน์ต่อพื้นที่อยู่อาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมจำนวนมากที่เกิดขึ้น เมื่อตรวจพบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์ระดับสูงขึ้น ฟีเจอร์นี้จะลดอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่เย็นสบายโดยที่ไม่ใช้พลังงานในปริมาณที่มาก

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I.

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. ได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือผ่านแอป Comfort Cloud ของ Panasonic

การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. ด้วยรีโมทคอนโทรล

การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. ด้วยรีโมทคอนโทรล

A. กดปุ่ม “ทรงพลัง/ประหยัดพลังงาน” สองครั้งเพื่อเปิดการทำงานของโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I.

B. สำหรับรีโมทคอนโทรลที่มีตัวเลื่อน อันดับแรกให้เลื่อนตัวเลื่อนลง จากนั้นกดปุ่ม “ประหยัดพลังงาน” หนึ่งครั้งเพื่อเปิดการทำงานของโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I.

การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. ผ่านแอป Comfort Cloud ของ Panasonic

การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. ผ่านแอป Comfort Cloud ของ Panasonic

1. ในแอป Comfort Cloud ของ Panasonic แตะไอคอน “...” บนหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติม
2. สลับการประหยัดพลังงานเป็น “เปิด” แตะ “ตกลง” เพื่อเปิดการทำงานของโหมดประหยัดพลังงาน
3. ไอคอนประหยัดพลังงานจะแสดงขึ้นบนหน้าจอหลัก

*หากต้องการเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. ด้วยอุปกรณ์มือถือ เครื่องปรับอากาศจะต้องเชื่อมต่อกับแอป Comfort Cloud ของ Panasonic และจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
*อินเทอร์เฟซผู้ใช้มาจากแอป Comfort Cloud ของ Panasonic เวอร์ชัน 1.14.1 และอาจแตกต่างกันไปตามฟังก์ชันการใช้งานของรุ่นนั้นๆ

ประหยัดพลังงานพร้อมรักษาความเย็นสบายในบ้าน

เทคโนโลยี Artificial Intelligence ช่วยให้สามารถสร้างความเย็นสบายและการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
ประหยัดพลังงานพร้อมทั้งรักษาความเย็นสบายให้บ้านของคุณเพื่อการผ่อนคลายด้วยโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบควบคุม A.I. ของ Panasonic

ประหยัดพลังงานพร้อมรักษาความเย็นสบายในบ้าน

ข้อสงวนสิทธิ์

*มีเฉพาะในรุ่น PREMIUM nanoe™ INVERTER, DELUXE nanoe™ INVERTER, HEALTHY nanoe™ INVERTER และ ECO INVERTER เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่มีโหมดประหยัดพลังงานพร้อมระบบ A.I.