เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Healthy Airflow | Premium Inverter

Healthy Airflow | Premium Inverter
รวมกำลังลมให้ไปได้ไกลขึ้น

รวมกำลังลมให้ไปได้ไกลขึ้น

ให้กระแสลมไปไกลทั่วห้องได้เร็วขึ้น

มอเตอร์แยกอิสระ 2 ชุด*

มอเตอร์อิสระ 2 ชุดและปีกอิสระคู่ทำหน้าที่ควบคุม AEROWINGS ช่วยส่งแรงลม
ให้ไปได้เร็วและไกลขึ้นโดยไม่เสียแรงลม

มอเตอร์แยกอิสระ 2 ชุด*

1. มอเตอร์แยกอิสระ 2 ชุด
ควบคุมปีกย่อยและปีกใหญ่ด้านนอกแบบอิสระแยกจากกัน

2. ปีกย่อย
รีดและเร่งลมเย็น

3. ปีกใหญ่ด้านนอก
ช่วยส่งแรงลมให้ไปได้ไกลขึ้น

การทำความเย็นแบบกระจาย

ลมแบบกระจายจะพัดพากำลังลมเย็นให้แผ่ไปทั่วห้องและไปที่
บริเวณผนังอย่างรวดเร็ว ก่อนจะกระจายลงมาอย่างนุ่มนวล

การทำความเย็นแบบกระจาย
การทำความเย็นแบบกระจาย

การวัดกระแสลมในการทำความเย็นแบบกระจาย

การทดสอบกระแสลมด้วยควัน

การทดสอบกระแสลมด้วยควัน

AEROWINGS จะพากระแสลมขึ้นสู่ด้านบนได้เป็น
บริเวณกว้างกว่า จากนั้นจึงกระจายลงสู่ด้านล่างอย่างนุ่มนวล และทั่วถึงทั้งห้อง

การทดสอบการกระจายอุณหภูมิ

การทดสอบการกระจายอุณหภูมิ

AEROWINGS พากระแสลมไปยังเพดานได้ไกลขึ้นและ และสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับความเย็น
โดยตรง

ลมเข้าด้านบน

ลมเข้าด้านบน

อากาศร้อนจะถูกดึงมาจากด้านบนและอากาศ
เย็นจะถูกปล่อยจากด้านล่างเพื่อ ช่วยในการกระจายอากาศเย็นลงมายังด้านล่างให้ ทั่วทั้งพื้นที่

การทำความเย็นแบบรวดเร็ว

AEROWINGS ที่มีปีกคู่ช่วยรวมกำลังลมและพากระแสลมลงสู่ด้านล่างเพื่อให้คุณรู้สึกเย็นสบายได้อย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติม
การทำความเย็นแบบรวดเร็ว
การทำความเย็นแบบรวดเร็ว

การวัดกระแสลมในการทำความเย็นแบบรวดเร็ว

การทดสอบกระแสลมด้วยควัน

การทดสอบกระแสลมด้วยควัน

AEROWINGS พากระแสลมเคลื่อนสู่ด้านล่าง
เข้าหาคุณเพื่อความเย็นทันใจ

การทดสอบการกระจายอุณหภูมิ: (การทำความเย็นแบบทั่วไป)

การทดสอบการกระจายอุณหภูมิ:
(การทำความเย็นแบบทั่วไป)

การทำความเย็นที่ช้าจะทำให้เกิดความเย็นที่ไม่ทั่วถึง

การทดสอบการกระจายอุณหภูมิ: (การทำความเย็นแบบรวดเร็ว)

การทดสอบการกระจายอุณหภูมิ:
(การทำความเย็นแบบรวดเร็ว)

การรวบรวมกระแสลมทำให้เกิดความเย็นในทันที ห้อง
จึงมีความเย็นที่ทั่วถึง

โหมด POWERFUL เพื่อความเย็นสบายทันใจ**

เพลิดเพลินไปกับความเย็นทันใจเพียงกดปุ่ม

เพลิดเพลินไปกับความเย็นทันใจเพียงกดปุ่ม

โหมด POWERFUL จะทำให้ทั้งคอมเพรสเซอร์และพัดลมในอาคารทำงานด้วย
ความเร็วสูงสุด เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับความเย็นอันทรงพลัง

ทำความเย็นแบบทรงพลังทันทีที่เปิดเครื่อง

ทำความเย็นแบบทรงพลังทันทีที่เปิดเครื่อง

โหมด POWERFUL ทำให้ห้องของคุณเย็นลงได้ 18%* ทันทีที่คุณ
เปิดเครื่องปรับอากาศ เพลิดเพลินไปกับความเย็นอันแสนสบายได้ทันทีแม้
ในวันที่มีอากาศร้อน

* เปรียบเทียบโหมด POWERFUL กับโหมดทำความเย็นธรรมดาด้วยเครื่องปรับอากาศรุ่น 1.5HP Inverter

โหมดทำความเย็น POWERFUL
โหมด POWERFUL อุณหภูมิภายนอก: 35℃/24℃
อุณหภูมิตั้งค่าด้วยรีโมท : 25°C ใช้ความเร็วพัดลม : ทรงพลัง
ทิศทางกระแสลมในแนวนอน : กึ่งกลาง
ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง : แบบตรง

โหมดการทำความเย็นปกติ
โหมดทำความเย็น อุณหภูมิภายนอก: 35℃/24℃
อุณหภูมิตั้งค่าด้วยรีโมท : 25°C ใช้ความเร็วพัดลม : สูง
ทิศทางกระแสลมในแนวนอน : กึ่งกลาง
ทิศทางกระแสลมในแนวตั้ง : แบบตรง

จับเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำให้ห้องมีอุณหภูมิเย็นลงจาก 35°C เป็น 29°C
ที่ห้องอำนวยความสะดวกของ Panasonic (ขนาด : 16.6 ตร.ม.)
ผลที่ได้แตกต่างกันไปตามสภาพการติดตั้งและการใช้งาน

ข้อสงวนสิทธิ์
*ดีไซน์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
**ใช้ได้กับรุ่นที่มีฟังก์ชันโหมด POWERFUL ท่านั้น

Other Related Pages

Elite Inverter
Standard Inverter