เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ทนทาน

lm_2-1-A_lc_1_140131

คอนเดนเซอร์ชนิดครีบคอยล์เคลือบสารสีฟ้า

ครีบคอยล์ของคอนเดนเซอร์ชนิดนี้เคลือบพิเศษด้วยสารสีฟ้าเพื่อเพิ่มความทนทาน ชั้นเคลือบพิเศษเหล่านี้ทำหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อนจากอากาศ น้ำ และสารกัดกร่อนอื่น ๆ

การทดสอบความทนทานในระยะยาว

หน้าที่หลักของเครื่องปรับอากาศคือ จะต้องทำงานได้อย่างมั่นคงและทนทานนานหลายปี ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ทดสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ผลการทดสอบนี้ ซึ่งดำเนินการภายใต้สภาวะที่รุนแรงกว่าสภาวะการใช้งานจริง พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งทนทานของเครื่องปรับอากาศ Panasonic

การทดสอบเสถียรภาพของคอมเพรสเซอร์

ภายหลังการทดสอบการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เราได้ถอดคอมเพรสเซอร์ออกจากชุดติดตั้งภายนอกอาคาร ถอดแยกชิ้นส่วน แล้วตรวจสอบชิ้นส่วนและกลไกภายในเพื่อดูว่ามีความเสียหายหรือไม่ หรือมีความทนทานมากน้อยเพียงใด เครื่องปรับอากาศ Panasonic ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยาวนานหลายปี หลังจากที่ใช้งานอย่างหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

การทดสอบการทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

นอกเหนือจากการทดสอบภายใต้สภาวะการใช้งานตามปกติแล้ว ยังมีการทดสอบความทนทานสำหรับการทำงานภายในห้องที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงที่ระดับอุณหภูมิ 55°C และสำหรับการทำงานในสภาพอากาศที่หนาวจัด มีการทดสอบให้ห้องอุณหภูมิต่ำที่ -20°C การทดสอบเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิสูจน์ว่าภายในคอมเพรสเซอร์มีการหล่อลื่นที่เพียงพอภายใต้สภาวะการทำงานที่หลากหลาย

การทดสอบการกันน้ำ

ชุดติดตั้งภายนอกอาคารซึ่งจะต้องทนต่อฝนและลม มีคุณสมบัติกันน้ำตามมาตรฐาน IPX4 ทั้งนี้มีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ เพื่อตรวจดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรดน้ำใส่ตัวเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนั้น ผิวสัมผัสบนแผงวงจรยังถูกเคลือบด้วยเรซิน เพื่อป้องกันผลกระทบจากละอองน้ำ