เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

lm_2-1-D_lc_1_140131

ชิ้นส่วนที่ไว้ใจได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมชั้นนำ

เครื่องปรับอากาศ Panasonic เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมชั้นนำและกฎระเบียบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับตลาดในแต่ละประเทศ นอกจากนี้เรายังดำเนินการทดสอบอีกมากมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ของเรา การทดสอบและมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล่านี้ รวมไปถึงมาตรฐานภายในองค์กรของเราซึ่งมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นไปอีก ทำให้เครื่องปรับอากาศ Panasonic เปี่ยมด้วยเสถียรภาพอย่างแท้จริง

ชิ้นส่วนเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS/REACH

ชิ้นส่วนและวัสดุทั้งหมดเป็นไปตาม RoHS/REACH ซึ่งเป็นกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลกของยุโรป เราดำเนินการตรวจสอบที่เข้มงวดสำหรับวัสดุกว่า 100 ชนิด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารอันตรายใดๆ เจือปนระหว่างขั้นตอนการพัฒนาและผลิตชิ้นส่วน

กระบวนการผลิตที่ก้าวล้ำ

สายการผลิตเครื่องปรับอากาศใช้เทคโนโลยีระบบงานอัตโนมัติที่ก้าวล้ำภายในโรงงาน เพื่อผลิตชิ้นส่วนที่ไว้ใจได้สูงสุด สินค้าได้รับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Panasonic ได้สร้างโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โรงงานเหล่านี้พัฒนาและผลิตสินค้าที่ประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลิต และดำเนินกิจกรรมการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ที่เราให้บริการ