เลือกคนให้ถูกงาน

งานไม้จำเป็นต้องใช้ “การอ่าน” ชิ้นไม้แปรรูปเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด แนวคิดเดียวกันนี้ นำมาใช้กับการจัดการคน

"เทคนิคการเข้าไม้อันประณีตจะให้คุณสะดุดตาในงานสถาปัตยกรรมโบราณของญี่ปุ่น คุณจะเห็นการเข้าไม้ที่งดงามเหล่านี้ในวัดหรือศาลเจ้าหลายแห่ง เช่นเดียวกับ sukiya อาคารสำหรับชงชา รวมถึงในบ้านสมัยใหม่จำนวนมาก ช่างก่อสร้างผู้ชำนาญของญี่ปุ่นยังคงให้คุณค่ากับเทคนิคเหล่านี้ ซึ่งไม่ต้องใช้ตะปู สกรู หรือหมุดโลหะเพื่อยึดดั้งกับเสาเข้าไว้ด้วยกัน "

กว่า 1,000 ปีที่ผ่านมา อาคารไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกได้รอดพ้นจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และพายุโซนร้อนอันโหดร้ายรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดคือ วัดโฮริวจิ ซึ่งตั้งอยู่ที่นารา ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นและอยู่ทางใต้ของ เกียวโต

การอ่านไม้

เช่นเดียวกับที่ช่างไม้ผู้ชำนาญจะแสดงให้เห็น ในการเข้าไม้แบบญี่ปุ่น ช่างไม้จำเป็นต้อง “อ่าน” แนวโน้มของไม้ในการที่จะผิดรูปหรือบิดงอไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แนวโน้มเหล่านี้ยังคงอยู่แม้หลังจากที่ไม้ถูกอบแห้งมาแล้ว

เพื่อให้มั่นใจว่า การเข้าไม้จะคงทนเหนือกาลเวลา ช่างไม้ต้องเข้าไม้สองชิ้นให้พอดีเพื่อลดหรือเพื่อให้เกิดการเคลื่อนของไม้น้อยลงที่สุด การเลือกใช้ไม้ให้ถูกที่เรียกว่า Tekikzai Tekisho ความรู้เฉพาะนี้ ได้รับการถ่ายทอดจากช่างผู้ชำนาญสู่ช่างฝึกหัดอย่างต่อเนื่องหลายศตวรรษ

ตัวอย่างงานไม้แบบดั้งเดิมอันสวยงามในวัด

แม้ว่า แต่เดิม Tekikzai Tekisho จะเป็นวลีของช่างไม้ แต่ในปัจจุบัน โดยทั่วไปจะหมายถึง “การใช้คนให้ถูกงาน” ไม้แปรรูปแต่ละท่อนมีแนวโน้มที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่นเดียวกับที่คนแต่ละคนมีความสามารถและนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ดังนั้น หัวหน้าช่างไม้จึงต้องแบ่งสรรงานเพื่อนำธรรมชาติของช่างไม้แต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนวน “สวนกระแส” ในภาษาอังกฤษ เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งนำมาใช้ในบริบทเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อที่จะนำพลังแห่งธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเรา เราต้องปฏิบัติตาม ไม่ใช่ “สวนทาง” กับสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้แก่เรา

ช่างไม้ผู้ชำนาญตระหนักว่า “ธรรมชาติถูกต้องเสมอ” จึงต้องแน่ใจว่า การเข้าไม้ของสิ่งก่อสร้างจะต้องประณีตที่สุดโดยใช้ช่างไม้ที่มีฝีมือดีที่สุดในแต่ละงาน

ภูมิปัญญาโบราณซึ่งถือเป็นการยอมรับความหลากหลายตามแบบฉบับญี่ปุ่นนี้ ช่วยให้เราทุกคนในศตวรรษที่ 21 บรรลุเป้าหมาย เช่นเดียวกับกุญแจสำคัญในการสร้างผลงานทางสถาปัตยกรรมโบราณชิ้นเอกของญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทีวีได้อย่างไร ค้นหาคำตอบที่นี่