Editor's Buy

แก้วญี่ปุ่น Kutani

SEIHOUDO.CO.,LTD

Pause

แก้วที่สืบทอดต่อกันมานำเสนอผ่านทางลวดลายด้วยเทคนิคเฉพาะตัว

แก้วญี่ปุ่น Kutani ได้รับรางวัลเป็นงานหัตถกรรมที่ถูกสร้างขึ้นด้วยแก้วเนื้อละเอียดและวัสดุสำหรับทำเครื่องลายคราม ความงามอย่างลงตัวของเครื่องแก้วแต่ละใบจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะมาช่วยเติมเต็มให้กับอาหารและเครื่องดื่มบนแต่ละโต๊ะอาหาร

Tags : Editor's Buy

Link to external site

อ่านเพิ่มเติม!