เรียกดู Multi Door ทั้งหมด

1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ

ความจุ คิว

ความจุ ลิตร

ประตู

เทคโนโลยี

  • ? ช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิ -3°C ช่วยคงความสดและง่ายต่อการประกอบอาหาร
  • ? เทคโนโลยีขจัดกลิ่นและยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 99.99%
  • ? ลดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์และกำจัดแบคทีเรีย

ระบบประหยัดพลังงาน

  • ? เซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
  • ? ปรับระดับการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงสุดและตู้เย็นทำงานเงียบ

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

All Products

Consumer