วางบันทึกทิ้งไว้บนหน้าจอหลักของฉัน

วางบันทึกทิ้งไว้บนหน้าจอหลักของฉัน

เฉพาะรุ่นที่มี "หน้าจอหลักของฉัน" จะรองรับฟังก์ชันนี้

Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video