เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

เล่นด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์ระบบสัมผัส

เล่นด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์ระบบสัมผัส

สำหรับทีวีพลาสมา ยกเว้น X Series

ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ระบบสัมผัส

สัมผัสประสบการณ์ศักยภาพใหม่ที่เป็นไปได้ของทีวี

ใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ระบบสัมผัสเขียนข้อความหรือวาดรูป แล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อนหรือบันทึกเก็บไว้

*สำหรับทีวีพลาสมา ยกเว้น X Series

lm_4_2_lc_1_131115
Let's Prepare Your Touch Pen and Use the Basic "Paint" A
Capture the Image You're Watching and Add Text and Graphi
Draw on the Picture and Save onto a Smartphone or Tabl
Playing Game Apps