ปากการะบบสัมผัส

ปากการะบบสัมผัส

วาดรูปและเล่นเกมด้วยปากการะบบสัมผัส

VIERA เชื่อมต่อคุณเข้ากับโลกใหม่

เพิ่มชีวิตชีวาให้กับวันดีๆ ของคุณด้วยอินเทอร์เน็ตแอปป์บน Smart VIERA

* สำหรับทีวีพลาสมา 2013 ยกเว้น X Series ต้องใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

lm_6_1_lc_2_1_131206

Photo Puzzle
PHONEX COMMUNICATIONS

lm_6_1_lc_2_2_131206

Train Maze
PHONEX COMMUNICATIONS

lm_6_1_lc_2_3_131206

Touch Math Beginner
PHONEX COMMUNICATIONS

lm_6_1_lc_2_4_131206

Match Number Beginner
PHONEX COMMUNICATIONS