NI-26AW น้ำหนัก 2.0 กก.

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

NI-26AW น้ำหนัก 2.0 กก.

NI-26AW

ปลอดภัย ตัดไฟอัตโนมัติ

• Heavy Weight
• ฉนวนป้องกันความร้อน
• ร่องขอบฐานและปลายหัวเตารีด
• ขั้วสายแบบอิสระ
• ปลอดภัยด้วยระบบเทอร์มอลฟิวส์ ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

 

NI-26AW

ปิด

คุณสมบัติ

Heavy Weight


ฉนวนป้องกันความร้อน


ป้องกันความร้อนระหว่างแผ่นความร้อนกับตัวเตารีด ช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่องขอบฐานและปลายหัวเตารีด


ออกแบบให้สะดวกในการรีด ทุกพื้นที่ ทุกซอกทุกมุมของเส้อผ้า เช่น สาบเสื้อ ใต้กระดุม คอเสื้อ จีบกระโปรงขั้วสายแบบอิสระ


รีดเรียบได้อิสระ สะดวก ไม่ทำให้เกิดรอยยับหลังการรีด คุ้มค่า ไม่ทำให้สายหักงอ หรือขาดง่ายช่วยรักษาสายให้ใช้งานได้นานปลอดภัยด้วยระบบเทอร์มอลฟิวส์ ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร