พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

Daniel Berehulak

LUMIX GH5 DANIEL BEREHULAK

STORY BEHIND

“The Tonle Sap Lake area in Cambodia is one of the world’s most varied and productive ecosystems. An abundance of activity, history, amazing color and welcoming people made for a great environment to test the camera’s capabilities. The LUMIX GH5 is an excellent tool for photojournalism, providing professional-level lenses in a lightweight, compact, and non-intimidating form. The Tonle Sap was a great location to explore with this new camera.”

STORY BEHIND

“Life on the Mekong River and the Tonle Sap is thrived with its rich culture and energy. Fisherman battle with rapids upstream in Laos while downstream in the Tonle Sap, they pull their fishnets out of the lake, where their houses are also built upon, providing them with nourishment and the means to trade. The flood plains fed by the Mekong, sustain agricultural needs with the cultivation of rice and Lotus flowers to drive their commerce.”

“Millions of people depend on the Mekong river and its’ tributaries. Having the new GH5 allowed me to capture the afternoon light as it danced on top of the lake giving stunning reproductions of vivid color and rustic textures of lives on and around the waters edge. The 5-axis Dual I.S.2 allowed me to capture moments in low light producing high quality images in difficult conditions. The LUMIX GH5 became the most welcome companion that provided me flexibility and freedom to capture the vibrancy and life of its inhabitants.”

STORY BEHIND

PHOTO GALLERY

GH5 HANDS-ON IMPRESSION

“The camera performed solidly and its compact size made it easy to carry all day, even with multiple lenses. Using the silent mode allowed me to be unobtrusive when photographing personal scenes and quiet moments in family homes. Large cameras can be loud and intimidating, but the LUMIX GH5 is so small and compact that it’s completely unassuming in the hands of the photojournalist.”

GH5 HANDS-ON IMPRESSION
GH5 HANDS-ON IMPRESSION

“The improved image stabilization system 5-axis Dual I.S.2 allowed me to capture moments in low light producing high quality images in difficult conditions. This along with the rapid autofocus ensured that I was able to freeze those unique fleeting moments that would otherwise be challenging to capture.”

“When I’m shooting under testing conditions, I don’t want to worry about whether the camera is going to keep up, in rain, dust and mud, the camera’s new all weather sealing gave me the confidence to keep on shooting.”

GH5 HANDS-ON IMPRESSION

BEHIND-THE-SCENES VIDEO

BIOGRAPHY

BIOGRAPHY

DANIEL BEREHULAK

Daniel Berehulak, is an award-winning independent photojournalist based in Mexico City. A native of Sydney, Australia, and a regular contributor to The New York Times, he has visited more than 60 countries covering history-shaping events including the Iraq and Afghan wars, the trial of Saddam Hussein, child labour in India, the return of Benazir Bhutto to Pakistan and the war on drugs in the Philippines. He has also documented numerous social issues and people coping with the aftermath of disasters, including the Japan tsunami and the Chernobyl nuclear fallout.

In 2015 he was awarded the Pulitzer Prize for feature photography for his coverage of the Ebola outbreak in West Africa for The New York Times. In 2011 he was a finalist for the Pulitzer Prize for his coverage of the 2010 Pakistan floods.
His photography has earned five World Press Photo awards and has twice been named Photographer of the Year from Pictures of the Year International, 2014 and 2015, and most recently named the Photojournalist of the Year for large-circulation publications in the National Press Photographers Association’s Best of Photojournalism 2016 contest.

Please follow Daniel online - visit www.danielberehulak.com and follow @danielberehulak on Instagram and @berehulak on twitter.

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม