Lumix G
คู่มือ LUMIX AF

สำหรับผู้ใช้ LUMIX S1R/S1
คู่มือจะเปิดเป็นไฟล์ PDF: 31.6MB

สำหรับผู้ใช้ LUMIX GH5/GH5S/G9
คู่มือจะเปิดเป็นไฟล์ PDF: 24.4MB

LUMIX ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการโฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้การโฟกัสอัตโนมัตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้น

หัวข้อที่ 1: วิธีการตั้งค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

LUMIX มีฟังก์ชั่นในการตั้งค่า AF แบบกำหนดเอง โดยให้คุณปรับความละเอียดของทิศทางของ AF เพื่อตอบสนองกับตัวแบบและสถานการณ์นั้นๆ ต่อไปนี้ เราขอแนะนำการตั้งค่าและเคล็ดลับเมื่อทำการตั้งค่าดังกล่าว

หัวข้อที่ 1: วิธีการตั้งค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

หัวข้อที่ 2: การใช้งานและฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย

แผงควบคุมภายนอก ปุ่ม และตัวควบคุมแบบจอยสติ๊กช่วยให้ใช้งานง่ายขณะใช้ช่องมองภาพ ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับการใช้งานระบบสัมผัสสามารถเปลี่ยนขนาดของพื้นที่ AF และถ่ายได้อย่างราบรื่น เพียงกดชัดเตอร์ของหน้าจอสัมผัส เราขอเสนอการตั้งค่าโฟกัสอัตโนมัติที่สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

หัวข้อที่ 2: การใช้งานและฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย

หัวข้อที่ 3: เทคโนโลยี LUMIX AF ดั้งเดิม

ขอแนะนำเทคโนโลยีดั้งเดิมของ Panasonic เพื่อการโฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำสูง

หัวข้อที่ 3: เทคโนโลยี LUMIX AF ดั้งเดิม