฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

VIERA OLED DOUBLE EXCLUSIVE CAMPAIGN

“DOUBLE EXCLUSIVE CAMPAIGN”
เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน!!

VIERA OLED DOUBLE EXCLUSIVE CAMPAIGN

        พานาโซนิคพร้อมมอบสิทธิให้คุณได้ไปเที่ยว กิน ช็อป ที่ญี่ปุ่นง่ายๆ เพียงสั่งจอง Panasonic VIERA OLED TV รุ่น TH-65EZ1000T จากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ก็มีสิทธิ์รับฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 48,310 บาท* โปรโมชั่นดีๆ คุ้มสุดคุ้มแบบนี้ รีบจองแล้วแพ็คกระเป๋าเตรียมตัวไปเที่ยวกันได้เลย!!

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค 02-729-9000  กด 1 อีเมล์ customercare@th.panasonic.com หรือ Facebook: Panasonic Thailand

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดของสมนาคุณ

• ตั๋วโดยสารสายการบินไทยชั้นประหยัด ไป-กลับประเทศญี่ปุ่น (สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติคันไซ) มูลค่าที่นั่งละ 24,155 บาท (รวมภาษีแล้ว) จำนวน 2 ที่นั่ง รวมมูลค่าของสมนาคุณสิทธิละ 48,310 บาท (ราคาตั๋ว ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
• ลูกค้าไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของสมนาคุณทั้งหมดเป็นเงินสดหรือของสมนาคุณอย่างอื่นได้

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ DOUBLE EXCLUSIVE

• สั่งจองพานาโซนิค เวียร่า OLED ทีวี รุ่น TH-65EZ1000T ผ่านร้านค้าผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560 (ทั้งนี้ เงื่อนไขการสั่งจองเป็นไปตามรายละเอียดและวิธีการที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายกำหนด)
• ส่งใบสั่งจองของร้านค้าผู้แทนจำหน่ายมาที่อีเมล customercare@th.panasonic.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมแคมเปญ DOUBLE EXCLUSIVE รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น (ส่งล่าช้ากว่ากำหนดข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์)
• รอการตอบกลับ เพื่อรับสิทธิในการรับของสมนาคุณจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หากไม่ได้การตอบกลับภายใน 7 วันให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2729-9000 กด 1
• ลูกค้าสามารถรับสินค้า และชำระค่าสินค้าที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเป็นต้นไป็น

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

• ผู้มีสิทธิรับของสมนาคุณ จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน ใบเสร็จรับเงินพร้อมลงวันที่ซื้อสินค้า และ เอกสารการรับสินค้าของร้านค้าผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการมาที่อีเมล customercare@th.panasonic.com เพื่อยืนยันการรับของสมนาคุณตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง ภายใน 1 เดือน หลังจากรับสินค้า
• บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสิทธิการรับของสมนาคุณตั๋วโดยสารเครื่องบิน และแจ้งยืนยันการได้รับของสมนาคุณภายใน 14 วัน
• บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วโดยสารเครื่องบินหลังจากวันที่ได้รับเอกสารเพื่อใช้ในการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินจากลูกค้าอย่างครบถ้วน ซึ่งลูกค้าสามารถระบุวันออกเดินทางได้ (วันเดินทางต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการยืนยันรับของสมนาคุณจากบริษัทฯ)
• ผู้มีสิทธิรับของสมนาคุณต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) มารับตั๋วโดยสารเครื่องบินที่ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 75 ถนนเสรีไทย แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ในเวลาทำการ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของสมนาคุณทั้งหมด
• ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่าของสมนาคุณ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้มีสิทธิ กรณีผู้มีชื่อเดินทางตามที่แจ้งยืนยันการรับของสมนาคุณไม่สามารถออกหนังสือเดินทางได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือรายชื่อผู้เดินทาง ภายหลังจากการออกตั๋วโดยสารเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว
• ในกรณีผู้เดินทางนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินโดยสารเกินกว่าอัตราที่สายการบินกำหนด ผู้เดินทางตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนเกินที่เกิดขึ้น ด้วยตนเอง
• การประกันภัยการเดินทางเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ในการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการเดินทางทุกกรณี
• เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล customercare@th.panasonic.com
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค โทร. 0-2729-9000 กด 1 หรือ
Facebook: Panasonic Thailand