ประกาศเลื่อนการจับรางวัล
“กิจกรรมฉลอง 60 ปี ถ่านพานาโซนิค
แจกกว่า 6,000,000 บาท แทนพลังขอบคุณ”

ประกาศเลื่อนการจับรางวัล
ประกาศเลื่อนการจับรางวัล
ประกาศเลื่อนการจับรางวัล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ทางบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว บริษัทฯ ขอแจ้งเลื่อนการจับรางวัลและประกาศรางวัลใน “กิจกรรมฉลอง 60 ปี ถ่านพานาโซนิค แจกกว่า 6,000,000 บาท แทนพลังขอบคุณ”  จากกำหนดเดิม จับรางวัล วันที่ 5 พ.ค. 64 และ ประกาศรางวัล วันที่ 12 พ.ค. 64 เปลี่ยนเป็น จับรางวัล วันที่ 28 พ.ค. 64 และ ประกาศรางวัล วันที่ 4 มิ.ย. 64

โดยจะประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่เว็บไซต์ www.panasonic.com/th และ www.facebook.com/PanasonicThailand ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัลเป็นอีกช่องทางหนึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox หรือลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-729-9000 กด 1

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ถ่านไฟฉาย พานาโซนิค ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะก้าวผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน