฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการหลังการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์บรอดคลาสต์

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

งานบริการซ่อมสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์บรอดคาสต์ ได้ย้ายสถานที่การให้บริการ ไปยัง
บริษัท โซฮิโต้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการได้ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

          บริษัท โซฮิโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

          เลขที่
16 ชั้น 3 ซอยนาคนิวาส 30 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230                       

          โทร
:  0-2070-4231-2                                                

          เว็บไซด์
: www.soheto.co.th    

          E
-mail Contact : sales@soheto.co.th / service@soheto.co.th

          ดาวน์โหลดแผนที่ คลิ๊ก

สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน ลูกค้ายังคงได้รับการดูแลภายใต้ระยะเวลา และ เงื่อนไขการรับประกัน ตามข้อกำหนดในบัตรรับประกันสินค้าเช่นเดิม โดยสามารถเข้ารับบริการที่ บริษัท โซฮิโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ
: สำหรับสินค้าหมวด Consumer  ได้แก่

1.     
สินค้า Semi-Pro Camera 4 รุ่น ได้แก่ รุ่น HC-PV100GC, HC-X1000GC, HC-MDH2GC  และ.
         HDC-FZ1000GC   

2.     
สินค้ากล้องดิจิตอล DSLM ทุกรุ่น ยกเว้น. รุ่น AG-GH3, AG-GH4 และ AG-GH5
ท่านสามารถขอรับบริการซ่อมสินค้า ได้ที่ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่นเดิม

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามก่อนการเข้ารับบริการตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในอุปการะคุณที่ได้รับเสมอมา