โรงงานถ่านไฟฉาย พานาโซนิคนำร่อง
บรรลุเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน
แห่งแรกของกรุ๊ปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โรงงานถ่านไฟฉาย พานาโซนิคนำร่อง บรรลุเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน แห่งแรกของกรุ๊ปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการผลิตถ่านไฟฉายในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทย ประกาศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และขึ้นเป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่ม พานาโซนิคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Zero CO2 Factory) ในปี 2565

โดยบริษัทฯ ได้เดินหน้ากิจกรรม การลดใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการชดเชยคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและโลกใบนี้ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค และบริษัทพานาโซนิค เอเนอร์จี (Panasonic Energy Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของถ่านไฟฉายจากพลาสติกเป็นกระดาษ การดำเนินการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ขนาด 0.329 MWp มาใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี 2561 และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.16 MWp อีกภายในปี 2565 ซึ่งจะเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์โดยรวมประมาณ 2,000  MWh/ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการซื้อคาร์บอนเครดิตและพลังงานหมุนเวียน เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้ ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2565  

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคทั่วโลก ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้มากกว่า 300 ล้านตัน หรือประมาณ 1% ของการปล่อยมลพิษทั่วโลกในปัจจุบัน ภายในปี 2593

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Panasonic GREEN IMPACT
https://holdings.panasonic/global/corporate/panasonic-green-impact.html
Panasonic Group Sustainability Data Book 2022
https://holdings.panasonic/global/corporate/sustainability/data-book.html

-------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์:
บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  โทร. 0-2231 – 3683-7: คุณชุติมณฑน์ (ตุ้ม) # 211, คุณสุวจีน์ (ปู) # 212