฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false news_article false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิคเชิญชวนประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 20

พานาโซนิคเชิญชวนประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 20

     บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานศิลปะรูปแบบใหม่โดยใช้จินตนาการได้อย่างอิสระ ผ่านการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 20 โดยในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ 20 ปีของการจัดประกวดฯ และครบรอบ 100 ปีที่พานาโซนิคไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานจิตรกรรมเข้าประกวดในหัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์พานาโซนิค ประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณ

     ผู้สนใจนำผลงานด้านจิตรกรรมเข้าร่วมประกวด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2731-8888 ต่อ 2918 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โทร.0-2281-2224 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่เลยค่ะ