฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559

พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมกับกองบังคับการ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน สัตหีบ โดยมี นาวาตรี จันทร์รี เจริญผล ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม “พานาโซนิคปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559” เพือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี 2559 กิจกรรมในครั้งนี้มีพนักงาน พานาโซนิคและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 500 คนและได้ร่วมกันปลูกต้นโปร่งทะเลและถั่วขาว จำนวน 2,540 ต้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ

Panasonic Security Surveillance Collection 2016
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559