฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false news_article false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย โดยคุณเกษร หวังวงศ์วิโรจน์ ผู้อำนวยการ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด เข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนหรือ 60+Earth Hour 2018” ซึ่งจัดขึ้นที่ลานด้านหน้า ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. ภายในงานได้รับเกียรติ์จากนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 150 แห่ง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทยยังได้ร่วมมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวด โครงงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในโครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 6 ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางกะปิ พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศสนับสนุนโครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 7 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้าน CSR ของพานาโซนิค ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมปิดไฟครั้งนี้ สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 2,002 เมกะวัตต์ ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,026 ตัน สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 7.8 ล้านบาท ซึ่งพานาโซนิคเองได้ร่วมปิดไฟป้ายโฆษณาบริเวณทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิและทางด่วนพระราม 9 ในวันและเวลาดังกล่าวอีกด้วย

พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”
พานาโซนิคเข้าร่วมงาน “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018”