฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false news_article false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พานาโซนิคได้เข้าร่วม “การประชุมแลกเปลี่ยนประสบกาณ์และปัญหาอุปสรรค” ในการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็กปีที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสยาม จ.นครราชสีมา โดยมุ่งหวังให้น้อง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีนี้น้อง ๆ ได้นำเสนอโครงการประหยัดพลังงานที่ได้ช่วยกันจัดทำขึ้นพร้อมผลดำเนินการให้กับคณะกรรมการได้พิจารณา โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถม ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสุขานารี และระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลศ ได้แก่ โรงเรียน โคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน บ้านกระทิงหนองเครือชุด

พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา
พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา
พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา
พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา
พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา
พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา
พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา
พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา
พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา
พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา