พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี

     กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เดินหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่มองค์กร หรือ บีทูบี (B2B) โดยล่าสุด ร่วมโชว์นวัตกรรมและโซลูชั่นส์ในงาน “Thailand Lighting Fair & Building Fair 2019” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพันธมิตร เป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยี และโซลูชั่นส์ใหม่ล่าสุด ที่ตอบสนองความต้องการของสมาร์ทซิตี้ในหลายด้าน เช่น แอพพลิเคชั่น ในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีและระบบควบคุมอัจฉริยะด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน รวมไปถึงการบริการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


     นายพงษ์วุฒิ แสงประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B)  บริษัท พานาโซนิค แมแนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า “พานาโซนิค มองว่า กลุ่มลูกค้าองค์กร หรือบีทูบี (B2B: Business to Business)  เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ มีโอกาสในการเติบโต ขยายตลาดและบริการได้อีก  โดยเป้าหมายที่มองไว้คือกลุ่ม Developer, Consultant, Building Contractor, Investor และ กลุ่ม Industrial ซึ่งเราต้องการให้กลุ่มลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลและโซลูชั่นส์ต่าง ๆ ของพานาโซนิคได้มากขึ้น จึงแต่งตั้งส่วนงาน “ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B)” ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรุกตลาดลูกค้าในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถดูแลและให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรพร้อมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

การร่วมงานในครั้งนี้ พานาโซนิค ได้นำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ต่าง ๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Panasonic Smart Solutions” แบ่งเป็น

1. Quality Air for Life Solutions: ระบบควบคุมคุณภาพอากาศสำหรับที่พักอาศัย นำเสนอผ่าน เทคโนโลยีการกำจัด CO2, ระบบป้องกัน ฝุ่น PM 2.5 และระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในที่พักอาศัย ผ่านระบบ Energy Recovery Ventilator (ERV) เพื่อให้ที่พักอาศัยมีอากาศที่บริสุทธ์ และทางบริษัท ฯ ยังนำระบบเครื่องปรับอากาศที่สามารถป้องกัน PM 2.5, ช่วยกำจัดกลิ่น, ยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และยังสามารถควบคุมการทำงานผ่าน Smart Phone เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานสำหรับผู้บริโภค 
2. Smart Home Automation System: ระบบบ้านอัจฉริยะ จัดแสดงโซลูชั่นส์ต่าง ๆ เช่น ระบบ Home Automation System เพื่อควบคุมระบบแสงสว่าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆภายในที่พักอาศัย ร่วมถึงสามารถทำงานร่วมกับ ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV, VDO Intercom) และอุปกรณ์ อื่น ๆ โดยสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน Smart Phone เพื่อความสะดวกสบาย และตอบสนอง Lifestyle ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
3. Lighting and Solar Rooftop Solutions: จัดแสดงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แสงสว่าง โดยนำเสนอผ่าน ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED, ระบบแสงสว่างสำหรับที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ากับความหลากหลายของรูปแบบการตกแต่งภายใน และ ยังได้มีการนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop System) เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พานาโซนิคไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ บวกกับสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถขยายตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร หรือ บีทูบี ได้มากขึ้นอย่างแน่นอน   

*******************************

พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี
พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี
พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี
พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี
พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี
พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี
พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี
พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี
พานาโซนิค มั่นใจนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดบีทูบี