฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false news_article false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิค มอบรางวัลและเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 18”

มอบรางวัลและเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 18”

        เมื่อเร็วๆ นี้ พานาโซนิคจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดโครงการ “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18” พร้อมเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะท้อนภาพวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิต โดยฝีมือของศิลปินจากทั่วประเทศ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก มรว. เทพกมล  เทวกุล องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง คุณหญิงขวัญตา  เทวกุล  โดยมี คุณเมธ์วดี  นวพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  คุณทิพวรรณ เตชะวิจิตร อาจารย์สมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์ และคณะผู้บริหารจากพานาโซนิคให้การต้อนรับ  ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ในปีนี้ได้แก่ นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย กับผลงาน “เด็กหญิง” เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่เด็กถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากผู้ใหญ่ ทำให้อาจจะกลายเป็นเด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่  2 จำนวน  2 ผลงาน ได้แก่ “มัสยิดจักรพงษ์” โดย นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ และผลงาน “ผ้าผืนเดียวหมายเลข 1”  โดย นายอภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่  “เส้นสายแห่งความสุขหมายเลข 4”  โดยนางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์  “วัตถุนิยมทำให้คนตาบอด”  โดย นายไทรเติ้ล เงาะอาศัย และผลงาน “นัยบ้าน”  โดย นายณัฐิวุฒิ พวงพี

        ผู้สนใจในงานศิลปะสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน เวลา 09.00.-16.00 น. (ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร) ณ หอศิลปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า