฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false news_article false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิคมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน

พานาโซนิคดำเนินรอยตามแนวความคิดของท่านผู้ก่อตั้ง มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ “จงมีส่วนช่วยเหลือสังคม (Contribution to Society)” ซึ่งต้องการให้บริษัท ฯ ได้ส่งผ่านสิ่งดีดีกลับคืนสู่สังคม เพื่อเป็นการตอบแทนที่สังคมช่วยสนับสนุนพานาโซนิค โดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม “มอบห้องสมุดพานาโซนิค” ให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 236 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งความรู้ ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมไปถึงส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาชนอย่างยั่งยืน

มร.ยาสุอะกิ ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการบริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า “หนังสือเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นอย่างมากครับ ถึงแม้เราจะไม่สามารถพบเจอกับตัวจริงของบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ได้ แต่เราสามารถเรียนรู้วิธีการคิดของพวกเค้าผ่านทางหนังสือเหล่านี้ได้ ผมจึงอยากให้ทุกคนได้รักการอ่านและเรียนรู้วิธีการคิดของท่านเหล่านั้นพร้อมทั้งนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้
 

พานาโซนิคมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน

 
นางสาวศิริทร สิงขรณ์ ตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขและประทับใจทุกครั้งที่ได้ไปทำกิจกรรมมอบสิ่งดีดีให้แก่สังคม เราเห็นรอยยิ้มของผู้รับ ทำให้เรามีกำลังใจในการเป็นผู้ให้และพร้อมที่จะทำกิจกรรมดีดีอย่างต่อเนื่อง”
 

พานาโซนิคมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน

 
พานาโซนิคเองเรามองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาแหล่งความรู้ให้กับเด็ก ๆเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก ๆ ทำให้เด็ก ๆ รู้จักการขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาตัวเองไปได้อีกทางหนึ่งครับ โดยทางบริษัท ฯ ได้บริจาคพัดลมติดเพดานจำนวน 48 ตัว , ทีวี LED ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมด้วยหนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต

นอกจากการไปมอบห้องสมุดให้กับน้อง ๆ แล้ว พี่ ๆ พานาโซนิคยังไปให้ความรู้กับน้อง ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานกันอีกด้วย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้น้อง ๆ ได้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
 

พานาโซนิคมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน
พานาโซนิคมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน
พานาโซนิคมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน
พานาโซนิคมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน
พานาโซนิคมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน
พานาโซนิคมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวัน