฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false news_article false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย มอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2559” ให้กับนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน มูลค่ากว่า 1,350,000 บาท โดยมี มร.โอคุดะ ฮะรุฮิซะ ตัวแทนสำนักงานทุนการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของพานาโซนิคเข้าร่วมแสดงความยินดี

นางสาวทักษพร อิ่มแสงสุข ตัวแทนนิสิตที่ได้รับทุนพานาโซนิค ได้กล่าวแสดงความรู้สึก “อยากจะขอขอบคุณทางพานาโซนิคในการสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้และมอบโอกาสในการเยี่ยมชมโรงงานพร้อมทั้งพูดคุยกับรุ่นพี่ในสายงานวิศวกรรม รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับทางพานาโซนิค ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราในการที่จะพัฒนาตัวเอง และสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในอนาคตต่อไปได้”

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เป็นทุนที่ ไม่มีภาระผูกพัน และเป็นทุนต่อเนื่องสนับสนุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559
พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559
พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559
พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559