พานาโซนิคจัดกิจกรรมเยาวชนเรียนรู้การผลิตถ่านไฟฉายมอบความรู้คู่พลังงานทั่วทุกภูมิภาค

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมอบชีวิตที่ดีกว่า พร้อมทั้งแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น ตามปรัชญา "A Better Life, A Better World" ที่ได้ยึดถือมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรม ‘เยาวชนเรียนรู้การผลิตถ่านไฟฉาย’ ที่จะตระเวณไปให้ความรู้ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563เพื่อให้เยาวชนไทยได้รู้จักส่วนประกอบของถ่านไฟฉายตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถให้พลังงานด้วยตนเอง ตลอดจนการเก็บทิ้งอย่างปลอดภัยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการเลือกใช้งานถ่านแต่ละประเภทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
มร.ทาโร่ โคมูระ รองผู้อำนวยการส่วนการขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์ถ่านไฟฉาย
เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกพร้อมร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชน ณ ชุมชนหมู่บ้านหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อเร็วๆ นี้

พานาโซนิคจัดกิจกรรมเยาวชนเรียนรู้การผลิตถ่านไฟฉายมอบความรู้คู่พลังงานทั่วทุกภูมิภาค