฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิคเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 ปีซ้อน

พานาโซนิคเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 ปีซ้อน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยได้ทยอยเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา โดยในปีนี้ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ได้รับรางวัลติดต่อกัน 9 ปีซ้อน โดยมีคุณเสกสรรค์ แสนธรรมพล ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เข้ารับโล่ห์รางวัลจาก หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน  ตามมาด้วย บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 5  บริษัท พานาโซนิค แอ๊พไลแอนซ์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท พานาโซนิค ออโต้โมที ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เข้ารับรางวัลเป็นปีแรก โดยมีผู้บริหารของทั้ง 3บริษัท เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจากนางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 พานาโซนิคเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 ปีซ้อน
พานาโซนิคเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 ปีซ้อน
พานาโซนิคเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 ปีซ้อน
พานาโซนิคเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 ปีซ้อน
พานาโซนิคเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 ปีซ้อน