พานาโซนิคได้รับรางวัล “Zero Accident Campaign 2019”

“Zero Accident Campaign 2019” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น, ระดับทองแดง, ระดับเงิน, ระดับทอง และระดับแพลทตินัม ในปีนี้บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองเป็นปีที่ 2 โดยมี มร.โทชิฮิโระ ทาเคอุจิ ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบโล่ห์รางวัล และบริษัท พานาโซนิค แอ๊พไลแอนซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับเงินเป็นปีที่ 2 มี โดยมีคุณจำรัส สมัย กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบโล่ห์รางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

พานาโซนิคได้รับรางวัล “Zero Accident Campaign 2019”
พานาโซนิคได้รับรางวัล “Zero Accident Campaign 2019”
พานาโซนิคได้รับรางวัล “Zero Accident Campaign 2019”
พานาโซนิคได้รับรางวัล “Zero Accident Campaign 2019”