พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา
“ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ประจำปี 2565

พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ประจำปี 2565

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณปราณี สาโร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากรและบริหารงานทั่วไป บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2565” (Panasonic Future Gear Scholarship 2022) ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเสรีไทย 

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ในประเทศไทย ดำเนินงานโดย บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องตลอด 3 ปีจนจบระดับปริญญาตรี และไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่าทุนละ 135,000 บาท ซึ่งโครงการทุนฯ มีเจตนารมย์เพื่อจะพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ โดยการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

-------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์:
บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  โทร. 0-2731 – 8888: คุณชุติมณฑน์ (ตุ้ม) # 2918, คุณสุวจีน์ (ปู) # 2911