บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ U Well Care

พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยยูกิ ฮอนดะ ผู้อำนวยการส่วนการขาย การตลาด วางแผนและบริการลูกค้าเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ nanoe™ ให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ U Well Care เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ฯ โดยได้รับเกียรติจากพลเรือตรี โสภณ รัตนสุมาวงศ์ ที่ปรึกษาและแพทย์ประจำศูนย์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ U Well Care เล็งเห็นความสำคัญของอากาศ และการควบคุมอนามัยในพื้นที่ใช้บริการ การวางเครื่องฟอกตามจุดต่างๆ นอกจากจะช่วยเพิ่มอากาศสะอาดให้ผู้ใช้บริการอย่างเข้าถึงแล้ว ยังช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ใช้บริการอีกด้วย

เครื่องฟอกอากาศพานาโซนิคมีเทคโนโลยีระบบฟอกอากาศนาโนอี (nanoe™) ซึ่งเป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน ถูกคิดค้นโดยพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น nanoe™ เป็นเทคโนโลยีอะตอมประจุไฟฟ้าสถิตที่ถูกสร้างขึ้นจากความชื้นในอากาศ สามารถสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจำนวนมาก อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบซึ่งอยู่ใน nanoe™ นี้เองช่วยยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-CoV-2) นอกจากนี้ระบบฟอกอากาศนาโนอี (nanoe™) ยังสามารถกรองฝุ่นขนาด PM2.5 ยับยั้งกลิ่น เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรียและไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ U Well Care
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ U Well Care
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ U Well Care