เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เงื่อนไขการขยายการรับประกันเป็น 3 ปี

เงื่อนไขการขยายการรับประกันเป็น 3 ปี

เงื่อนไขการขยายการรับประกันเป็น 3 ปี

ระยะเวลา 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป
• เฉพาะลูกค้าที่ซื้อไดร์เป่าผมพานาโซนิคจากร้านค้าทางการ Shopee, Lazada Official Store และ LineMyShop (Panasonic Thailand) เท่านั้น ตามรุ่นดังนี้
• EH-NA98RPL
• EH-NA98-KL
• ได้รับสิทธิขยายระยะเวลาการรับประกันเป็น 3 ปี (ทุกชิ้นส่วน) เมื่อลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มนี้ https://forms.office.com/r/Krx9QvXJrYs
นับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยสามารถดูข้อมูลจาก ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือตามใบกำกับภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป
• ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันก็ต่อเมื่อได้กรอกข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
- ชื่อ – นามสกุล
- ชื่อรุ่นสินค้า
- Lots No. และ Serial no.
- เลขที่ใบเสร็จ
- วันที่ซื้อสินค้า และช่องทางการสั่งซื้อ
• ถ้าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์และมีข้อความยืนยันปรากฏ