คำถามที่พบบ่อย
ผลิตภัณฑ์ทีวีพานาโซนิค
(Panasonic TV)

■ ปัญหาการใช้งานทีวี Panasonic กับ อุปกรณ์

 

Q1: ใช้งานทีวีพานาโซนิครุ่น TH-43HX720T กับ Blu-ray player หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านช่องต่อ HDMI1 แล้วพบสีภาพเพี้ยน หรือทีวีไม่มีภาพ

A1: สาเหตุเนื่องมาจากสัญญาณที่เข้ามาผ่านสาย HDMI กับโหมดฟอร์แมตสัญญาณ ไม่เหมาะสมกัน กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่า HDMI ด้วยวิธีการตามด้านล่าง

 1. กดปุ่ม “MENU” ที่รีโมททีวี
 2. จากเมนูบนหน้าจอทีวี เลือก “เพิ่มเติม”
 3. ในเมนูการตั้งค่าทีวี เลือก “ติดตั้ง”
 4. เลือก “การตั้งค่า HDMI”
 5. เปลี่ยนฟอร์แมตสัญญาณจาก HDMI 2.0 เป็น “HDMI 1.4”

 

Q2: Android TV ไม่รับสัญญาณรีโมท หรือการสั่งงานรีโมททีวีไม่เสถียร (สามารถใช้งานได้บ้าง และใช้งานไม่ได้บ้าง) สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

A2: ในกรณีดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนี้

การตรวจสอบตัวรีโมททีวี

1. ทดสอบกดปุ่มที่รีโมททีวี ว่ามีไฟติดกระพริบที่ตัวรีโมททีวีหรือไม่ ในกรณีที่ไฟกระพริบที่รีโมททีวีเป็นสีแดง แสดงว่ารีโมททีวีสั่งงานด้วยอินฟราเรด (Infrared) และในกรณีที่ไฟกระพริบที่รีโมททีวีเป็นสีเขียว แสดงว่ารีโมททีวีสั่งงานด้วย Bluetooth

1.1 ในกรณีที่รีโมททีวีไม่ตอบสนอง ไม่มีไฟติดกระพริบที่รีโมททีวีเวลากดสั่งงาน ให้ถอดถ่านรีโมทออก และนำใส่กลับเข้าไปใหม่ หากยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลองเปลี่ยนถ่านรีโมท

1.2 ในกรณีที่รีโมททีวีมีไฟติดกระพริบเวลากดสั่งงาน แต่ทีวีไม่ตอบสนองคำสั่ง อาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์ในทีวีของท่านอาจมีปัญหา โปรดติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

พานาโซนิค รามอินทรา กม.9 โทร 02-729-9000 # 1

กรณีการสั่งงานรีโมททีวีไม่เสถียร

กรุณาเช็คความจุแบตเตอรี่ของรีโมทด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมท
 2. จากเมนูบนหน้าจอทีวี เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)
 3. ในเมนูการตั้งค่า เลือก “รีโมทและอุปกรณ์เสริม”
 4. เลือก “TV BLE Remote”
 5. ในเมนู TV BLE Remote จะแสดงความจุแบตเตอรี่จองรีโมทเป็นเปอร์เซ็นต์

หากแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 40% อาจจะทำให้การสั่งงานรีโมททีวีไม่เสถียร จึงสามารถสั่งงานได้บ้าง และไม่ได้บ้างในบางครั้ง

 

Q3: เชื่อมต่อสมาร์ททีวี (Smart TV) Series GX600 กับ Soundbar หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับฟังก์ชัน CEC ผ่านสาย HDMI แล้วไม่มีเสียง

A3: สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดย วิธีการตั้งค่าการใช้งานดังนี้

 1. อุปกรณ์ Soundbar ตั้งอยู่ในโหมด HDMI ARC พร้อมใช้งาน
 2. อุปกรณ์ Soundbar ต่อสาย HDMI ในช่อง HDMI ARC ของทีวี (HDMI 2)
 3. ทีวีต้องเลือกแอพพลิเคชัน CEC เพื่อจับคู่กับอุปกรณ์ ดังนี้
  3.1 กดปุ่ม “Home” ที่รีโมท
  3.2 เลือกแอพพลิเคชัน “CEC”
  3.3 เลือกอุปกรณ์ “ชื่ออุปกรณ์ Soundbar”

 

Q4: รีโมทแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) รวน หรือทำงานช้าผิดปกติ (Series LS600, LX630, LX650 และ LX800) สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง
A4: หากรีโมทไม่ตอบสนอง หรือทำงานผิดปกติ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม 2 ปุ่มตามภาพด้านล่าง ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อรีเซ็ตรีโมท
  (รีโมทจะเข้าสู่การทำงานโดยอินฟราเรด)
 2.  

   

 3. ยกเลิกการจับคู่รีโมท โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
  2.1) กดปุ่ม “Home” ที่รีโมท เพื่อเข้าสู่หน้าแรก
  2.2) เลือก “การตั้งค่า”
  2.3) เลือก “รีโมทและอุปกรณ์เสริม”
  2.4) เลือกชื่อรีโมท “Panasonic_ATV_RCU03” (หากไม่พบชื่ออุปกรณ์รีโมทที่จับคู่ไว้ ให้ดำเนินการจับคู่รีโมทใหม่อีกครั้ง ตามขั้นตอนในหัวข้อถัดไป)
 4. ทำการจับคู่รีโมทใหม่อีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
  3.1) กดปุ่ม “Home” ที่รีโมท เพื่อเข้าสู่หน้าแรก
  3.2) กดปุ่ม “Mic” เพื่อเข้าสู่การจับคู่รีโมท

   

   

  3.3) ทีวีจะแสดงหน้าเคล็ดลับการตั้งค่า ให้ท่านทำตามคำแนะนำบนทีวี
  ( กดปุ่ม “OK” และ กดปุ่ม “Home” ที่รีโมทพร้อมกัน ค้างไว้ 5 วินาที หน้าจอจะแสดงคำว่า "กำลังจับคู่..." เมื่อจับคู่เสร็จแล้ว หน้าจอจะ แสดงคําว่า “สําเร็จ!.)

 

 

หมายเหตุ: หากรอนานกว่า 2 นาที และไม่สามารถจับคู่ได้ โปรดทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง

 

 

Q5: วิธีแก้ไขปัญหา แอนดรอยด์ทีวี (Android TV) Series LS500, LX630, LX650 และ LX800 ต่อสายสัญญาณเสียง Optical กับลำโพงภายนอกแล้วไม่มีเสียง

A5: สามารถปรับการตั้งค่าโหมดเสียงได้ดังนี้

 1. กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี

 2. เลือก “เสียง”

 3. เลือก “อุปกรณ์เอาท์พุต” (เลือก 3.2 “SPDIF/ออปติคอล”)

3.1 เลือก “ลำโพงทีวี”

3.2 เลือก “SPDIF/ออปติคอล”

3.3 เลือก “HDMI-ARC”

 4. หลักจากเลิกใช้งานลำโพงภายนอกแล้ว ให้กลับไปเลือกปรับการตั้งค่าเปลี่ยนจาก “SPDIF/ออปติคอล” เป็น “ลำโพงทีวี”

 

■ ปัญหาการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนทีวี

 

Q1: การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับทีวี กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Netflix ได้

A1: การตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 1. ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ บนทีวี เช่น YouTube ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
 2. ทดลองใช้อุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดียวกัน ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

โหลดแอปพลิเคชัน Netflix อีกครั้ง

 1. บนหน้าจอแสดงข้อผิดพลาด เลือก "รายละเอียดเพิ่มเติม"
 2. เลือก "โหลด Netflix อีกครั้ง"
 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

 

หากอยู่ที่หน้าจอแสดง”ข้อผิดพลาด” ให้ทำดังนี้

 1. เลือก "รายละเอียดเพิ่มเติม"
 2. เลือก "ออกจากระบบ" หรือ "รีเซ็ต"

หากไม่พบ "ออกจากระบบ" ให้กดปุ่มตามลำดับดังนี้บนรีโมท: ขึ้น ขึ้น ลง ลง ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น จากนั้นเลือก "ออกจากระบบ" "รีเซ็ต" หรือ "ปิดใช้งาน"

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

 1. ปิดหรือถอดปลั๊กสมาร์ททีวี (Smart TV)
 2. ถอดปลั๊กโมเด็ม (และเราเตอร์ไร้สาย หากเป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม) ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา 30 วินาที
 3. เสียบปลั๊กโมเด็มใหม่อีกครั้ง และรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ หากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม ให้เสียบปลั๊กและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ
 4. เปิดสมาร์ททีวีขึ้นใหม่ แล้วทดลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการจะสามารถบอกได้ว่าโมเด็ม/เราเตอร์มีการตั้งค่าและทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่

 

Q2: ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube บนทีวีแอนดรอยด์ (Android TV) ได้ แต่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Netflix และ แอปพลิเคชันอื่นๆได้

A2: เช็ควันที่และเวลาตรงกับปัจจุบันหรือไม่

 1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี
 2. จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)
 3. ในเมนูการตั้งค่า เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”
 4. เลือก “วันที่เวลา”
 5. เลือก “วันที่และเวลาอัตโนมัติ”
 6. จากเมนูวันที่และเวลาอัตโนมัติ เลือก “ปิด”
 7. หลังจากนั้นให้ตั้งค่าวันที่และเวลาให้เป็นปัจจุบัน

เช็ค Version Software

 1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี
 2. จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)
 3. เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”
 4. เลือก “เกี่ยวกับ”
 5. เลือก “การอัปเดตระบบ”
 6. หน้าจอจะแสดงข้อความ “กำลังตรวจหาอัปเดต” หากเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน หน้าจอจะขึ้น “ระบบของคุณเป็นปัจจุบันแล้ว” แต่ถ้าไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบันตัวเครื่องจะขึ้นให้กดอัปเดต

ตรวจสอบว่าทีวีสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่

ให้ทดลองเปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Wi-Fi ไปใช้สัญญาณ Wi-Fi ที่รับจาก Hotspot ที่ปล่อยมาจากมือถือสมาร์ทโฟน หากใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามปกติ ให้ทำการตรวจสอบและรีเซ็ตเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบและรีเซ็ทเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 1. ถอดปลั๊กโมเด็ม (และเราเตอร์ไร้สาย หากเป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก) ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา 30 วินาที เสียบปลั๊กโมเด็มของคุณและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ หากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม ให้เสียบปลั๊กและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ
 2. หากแก้ปัญหาจากข้อที่ 1 แล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลูกค้าติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้บริการ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ Reset NAP IP

 

Q3: ใช้งาน YouTube หรือ บางแอปพลิเคชัน บน Android TV เช่น Netflix แล้ว ภาพและเสียง ไม่สัมพันธ์กัน

A3: สาเหตุเนื่องจากแอปพลิเคชั่นมีการอัปเดต ดังนั้นคุณจะต้องทำการอัปเดตใน แอปพลิเคชันนั้นๆผ่าน Google Play Store ด้วยเช่นกัน โดยวิธีการอัปเดตแอปพลิเคชันสามารถทำตามได้ด้วยวิธีการตามด้านล่าง

 1. กดปุ่ม “HOME” ที่รีโมททีวี
 2. จากเมนูบนหน้าจอ เลือกแอปพลิเคชัน “Google Play Store”
 3. เลือก “สัญลักษณ์อักษรย่อชื่อผู้ใช้งานอีเมล” ทางด้านขวามือบนสุดของขอบจอทีวี
 4. เลือก “จัดการแอปและเกม”
 5. เลือก “การอัปเดต”
 6. เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการอัปเดต
 7. เลือก “อัปเดต”

 

Q4: เมื่อใช้งาน Android TV 4K HDR ในการรับชมภาพยนตร์ที่มีคุณสมบัติ HDR ผ่านแอปพลิเคชัน Netflix แล้ว สีของภาพยนตร์มืดเกินไป สามารถปิดคุณสมบัติ HDR ได้หรือไม่?

A4: ทีวีไม่สามารถปิดคุณสมบัติ HDR ได้ แต่สามารถปรับการตั้งค่าภาพให้สว่างขึ้นได้ โดยวิธีการปรับการตั้งค่าดังนี้

1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี
2. เลือก “โหมดภาพ”
3. เลือก “ผู้ใช้”
4. เลือก “เพิ่มเติม”
5. เลือก “ภาพ”
6. เลือก “ความสว่าง” (ปรับแต่งเพิ่มความสว่างตามความต้องการ)

 

Q5: Panasonic Smart TV สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar ได้หรือไม่?

A5: แอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar ไม่รองรับบน Panasonic Smart TV แต่รองรับใน Panasonic Android TV เนื่องจากแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar รองรับระบบปฏิบัติการ บนทีวีที่เป็นระบบ Android 4.4 และ iOS 10.0 ขึ้นไป และ

เบราเซอร์ Chrome V75+, Safari V11+, Microsoft Edge V79+, Firefox, Android tv OS 7+, Chromecast (Gen2 + (Firmware 1.43+) และ Apple tv OS11+ (Gen 4+)

 

Q6: Panasonic Android TV สามารถส่งสัญญาณบลูทูธเสียงจากทีวีไปยังอุปกรณ์ภายนอก และรับสัญญาณบลูทูธเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกมายังทีวีได้หรือไม่?

A6: Panasonic Android TV สามารถส่งและรับสัญญาณเสียงผ่านบลูทูธได้ โดยวิธีการใช้งาน ดังนี้

1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมทค้างไว้ จนแสดงหน้าแอปพลิเคชัน

2. เลือก “แอปพลิเคชัน Bluetooth Audio (สัญญาณเสียงจากบลูทูธ)”
( เฉพาะรุ่น Panasonic Android TV Series HX600, HX720, HX750, JZ950 ในปัจจุบัน)

2.1 โหมดส่งสัญญาณ (ส่งสัญญาณเสียงจากทีวีไปยังอุปกรณ์ภายนอก)

2.1.1 อุปกรณ์ภายนอกเปิดโหมดจับคู่อุปกรณ์
2.1.2 ทีวี เลือกชื่ออุปกรณ์เพื่อจับคู่อุปกรณ์ จากนั้นกด OK เพื่อจับคู่อุปกรณ์

2.2 โหมดรับสัญญาณ (รับสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกมายังทีวี)

2.2.1 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงภายนอกให้เปิดสัญญาณบลูทูธแล้วค้นหาทีวี
2.2.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงภายนอกและทีวีตรวจสอบรหัสการจับคู่ว่าตรงกันหรือไม่จากนั้นกด OK เพื่อจับคู่อุปกรณ์

หมายเหตุ : ยกเว้น Android TV Series HS550, GX650, GX750, JX700 และ JX800 ไม่รองรับสัญญาณเสียงบลูทูธจากอุปกรณ์ภายนอกมายังทีวี แต่สามารถส่งสัญญาณเสียงบลูทูธจากทีวีไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้ โดยทำการเปิดโหมดจับคู่อุปกรณ์บลูทูธรับสัญญาณเสียง โดยวิธีการดังนี้

1. สำหรับ HS550, GX650 และ GX750 Series

1.1 กดปุ่ม “Home” ที่รีโมท
1.2 เลือก “การตั้งค่า”
1.3 เลือก “รีโมทและอุปกรณ์เสริม”
1.4 เลือก “เพิ่มอุปกรณ์เสริม”
1.5 เลือก “อุปกรณ์เสริม”
1.6 กด OK เพื่อจับคู่อุปกรณ์

2. สำหรับ JX700 และ JX800 Series

2.1 กดปุ่ม “Home” ที่รีโมท
2.2 เลือก “การตั้งค่า”
2.3 เลือก “อุปกรณ์เสริม”
2.4 เลือก “เพิ่มอุปกรณ์เสริม”
2.5 เลือก “อุปกรณ์เสริม”
2.6 กด OK เพื่อจับคู่อุปกรณ์

 

Q7: จะสะท้อนหน้าจอจากคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค ไปยัง Android TV ได้อย่างไร?

A7: วิธีการสะท้อนหน้าจอจากคอมพิวเตอร์ไปยัง Android TV โดยผ่านการแคสต์แท็บจาก Google Chrome ดังนี้

1. ทีวีและคอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตในวง LAN เดียวกัน

2. คอมพิวเตอร์ต้องเป็น Window 10 ขึ้นไป

3. ติดตั้ง/อัปเดต Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด (เวอร์ชัน 72 ขึ้นไป)

 

แคสต์แท็บ Web browser จากหน้า Chrome: การแสดงหน้าจอเฉพาะหน้าแท็บใน Google Chrome เท่านั้น

1. เปิดเบราเซอร์ Chrome ในคอมพิวเตอร์ และคลิกเมนู “เพิ่มเติม” (สัญลักษณ์จุด 3 จุด) ที่ด้านขวาบนของเบราเซอร์

2. เลือก “แคสต์…”

3. เลือกชื่ออุปกรณ์ทีวีของคุณ

4. หากต้องการสิ้นสุดการแคสต์ ให้คลิก “สัญลักษณ์แคสต์” ที่ด้านขวาของแถบ

5. เลือก “หยุดแคสต์”

 

 

แคสต์หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน Chrome: การสะท้อนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen Mirroring)

1. เปิดเบราเซอร์ Chrome ในคอมพิวเตอร์ และคลิกเมนู “เพิ่มเติม” (สัญลักษณ์จุด 3 จุด) ที่ด้านขวาบนของเบราเซอร์

2. เลือก “แคสต์…”

3. คลิก “แหล่งที่มา”

4. เลือก “แคสต์หน้าจอ”

5. เลือกชื่ออุปกรณ์ทีวีของคุณ

 

 

แคสต์วิดีโอและสื่อ: การแคสต์วิดีโอและสื่อจากเว็บไซด์ YouTube

1. คลิก “สัญลักษณ์แคสต์” มุมขวาด้านล่าง ที่วิดีโอหรือสื่อที่ต้องการแคสต์

2. เลือกชื่อทีวีจากรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้

 

 

แคสต์ไฟล์เพลงและวิดีโอจากคอมพิวเตอร์

1. เปิดเบราเซอร์ Chrome ในคอมพิวเตอร์

2. เปิดไฟล์ที่ต้องการแคสต์ในแท็บ Chrome

3. ลากและวางไฟล์ลงในแท็บ Chrome หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังนี้

 • Windows: Ctrl + O
 • MacCommand + O

4. เปิดเบราเซอร์ Chrome ในคอมพิวเตอร์ และคลิกเมนู “เพิ่มเติม” (สัญลักษณ์จุด 3 จุด) ที่ด้านขวาบนของเบราเซอร์

5. เลือก “แคสต์…”

6. เลือกชื่ออุปกรณ์ทีวีของคุณ

 

 

หากต้องการเพิ่มทางลัดใน Chrome ให้เพิ่มปุ่ม "แคสต์" ในแถบเครื่องมือ Chrome ด้วยวิธีการตรึงปุ่ม "แคสต์" ไว้กับแถบเครื่องมือ Chrome วิธีนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการแคสต์ได้ง่ายขึ้นจากทุกหน้าเว็บ โดยวิธีตรึงปุ่ม "แคสต์" ไว้กับแถบเครื่องมือ Chrome มีดังนี้

1. เปิดเบราเซอร์ Chrome ในคอมพิวเตอร์ และคลิกเมนู “เพิ่มเติม” (สัญลักษณ์จุด 3 จุด) ที่ด้านขวาบนของเบราเซอร์

2. เลือก “แคสต์…” ปุ่ม "แคสต์" จะปรากฏในแถบเครื่องมือชั่วคราว

3. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ "แคสต์"

4. ทำเครื่องหมายถูก “แสดงไอคอนเสมอ”

 

 

Q8: แอปพลิเคชัน Facebook Watch ในแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) เข้าใช้งานไม่ได้ แอปพลิเคชันแสดงข้อผิดพลาด “Unable to connect to the network. Please try again later.”

A8: เนื่องจากมีข้อจำกัดของตัวแอปพลิเคชัน Facebook Watch เอง ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ ใช้งานเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ ไวไฟ ฮอตสปอต (“Wi-Fi Hotspot) จึงทำให้แอปพลิเคชันแสดงข้อผิดพลาด แนะนำให้ใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบ้าน ADSL หรือ Fiber Optic ในการใช้งานเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Facebook Watch ใน Android TV

 

Q9: ขณะกำลังใช้งานแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) หรือใช้งานแอปพลิเคชั่น แล้วมีเสียงพูดแนะนำแทรกตลอดเวลา สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

A9: แนะนำให้ปิดการใช้งานฟังก์ชั่น Talkback ดังนี้

 1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี
 2. เลือก “การตั้งค่า”
 3. เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”
 4. เลือก “การเข้าถึง”
 5. เลือก “Talkback”
 6. เลือก “ปิด”

 

Q10: รับชม Netflix ด้วยคุณภาพระดับ 4K บนแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) ขณะกดเริ่มเล่นหนัง ช่วงเริ่มต้นคุณภาพของหนังไม่ชัด ต้องใช้เวลาสักพักกว่าภาพจะชัดขึ้นถึงระดับ 4K เกิดจากสาเหตุอะไร?

A10: เป็นการทำงานของแอปพลิเคชัน Netflix หากกดเล่นภาพยนตร์เริ่มต้น ความละเอียดของวิดีโอจะเริ่มจากความละเอียดที่ต่ำก่อน หลังจากเล่นไปได้สักระยะหนึ่ง คุณภาพของวิดีโอจะปรับระดับความชัดขึ้นตามความเร็วของอินเทอร์เน็ต

 

คำแนะนำเกี่ยวกับความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบเมกะบิตต่อวินาทีที่แนะนำ สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อเล่นภาพยนตร์ใน Netflix มีดังต่อไปนี้

ความคมชัดแบบ (HD) 720p : ความเร็วอยู่ที่ 3 Mbps/sec

ความคมชัดแบบ (FHD) 1080p : ความเร็วอยู่ที่ 5 Mbps/sec

ความคมชัดแบบ (4K/Ultra HD) 2160p : ความเร็วอยู่ที่ 15 Mbps/sec

 

การตรวจสอบความเร็วการเชื่อมต่อ

สามารถตรวจสอบความเร็วการเชื่อมต่อในทีวีของคุณ ได้จากในแอปพลิเคชัน Netflix ดังนี้

1. เริ่มต้นจากหน้าจอหลักของ Netflix

2. เลือก "ขอความช่วยเหลือ" จากเมนู (หากไม่เห็น "ขอความช่วยเหลือ" ให้กดปุ่มทิศทางตามลำดับดังนี้บนรีโมท " ขึ้น ขึ้น ลง ลง ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น")

3. เลือก ตรวจสอบเครือข่าย

4. แอป Netflix จะตรวจสอบว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าถึง Netflix ได้หรือไม่อีกทั้งยังตรวจสอบความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายให้ด้วย

 

■ การตั้งค่าการใช้งาน

 

Q1: สอบถามการตั้งค่าการใช้งานคำสั่งเสียง Far Field ใน Android TV HX750 Series

A1: วิธีการตั้งค่าการใช้งานคำสั่งเสียง Far Field ดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ใน Android TV

2. เปิดสวิตช์ไมโครโฟนที่อยู่ด้านหลังทีวี

3. เปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ

4. พูดคำว่า OK Google / Hey Google เพื่อใช้งาน Far Field (ระยะการใช้งานไม่เกิน 5 เมตร)

5. เมื่อพูดคำว่า OK Google / Hey Google ไฟของไมโครโฟนจะสว่างขึ้นและแสดงรูปกำลังฟังบนหน้าจอทีวี

 

Q2: Android TV Series JX700 และ JX800 ไม่พบสัญญาณ Wi-Fi 5GHz หลังจากการอัปเดตเวอร์ชั่นเป็น Android 11 ต้องทำอย่างไร?

A2: เกิดจากการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ของระบบ Android หลังการอัปเดตระบบ Android เป็นเวอร์ชั่น 11 วิธีการแก้ปัญหาดังนี้

1. กดปุ่ม “HOME” ที่รีโมท

2. จากเมนูบนทีวี เลือก “การตั้งค่า”

3. เลือก “เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต”

4. แนะนำให้กด “ปิด” Wi-Fi และ กด “เปิด” ใหม่ เพื่อให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง

 

Q3: ฉันจะแคสต์ไฟล์ภาพ/วิดีโอ และ สะท้อนหน้าจอจากสมาร์ทโฟนไปยัง Panasonic Android TV ได้อย่างไร?

A3: เราขอแนะนำแอปพลิเคชัน CastPlay เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถส่งรูปภาพ, วิดีโอ, เพลงขึ้นจอทีวีและสามารถคัดลอกหน้าจอ(สะท้อนหน้าจอ)สมาร์ทโฟนไปยังทีวีได้ แนะนำการใช้งานดังนี้

1. สมาร์ทโฟนของคุณติดตั้งแอปพลิเคชัน CastPlay

2. ทีวีและสมาร์ทโฟนของคุณต้องใช้อินเตอร์เน็ตวง LAN เดียวกัน

3. การใช้งานโดยสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน CastPlay บนสมาร์ทโฟนดังนี้

3.1 แอปพลิเคชัน CastPlay บนสมาร์ทโฟน เลือกจับคู่กับทีวีโดยกดที่รูปสัญลักษณ์"แคสต์"
3.2 เลือกชื่ออุปกรณ์ของคุณ

 

 

3.3 หลังสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับทีวีแล้ว หน้าจอทีวีจะแสดงคำว่า iCasting

3.4 สมาร์ทโฟนสามารถเลือกการใช้งานแคสต์ตามหัวข้อดังนี้

3.4.1 ส่งรูปขึ้นจอทีวี
3.4.2 ส่งวิดีโอขึ้นจอทีวี
3.4.3 ส่งเพลงขึ้นจอทีวี
3.4.4 คัดลอกหน้าจอ (สะท้อนหน้าจอ)

4. หากต้องการยกเลิกแคสต์ ที่แอปพลิเคชัน CastPlay บนสมาร์ทโฟน ให้กดที่รูปสัญลักษณ์"แคสต์" แล้วกด หยุดแคสต์

 

 

Q4: วิธีการการจูนช่องสัญญาณ ดิจิตอลทีวี บน แอนดรอยด์ทีวี (Android TV)

A4: วิธีการการจูนช่องสัญญาณ ดิจิตอลทีวี บน แอนดรอยด์ทีวี (Android TV) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สำหรับ Android Series GX650 และ GX750

1.1 กดปุ่ม “Source” ที่รีโมท 
1.2 เลือก “DVB-T/T2”
1.3 กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมท
1.4 เลือก “เพิ่มเติม”
1.5 เลือก “การตั้งค่าทีวี”
1.6 ในเมนูการตั้งค่าให้ไปที่ หัวข้อ “ทีวี”
1.7 เลือก “ช่อง”
1.8 เลือก “ค้นหา”

2. สำหรับ Android TV Series HX600, HX605, HX650, HX720, HX750 และ JZ950

2.1 กดปุ่ม “Source” ที่รีโมท
2.2 เลือก “DVB-T/T2”
2.3 กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมท
2.4 เลือก “เพิ่มเติม
2.5 เลือก “ทีวี”
2.6 เลือก “ช่อง”
2.7 เลือก “ค้นหา”

3. สำหรับ Android TV Series JX700, JX800

3.1 กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมท
3.2 เลือก “การตั้งค่า”
3.3 เลือก “ช่องสัญญาณ”
3.4 เลือก “ช่อง”
3.5 เลือก “สแกนช่อง”

4. สำหรับ Android TV Series HS550

4.1 กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมท
4.2 เลือก “การตั้งค่า”
4.3 เลือก “ช่องสัญญาณ”
4.4 เลือก “ช่อง” (2 ครั้ง)
4.5 เลือก “ค้นหาช่อง”

 

Q5: สามารถปรับเรียงช่องสลับรายการทีวีดิจิตอล บนแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) ได้หรือไม่

A5: สามารถปรับเรียงช่องได้เฉพาะรายการทีวีดิจิตอล โดยมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการปรับเรียงช่องรายการทีวีดิจิตอล

(สำหรับ Series GX650, GX750, HX600, HX605, HX650, HX720, HX750 และ JZ950)

1. กดปุ่ม “Source” ที่รีโมททีวี แล้วเลือก “DVB/T2”

2. กดปุ่ม “List” ที่รีโมททีวี จะอยู่ในหน้ารายการทีวีทั้งหมด

3. ให้ทำการเลือกช่องที่ต้องการปรับเรียง โดยการกดปุ่ม “OK” ที่รีโมททีวีค้างไว้จนแสดงเมนู

4. เลือก “ย้าย” กดปุ่มปรับทิศทางเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “OK” ที่รีโมททีวี

หากไม่พบหัวข้อ “ย้าย” จะต้องทำการคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี

2. จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)

3. เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”

4 เลือก “รีเซ็ต”
(การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดจากที่จัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ ได้แก่ บัญชี Google, การตั้งค่า และข้อมูลระบบและแอป และ แอปที่ดาวน์โหลด)

5. ยืนยันการรีเซ็ต เลือก “ลบทุกอย่าง”
(ระบบจะลบข้อมูลส่วนบุคคลและแอปที่ดาวน์โหลดทั้งหมด และคุณจะไม่สามารถย้อนกลับการทำงานนี้ได้)

6. ทีวีจะปิดอัตโนมัติ ให้รอจนกระทั่งไฟสแตนด์บายสีแดง เปลี่ยนเป็นสีเขียว และทีวีเปิดขึ้นอีกครั้ง ระบบจะทำการรีเซ็ตลบทุกอย่างและคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หลังจากเสร็จสิ้น ให้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไปจนถึงหัวข้อ LCN

7. ในการตั้งค่าเริ่มต้น หัวข้อสวิตช์ LCN ให้เลือก “ปิด”

7.1 แหล่งสัญญาณ เลือก ทีวี “ทีวีดิจิตอล”

7.2 ประเภทโปรแกรม เลือก “ทั้งหมด”

7.3 สแกนช่อง เลือก “สแกน” หลังจากที่ทีวีสแกนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเข้าอยู่ในหน้าหลักของทีวี

หลังจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนการปรับเรียงช่องรายการทีวีดิจิตอลตามข้างต้นอีกครั้ง

 

Q6: OLED Smart TV แจ้งเตือนการบำรุงรักษาแผงหน้าจอ คืออะไร และสามารถปิดการแจ้งเตือนได้อย่างไร

A6: การแจ้งเตือนการบำรุงรักษาหน้าจอ คือการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน “ภาพค้าง” บนหน้าจอ

ในการรับชมเพื่อให้ได้ ภาพที่สวยงามที่สุด การแจ้งเตือนการบำรุงรักษาแผงหน้าจอ (Panel Maintenance) จะปรากฏขึ้นเมื่อปิดทีวี วิธีปิดการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา ดังนี้

1. กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมทคอนโทล แล้วเลือก “ภาพ”

2. เลือก “การตั้งค่าหน้าจอ” จากนั้นกดปุ่ม “OK” เพื่อตกลง

3. เลือก “ข้อความการบำรุงรักษาหน้าจอ” จากนั้นกดปุ่ม “OK” เพื่อตกลง

4. เลือก "เปิด" หรือ "ปิด"

4.1 เปิด: เปิดใช้งานเพื่อแสดงการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาหน้าจอตามปกติ ข้อความแสดงการบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติเมื่อปิดทีวีด้วย ปุ่ม สแตนด์บาย On/Off ของรีโมททีวี หลังจากรับชมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

4.2 ปิด: ไม่แสดงข้อความ เลือกการบำรุงรักษาหน้าจอและดำเนินการบำรุงรักษาหน้าจอด้วยตนเอง

สำหรับ OLED Android TV Series JZ950

ทีวีจะไม่มีการปรับการตั้งค่าเปิดหรือปิดการบำรุงรักษาหน้าจอ แต่ทีวีจะแจ้งการบำรุงรักษาหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยเมื่อท่านเปิดทีวี จะพบข้อความ “เคล็ดลับ : ตอนนี้ทีวี OLED ของคุณจะได้รับการปรับเทียบโดยอัตโนมัติเพื่อการแสดงภาพที่ดีที่สุด ซึ่งใช้เวลาประมาณ…นาที เมื่อหน้าจอเป็นสีดำ ในช่วงเวลานี้ โปรดอย่าถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก”

หากท่านพบข้อความนี้ ให้กด “ตกลง” เพื่อทำการบำรุงรักษาหน้าจอ หลังจากกด “ตกลง” หน้าจอทีวีจะดับ และไฟแสดงสถาะนะที่ตัวเครื่องจะติดกระพริบเป็น สีแดงและเขียวสลับกัน เมื่อการบำรุงรักษาหน้าจอเสร็จสิ้นทีวีจะติดกลับมาทำงานอีกครั้ง

*** หากทีวีของคุณถูกตั้งค่าอยู่ในโหมด “ร้านค้า” ทีวีของคุณจะมีการแจ้งการบำรุงรักษาหน้าจอบ่อยครั้งกว่าการตั้งค่าในโหมด “บ้าน”

 

Q7: วิธีการตรวจสอบการอัปเดตระบบของ Android TV ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

A7: ขั้นตอนการตรวจสอบการอัปเดตระบบให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ดังนี้

1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี

2. เลือก “การตั้งค่า”

3. เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”

4. เลือก “เกี่ยวกับ”

5. เลือก “การอัปเดตระบบ” หน้าจอจะขึ้นกำลังตรวจหาอัปเดต หากเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน หน้าจอจะขึ้น “ระบบของคุณเป็นปัจจุบันแล้ว” แต่ถ้าไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบันตัวเครื่องจะขึ้นให้กดอัปเดต

 

Q8: แอนดรอยด์ทีวี (Android TV) ช่องรายการดิจิตอลทีวีไม่เรียงช่อง ต้องปรับการตั้งค่าตรงไหน?

A8: ต้องปรับการตั้งค่า LCN โหมด เพื่อให้รายการทีวีเรียงช่อง โดยวิธีการตั้งค่าดังนี้

1. สำหรับ Android TV Series GX650, GX750, HX600, HX605, HX650, HX720, HX750 และ JZ950

1.1 กดปุ่ม “SOURCE” ที่รีโมททีวี

1.2 เลือก “DVB-T/T2”

1.3 กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี

1.4 เลือก “เพิ่มเติม”

1.5 เลือก “ทีวี”

1.6 เลือก “สวิทช์ LCN”

1.7 เลือก “เปิด”

2. สำหรับ Android TV Series JX700 และ JX800

2.1 กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี

2.2 เลือก “การตั้งค่า”

2.3 เลือก “ช่องสัญญาณ”

2.4 เลือก “ช่อง”

2.5 เลือก “หมายเลขช่อง”

2.6 เลือก “เปิด”

3. สำหรับ Android TV Series HS550

3.1 กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี

3.2 เลือก “การตั้งค่า

3.3 เลือก “ช่อง”

3.4 เลือก “LCN”

3.5 เลือก “เปิด”

 

Q9: มีแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) 2 เครื่องและมีชื่อซ้ำกันแสดงขึ้นเมื่อจะจับคู่อุปกรณ์กับสมาร์ทโฟน สามารถเปลี่ยนชื่อของทีวีได้หรือไม่?

A9: สามารถเปลี่ยนชื่อของทีวีได้ โดยมีวิธีการเปลี่ยนชื่อ ดังนี้

1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี

2. จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)

3. ในเมนูการตั้งค่า เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”

4. ในเมนูค่ากำหนดอุปกรณ์ เลือก “เกี่ยวกับ”

5. เลือก “ชื่ออุปกรณ์”

6. เลือก “เปลี่ยน”

7. เลือก “ป้อนชื่อที่กำหนดเอง…”

8. ป้อนชื่อ แล้วกดที่ “→” เพื่อตกลง (สำหรับ Series HS550 ป้อนชื่อ แล้วเลือก “ถัดไป”)

 

Q10: แอนดรอยด์ทีวี (Android TV) มีป้ายสาธิตการใช้งานฟังก์ชันแสดงแทรกขณะใช้งาน สามารถตั้งค่าปิดป้ายสาธิตการใช้งานฟังก์ชันตรงไหน?

A10: สำหรับการปิดป้ายสาธิตการใช้งานฟังก์ชัน จะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าจาก “โหมดร้านค้า” เป็น “โหมดบ้าน” โดยวิธีการตั้งค่าดังนี้

1. สำหรับ Android TV Series GX650, GX750, HX600, HX605, HX650, HX720, HX750 และ JZ950

1.1 กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี

1.2 จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)

1.3 เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”

1.4 เลือก “โหมดร้านค้า”

1.5 เลือก “บ้าน”

2. สำหรับ Android TV Series HS550

2.1 กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี

2.2 จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)

2.3 เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”

2.4 เลือก “โหมดร้านค้า”

2.5 เลือก “ทำงานต่อ”

2.6 เลือก “ปิด”

3. สำหรับ Android TV Series JX700, JX800

3.1 กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี

3.2 จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)

3.3 ในเมนูการตั้งค่า เลือก “โหมดร้านค้า”

3.4 เลือก “ต่อไป”

3.5 เลือก “ปิด”

 

Q11: สามารถปิดเสียงกดปุ่มรีโมทที่ดังออกมาจากแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) ได้หรือไม่

A11: สามารถปิดเสียงกดปุ่มรีโมทที่ดังออกมาจากแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

สำหรับ Series GX650, GX750, HS550, HX600, HX605, HX650, HX720, HX750 และ JZ950

 1. ในหน้า Home กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี
 2. เลือก “การตั้งค่า”
 3. เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”
 4. เลือก “เสียง”
 5. เลือก “เสียงระบบ”
 6. จากนั้นกดปุ่ม “OK” ที่รีโมททีวีเพื่อปิดเสียงระบบ

สำหรับ Series JX700 and JX800

 1. ในหน้า Home กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี
 2. เลือก “การตั้งค่า”
 3. เลือก “เสียง”
 4. เลือก “เสียงระบบ”
 5. จากนั้นกดปุ่ม “OK” ที่รีโมททีวีเพื่อปิดเสียงระบบ

 

Q12: แอนดรอยด์ทีวี (Android TV) สามารถตั้งค่าล็อคป้องกันเด็ก (Child Lock) ได้หรือไม่

A12: สามารถทำได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

สำหรับ Android TV Series GX650, GX750, HX600, HX605, HX650, HX720, HX750 และ JZ950

 1. กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี
 2. เลือก “เพิ่มเติม”
 3. เลือก “การตั้งค่าทีวี”
 4. หัวข้อ ครอบครัว เลือก “โปรดป้อนหรัสผ่าน”
 5. ใส่รหัสผ่าน “0 0 0 0” (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)
 6. สามารถเลือกการตั้งค่าล็อคป้องกันเด็กได้ 2 รูปแบบดังนี้

6.1 บล็อคช่อง (เลือกล็อกช่องทีวี)

6.2 บล็อคโปรแกรม โดยการเลือกระดับความเหมาะสมของรายการตามช่วงอายุ (ป, ด, ท, น13, น18, ฉ)

สำหรับ Android TV Series HS550

 1. กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี
 2. เลือก “การตั้งค่า”
 3. เลือก “ช่อง”
 4. เลือก “การควบคุมโดยผู้ปกครอง” ป้อน PIN รหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้ครั้งแรก
 5. สามารถเลือกการตั้งค่าล็อคป้องกันเด็กได้ 3 รูปแบบดังนี้

5.1 บล็อกช่องทีวี (เลือกล็อกช่องทีวี)

5.2. บล็อคโปรแกรม โดยการเลือกระดับความเหมาะสมของรายการตามช่วงอายุ

5.2.1 ไม่กำหนด

5.2.2 การจำกัดขั้นสูง (เนื้อหาเหมาะสมสำหรับเด็ก)

5.2.3 การจำกัดขั้นกลาง (เนื้อหาเหมาะสมสำหรับเด็กโต)

5.2.4 การจำกัดขั้นต่ำ (เนื้อหาเหมาะสมสำหรับเยาวชน)

5.2.5 กำหนดเอง (ตั้งการจำกัดเอง ป, ด, ท, น13, น18 และ ฉ)

5.3 บล็อกสัญญาณเข้า (เลือกล็อกช่องสัญญาณจากช่อง DTV, ATV, Composite, HDMI 1 และ HDMI2)

หากลืมรหัสผ่าน ทีวีของคุณจำเป็นต้องคืนค่าเริ่มต้น โดยมีวิธีการดังนี้

 1. ในหน้า Home กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี
 2. เลือก “การตั้งค่า”
 3. เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”
 4. เลือก “รีเซ็ต” ยืนยัน เลือก “รีเซ็ต” อีกครั้ง
 5. เลือก “ลบทุกอย่าง” ทีวีของคุณจะดำเนินการคืนค่าเริ่มต้นใหม่
  (ทีวีจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล และแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดทั้งหมดในอุปกรณ์นี้ รวมทั้งรหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าต่าง ๆ การดำเนินการนี้ทำแล้วจะย้อนกลับไม่ได้)

สำหรับ Series JX700 และ JX800
กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี

 1. เลือก “การตั้งค่า”
 2. เลือก “ช่องสัญญาณ”
 3. เลือก “ควบคุมดูแลโดยผู้ปกครอง” ป้อน PIN ตั้งรหัสผ่านใหม่ 4 ตัวเลข
 4. สามารถตั้งค่าล็อคป้องกันเด็กได้ 3 รูปแบบดังนี้

1. ล็อกช่องสัญญาณ (เลือกล็อกช่องทีวี)

2. จำกัดโปรแกรม โดยการเลือกระดับความเหมาะสมของรายการตามช่วงอายุ (ป, ด, ท, น13, น18, ฉ)

3. ล็อกสัญญาณเข้า (เลือกล็อกช่องสัญญาณจากช่อง ทีวี, Composite, HDMI 1, HDMI 2 และ ช่อง HDMI 3)

สำหรับ Series LS500, LX630, LX650 และ LX800

 1. กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี
 2. เลือก “ระบบ”
 3. เลือก “การตั้งค่า”
 4. เลือก “ล็อค”
 5. ป้อน PIN ของคุณ (ป้อน PIN รหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้ครั้งแรก)
 6. สามารถตั้งค่าล็อคป้องกันเด็กได้ 3 รูปแบบดังนี้

6.1 ล็อคแหล่งสัญญาณ (เลือกล็อกช่องสัญญาณจากช่อง ATV, Cable, เสาอากาศ, AV, HDMI 1, HDMI2 และ HDMI3)

6.2 ล็อคช่อง (เลือกล็อกช่องสัญญาณช่องทีวี)

6.3 การจัดอันดับ โดยการเลือกระดับความเหมาะสมของรายการตามช่วงอายุ

6.3.1 ไม่มี

6.3.2 ข้อจำกัดระดับสูง (เนื้อหาเหมาะสมสำหรับเด็ก)

6.3.3 ข้อจำกัดระดับกลาง (เนื้อหาเหมาะสมสำหรับเด็กโต)

6.3.4 ข้อจำกัดระดับต่ำ (เนื้อหาเหมาะสมสำหรับวัยรุ่น)

6.3.5 ปรับเอง (ตั้งการจำกัดเอง)

- เด็ก 3-5 ปี (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)

- เด็ก 6-12 ปี (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี)

- ผู้ชมทั่วไป (เหมาะสำหรับทุกวัย)

- PG 13 (เหมาะสำหรับคนอายุ 13 ปีขึ้นไป และจำเป็นต้องมีคำแนะนำจากผู้ปกครองสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 13 ปี)

- PG 18 (เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไป และจำเป็นต้องมีคำแนะนำจากผู้ปกครองสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี)

- ผู้ใหญ่ (เหมาะสำหรับผู้ใหญ่)

หากลืมรหัสผ่าน ทีวีของคุณจำเป็นต้องคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยมีวิธีการดังนี้

 1. ในหน้า Home กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี
 2. เลือก “การตั้งค่า”
 3. เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”
 4. เลือก “เกี่ยวกับ”
 5. เลือก “รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น” ยืนยัน เลือก “รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น” อีกครั้ง
 6. เลือก “ลบทุกอย่าง” ทีวีของคุณจะดำเนินการคืนค่าเริ่มต้นใหม่

(ทีวีจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลและแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดทั้งหมดในอุปกรณ์นี้รวมทั้งรหัสผ่าน Wi-Fi และ การตั้งค่าต่าง ๆ การดำเนินการนี้ทำแล้วจะย้อนกลับไม่ได้)

 

Q13: อยากทราบวิธีการพักภาพหน้าจอแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) ขณะฟังเพลงในแอปพลิเคชัน YouTube หรือ แอปพลิเคชันอื่นๆ โดยให้ปิดภาพ แต่เสียงยังคงทำงานอยู่

A13: สามารถทำได้โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้
 สำหรับแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) Series JX&700 และ JX800

1. กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมท              

2. เลือก “การตั้งค่า”

3. เลือก “พลังงาน”

4. เลือก “ปิดการแสดงภาพ”

หากต้องการให้หน้าจอกลับมาพร้อมทำงานอีกครั้งให้กดปุ่ม “OK” ที่รีโมท

 

สำหรับแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) Series LS600, LX630, LX650 และ LX800

1. กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมท              

2. เลือก “เสียง”

3. เลือก “เสียงเท่านั้น”

หากต้องการให้หน้าจอกลับมาพร้อมทำงานอีกครั้งให้กดปุ่ม “OK” ที่รีโมท

 

Q14: ทีวีที่รองรับเฉพาะสัญญาณ Wi-Fi คลื่นความถี่ 2.4GHz สามารถอัพเดทให้รองรับสัญญาณ Wi-Fi คลื่นความถี่ 5GHz ได้หรือไม่?

A14: ไม่สามารถอัพเดททีวีให้รองรับสัญญาณ Wi-Fi คลื่นความถี่ 5GHz ได้ เนื่องจากฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์นั้นสามารถรองรับได้เฉพาะสัญญาณ Wi-Fi คลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น

 

Q15: เกิดปัญหาขัดข้อง เช่น ไฟดับ ไฟตก ในระหว่างที่กำลังดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด จึงทำให้การอัปเดตไม่สมบูรณ์  หรือทำให้ทีวีมีปัญหาในการใช้งาน เช่น ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ควรแก้ไขอย่างไร

A15: คุณสามารถแก้ไขความผิดผลาดของระบบได้ โดยเข้าโหมดปลอดภัย เพื่อทำการคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้ระบบของตัวทีวีสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

วิธีการเข้าใช้งาน “โหมดปลอดภัย” (Safe mode)                                                                   

1. กดปิดเครื่อง (Power on/off) ที่รีโมท

2. ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับ

3. เสียบปลั๊กไฟ AC เข้ากับเต้ารับ

4. กด เปิดเครื่อง (Power on/off) ที่รีโมท พร้อมกดปุ่มปรับลดระดับเสียงลง (Volume -) บนตัวรีโมทค้างไว้จนเข้าสู่โหมดทำงานปกติ (ที่มุมซ้ายล่าง จะแสดงข้อความ Safe mode) แล้วจึงปล่อยมือจากปุ่มปรับลดระดับเสียง

5. ทำการคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยมีวิธีการดังนี้

       5.1 สำหรับ Android TV: GX Series and HX Series

5.1.1 กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี

5.1.2 จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)

5.1.3 เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”

5.1.4 เลือก “รีเซ็ต”

       5.2 สำหรับ Android TV: JX Series, LX Series and MX Series

5.2.1 กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี

5.2.2 จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)

5.2.3 เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”

5.2.4 เลือก “เกี่ยวกับ”

5.2.5 เลือก “รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น”

“โหมดปลอดภัย” (Safe mode) ในโหมดนี้ ตัวระบบ Android จะอนุญาตเฉพาะบางแอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันของระบบให้ทำงานได้ ส่วนแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับรองใน “โหมดปลอดภัย” จะไม่แสดงในหน้าหลัก และจะไม่สามารถทำงานได้ในโหมดนี้

ซึ่งประโยชน์ของ “โหมดปลอดภัย” คือ ถ้ามีแอปฯใดที่ทำทีวีค้าง หรือเกิดปัญหา เราจะสามารถเข้าใช้ “โหมดปลอดภัย” ในการแก้ไขปัญหา โดยการถอนแอปพลิเคชันนั้นออกไปได้ โดยมีวิธีการดังนี้

1. กดปุ่ม “Home” ที่รีโมททีวี

2. จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)

3. เลือก “แอป”

4. เลือก “แอปทั้งหมด”

5. แล้วเลือกถอนแอปพลิเคชันนั้น ๆ ออก

ถ้าต้องการออกจาก “โหมดปลอดภัย” (Safe mode) ให้ทำการกดปิด (Power on/off) ที่รีโมท ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับ แล้วเสียบปลั๊กไฟ AC เข้าไปใหม่ จากนั่นกดเปิด (Power on/off) ที่รีโมท เพื่อเข้าสู่การทำงานปกติ

 

■ ปัญหาทีวีทำงานผิดปกติ

 

Q1: พบปัญหาในการรับชมรายการโทรทัศน์บางช่องผ่านแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) Series JX700 และ JX800 แล้วภาพไม่เต็มจอ

A1: สามารถทำการปรับการตั้งค่าดังนี้

1. กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี

2. เลือก “ภาพ”

3. เลือก “การตั้งค่าหน้าจอ”

4. เลือก “อัตราส่วน”

5. เลือก “16:9”

 

Q2: ในกรณีที่รับชมภาพยนตร์ผ่านแอนดรอยด์ทีวี (Android TV) Series JX700 และ JX800 แล้วเกิดกรณีระดับเสียงในแต่ละซีนมีความดังไม่เท่ากัน สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง

A2: เนื่องจากบางคอนเทนต์นั้น ตัวต้นฉบับไม่ได้มีการมิกซ์เสียงให้เหมาะสมกับลำโพงของ TV ซึ่งมักพบได้บ่อยจากคอนเทนต์จาก Movie Application หรือ คอนเทนต์อื่นๆจาก USB เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สามารถปรับ Auto Volume Control ในการรับชมภาพยนตร์ ให้ระดับเสียงในแต่ละซีนมีความดังเท่ากัน ดังนี้

1. กดปุ่ม “Menu” ที่รีโมททีวี

2. เลือก “เสียง”

3. เลือก “ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ”

4. เลือก “เปิด”

 

Q3: ทีวีแอนดรอยด์ (Android TV) ทำงานผิดปกติ เช่น ทีวีค้าง ทีวีทำงานช้า

A3: สาเหตุมาจากระบบทีวีทำงานผิดปกติ กรุณารีเซ็ทระบบแอนดรอยด์ (Android) ดังขั้นตอนตามด้านล่าง

1. กดปุ่ม “HOME” ที่รีโมททีวี

2. จากเมนูบนหน้าจอ เลือก “การตั้งค่า” (รูปเฟือง)

3. ในเมนูการตั้งค่า เลือก “ค่ากำหนดอุปกรณ์”

4. เลือก “รีเซ็ท” (บรรทัดล่างสุด)

5. เลือก “รีเซ็ท” อีกครั้งเพื่อยืนยัน

6. เลือก “ลบทุกอย่าง”

7. หลังจากนั้นให้ลองใช้งานทีวีใหม่อีกครั้ง