FAQ

Communications

Analogue Cordless Phone

Question1. ขอทราบวิธีการปลดล็อคโทรศัพท์ รุ่น KX-TSC10
Answer1.

ขอแนะนำวิธีการปลดล็อคโทรศัพท์ รุ่น KX-TSC10 ดังนี้นะคะ

กดปุ่ม Function
กดปุ่มลูกศรเลื่อนลงจนเจอคำว่า “Change password”
กด Enter
ใส่รหัส 726276642
กด Enter (หน้าจอจะขึ้นคำว่า “New password”)
ใส่รหัส 0000
กด Enter (หน้าจอจะขึ้นคำว่า “Stored”)
กดปุ่ม Function 1 ครั้ง
กดปุ่ม Dial lock
ใส่ 0000
กด Enter

หมายเหตุ เวลาโปรแกรมต้องไม่ยกหู หรือกดปุ่ม Speaker phone และต้องใส่แบตเตอรี่ทุกครั้งที่ทำการโปรแกรมหรือกรณีเข้า Dial Lock แล้วลืม Password สำหรับรุ่น KX-KXTSC10,TSC35MX,TMC40BXวิธีแก้ไข KX-TSC10MX.TSC35MXให้เข้า Test Mode ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ใส่แบตเตอรี่ 2 ก้อน รอการใส่ก้อนที่ 3
2. ใส่ก้อนที่ 3 ในขณะที่กด 1 ,9 ,# ค้างไว้พร้อมกัน แล้วปล่อย ถอดแบตเตอรี่แล้วใส่ใหม่

KX-TMC40BX ให้เข้า Test Mode ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ต่อ AC Adaptor ในขณะที่กด 1 ,9 ,# ค้างไว้พร้อมกัน แล้วปล่อย
2. ถอด AC Adaptor ออก แล้วต่อใหม่

หมายเหตุ หากทำตามข้อแนะนำเบื้องต้นแล้ว อาการดังกล่าวยังไม่หายไป แนะนำให้ส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมาตรฐานพานาโซนิค หรือสอบถามข้อมูลศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-731-9940