FAQ

1. นำของสดมาแช่ในตู้แช่แข็ง แต่ของทีแช่ไม่แข็ง เกิดจากสาเหตุใด

    คุณสมบัติของตู้แช่แข็ง คือการรักษาอุณหภูมิ ซึ่งของที่นำมาแช่ต้องผ่านการแช่แข็งมาแล้ว

 

2. ตู้แช่แข็งประเภทฝาทึบ มีน้ำแข็งเกาะครึ่งตู้ ผิดปกติหรือไม่

    การออกแบบแผงทำความเย็นถูกออกแบบอยู่ช่วงบนถึงกึ่งกลางของตู้เนื่องจากความเย็นจะตกลงสู่ที่ด้านล่างขอ

    งตู้จึงไม่มีผลต่อการทำความเย็น เป็นอาการปรกติ

 

3. ตู้แช่เครื่องดื่ม เมื่อไม่ได้ใช้งานในบางช่วงเวลา (กลางคืน) จำเป็นต้องถอดปลั๊กออกหรือไม่

    ไม่แนะนำให้ถอดปลั๊กออกเนื่องจาก

    1. ตู้แช่ใช้ระยะเวลาการทำความเย็นนาน กว่าจะได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้

    2. สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากต้องเริ่มทำงานใหม่

    3. คอมเพรสเซอร์ทำงานนานขึ้น

    4.ของภายในตู้อาจจะเกิดการเสียหาย

 

4. ตู้แช่เครื่องดื่มเป็นเหงื่อที่ประตู ผิดปกติหรือไม่

    ไม่ผิดปกติ การเป็นเหงื่อจะเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งที่ติดตั้งตู้แช่มีความชื้นสัมพัทธ์ มากกว่า 60

    เปอร์เซ็นต์และมีอุณหภูมิ ภายนอกสูงกว่า 30 ℃

 

5. ตู้แช่เครื่องดื่มคอมเพรสเซอร์ทำงานปกติ แต่ความเย็นในตู้แช่ไม่เย็นเท่าที่ควร เกิดจากสาเหตุใด

    1. การปรับตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม

    2. มีความร้อนภายนอกเข้าภายในตู้แช่ อาจจะเกิดจาก ขอบยางปิดไม่สนิท

    3. คอนเดนเซอร์สกปรก ไม่สามารถระบายความร้อนได้

    4.ขอบยางเสื่อม

 

6. ตู้แช่ไวน์มีน้ำแข็งเกาะที่ผนังด้านในตู้ ผิดปกติหรือไม่

    ไม่ผิดปกติ เนื่องจากเป็นแผงทำความเย็น

 

7. ลมร้อนที่ช่วยระเหยหยดน้ำ หรือเหงื่อหน้าตู้ไม่มีหรือมีน้อย เกิดจากสาเหตุใด

    1. แผงระบายความร้อนสกปรก มีสิ่งอุดตัน

    2. พัดลมระบายความร้อนเสีย ไม่ทำงาน

 

8. สัญญาลักษณ์ "DF" ปรากฎบนจอแสดงผลของตู้แช่ เกิดจากสาเหตุใด

    ตู้แช่เข้าสู่โหมดละลายน้ำแข็ง (ปกติวงจรละลายน้ำแข็งจะทำงานทุก 5 ชั่วโมง เป็นเวลา 20 นามี)

 

9. ตะกร้าแขวนสำหรับใส่ของในตู้แช่สามารถรับน้ำหนักได้กี่กิโลกรัม

    ประมาณ 20 กิโลกรัม ต่อชิ้น

 

10. การทำความสะอาดถาดรับน้ำ

    ล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกด้วยน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง

 

   

 

11. การบำรุงรักษาแผงระบายความร้อน ( คอนเดนเซอร์ )

    ทำความสะอาดทุก ๆ 6 เดือน

    - ให้ปิดเครื่องและทำความสะอาดหลังจากแผงระบายความร้อนเย็นลง

    - ใช้แปลงปัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับแผงระบายความร้อนออก

 

   

 

12. เมื่อไม่มีการใช้งานตู้แช่เป็นระยะเวลานานสิ่งที่ควรทำคือ

    1. นำอาหารทั้งหมดออกจากตู้แช่แล้วถอดปลั๊กออก

    2. ทำความสะอาดภายในตู้เช็คน้ำออกให้หมด เพื่อป้องกันตู้มีกลิ่นเหม็นหรือเกิดเชื้อรา

    3. เปิดประตูตู้ทิ้งไว้เพื่อให้ภายในตู้แห้งสนิท เพื่อป้องกันตู้มีกลิ่นเหม็นหรือเกิดเชื้อรา

 

13.ตัวเครื่องมีเสียงดังขณะทำงาน

    1. ให้วางตู้แช่บนพื้นราบและมั่นคง

    2. ขยับตู้แช่ออกห่างจากผนัง

    3. คอมเพรสเซอร์อาจส่งเสียงดังเมื่อเริ่มเปิดใช้งาน เสียงจะเงียบลงเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง

 

14.ตู้แช่แสดงสถานะที่ P1 หมายถึง

    หัววัดเทอร์โมสตัทชำรุด

 

15.พัดลมระบายความร้อนทำไมถึงทำงานตลอดไม่ตัด

    เพื่อระบายความร้อนถึงแม้คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน

 

16.หยุดใช้งานเครื่องทันทีหากมีสิ่งผิดปกติหรือพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

    1. มีกลิ่นไหม้หรือเสียงดังผิดปกติ

    2. สายไฟหรือปลั๊กร้อนผิดปกติ

    3. ตู้แช่ถูกน้ำท่วม

    4. รู้สึกเหมือนโดนไฟดูด

 

17.หลอดไฟแสงสว่างไม่ทำงาน

    1. หลอดไฟเสีย

    2.สวิทช์ไฟชำรุด

    3. วงจรสายไฟชำรุด

    4. สตาร์ทเตอร์เสีย

    5. บัลลาสต์เสีย