เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ระบบควบคุมส่วนอุปกรณ์

ระบบควบคุมส่วนอุปกรณ์

ตัวเลือกการควบคุมที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน

รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย CZ-RTC6

รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย

CZ-RTC6

เรียนรู้เพิ่มเติม
รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย CZ-RTC6BL

รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย

CZ-RTC6BL

เรียนรู้เพิ่มเติม
รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย CZ-RTC6BLW

รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย

CZ-RTC6BLW

เรียนรู้เพิ่มเติม
รีโมตคอนโทรล Deluxe แบบใช้สาย CZ-RTC5B

รีโมตคอนโทรล Deluxe แบบใช้สาย

CZ-RTC5B

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาพ: รีโมตคอนโทรลแบบตั้งเวลา CZ-RTC4

รีโมตคอนโทรลแบบตั้งเวลา

CZ-RTC4

เรียนรู้เพิ่มเติม
รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย CZ-RWS3

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย


CZ-RWS3

เรียนรู้เพิ่มเติม
เครื่องตั้งตารางเวลา CZ-ESWC2

เครื่องตั้งตารางเวลา


CZ-ESWC2

เรียนรู้เพิ่มเติม

รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย

CZ-RTC6

การประหยัดพลังงาน

・เปิด/ ปิด ECONAVI

การใช้งานพื้นฐาน

・ข้อมูลตัวกรอง*
・ฟังก์ชันสำหรับการออกไปข้างนอก
・nanoe™ X*

ฟังก์ชันการดูแลรักษา

・โหมดการตั้ง RC
・การทดสอบ
・ข้อมูลเซ็นเซอร์*
・การตรวจสอบการบำรุงรักษา
・การตั้งค่าแบบง่าย/ แบบละเอียด
・การกำหนดหมายเลขอัตโนมัติ

* ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ทำการเชื่อมต่อ

รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย CZ-RTC6

รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย

CZ-RTC6BL

การประหยัดพลังงาน

・เปิด/ ปิด ECONAVI
・กลับสู่อุณหภูมิเดิมอัตโนมัติ*1
・ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ*1
・ปิดอัตโนมัติ*1
・กำหนดเวลาลดการใช้ไฟสูงสุด*1
・ซ้ำตัวตั้งเวลาปิด*1

การใช้งานพื้นฐาน

・ควบคุมแต่ละปีก (ล็อคแต่ละปีกเท่านั้นสำหรับชนิดแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง) *1
・ตัวตั้งเวลาเปิด/ ปิด*1
・ตัวตั้งเวลารายสัปดาห์*1
・ข้อมูลตัวกรอง*1 *2
・ฟังก์ชันสำหรับการออกไปข้างนอก
・โหมดทำงานแบบเงียบ*1 *2
・ตรวจสอบการใช้พลังงาน*1 *2
・การประหยัดพลังงาน*1 *2
・การระบายอากาศ*1
・nanoe™ X*1 *2

ฟังก์ชันการดูแลรักษา

・ที่อยู่ติดต่อศูนย์บริการ*1
・โหมดการตั้งค่า RC
・การทดสอบ
・ข้อมูลเซ็นเซอร์*1 *2
・การตรวจสอบการบำรุงรักษา
・การตั้งค่าแบบง่าย/ แบบละเอียด
・การกำหนดหมายเลขอัตโนมัติ*3

การตั้งค่าครั้งแรก

・การทำงานแบบหมุน*1
・การทำงานสำรอง*1
・การทำงานสนับสนุน*1

*1 สำหรับแอป H&C เท่านั้น
*2 ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ทำการเชื่อมต่อ
*3 สำหรับการใช้งานด้วยรีโมตคอนโทรลเท่านั้น

รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย CZ-RTC6

รีโมตคอนโทรล Deluxe แบบใช้สาย

CZ-RTC6BLW

การประหยัดพลังงาน

・เปิด/ ปิด ECONAVI
・กลับสู่อุณหภูมิเดิมอัตโนมัติ*1
・ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ*1
・ปิดอัตโนมัติ*1
・กำหนดเวลาลดการใช้ไฟสูงสุด*1
・ซ้ำตัวตั้งเวลาปิด*1

การใช้งานพื้นฐาน

・ควบคุมแต่ละปีก (ล็อคแต่ละปีกเท่านั้นสำหรับชนิดแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง) *1
・ตัวตั้งเวลาเปิด/ ปิด*1
・ตัวตั้งเวลารายสัปดาห์*1
・ข้อมูลตัวกรอง*1 *2
・ฟังก์ชันสำหรับการออกไปข้างนอก
・โหมดทำงานแบบเงียบ*1 *2
・ตรวจสอบการใช้พลังงาน*1 *2
・การประหยัดพลังงาน*1 *2
・การระบายอากาศ*1
・nanoe™ X*1 *2

ฟังก์ชันการดูแลรักษา

・ที่อยู่ติดต่อศูนย์บริการ*1
・โหมดการตั้งค่า RC
・การทดสอบ
・ข้อมูลเซ็นเซอร์*1 *2
・การตรวจสอบการบำรุงรักษา
・การตั้งค่าแบบง่าย/ แบบละเอียด
・การกำหนดหมายเลขอัตโนมัติ*3

การตั้งค่าครั้งแรก

・การทำงานแบบหมุน*1
・การทำงานสำรอง*1
・การทำงานสนับสนุน*1

*1 สำหรับแอป H&C เท่านั้น
*2 ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ทำการเชื่อมต่อ
*3 สำหรับการใช้งานด้วยรีโมตคอนโทรลเท่านั้น

รีโมตคอนโทรล CONEX แบบใช้สาย CZ-RTC6

รีโมตคอนโทรล Deluxe แบบใช้สาย

CZ-RTC5B

การประหยัดพลังงาน

・เปิด/ ปิด ECONAVI
・กลับสู่อุณหภูมิเดิมอัตโนมัติ
・ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ
・ปิดอัตโนมัติ
・กำหนดเวลาลดการใช้ไฟสูงสุด
・ซ้ำตัวตั้งเวลาปิด

การใช้งานพื้นฐาน

・ควบคุมแต่ละปีก (ล็อคแต่ละปีกเท่านั้นสำหรับชนิดแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง)
・ตัวตั้งเวลาเปิด/ ปิด
・ตัวตั้งเวลารายสัปดาห์
・ข้อมูลตัวกรอง*
・ฟังก์ชันสำหรับการออกไปข้างนอก
・โหมดทำงานแบบเงียบ*
・ตรวจสอบการใช้พลังงาน*
・การประหยัดพลังงาน*
・การตั้งค่าครั้งแรก
・การระบายอากาศ
・nanoe™ X*

ฟังก์ชันการดูแลรักษา

・โหมดการตั้งค่า RC
・การทดสอบ
・ข้อมูลเซ็นเซอร์*
・การตรวจสอบการบำรุงรักษา
・การตั้งค่าแบบง่าย/ แบบละเอียด
・การกำหนดหมายเลขอัตโนมัติ

การตั้งค่าครั้งแรก

・การทำงานแบบหมุน
・การทำงานสำรอง
・การทำงานสนับสนุน

* ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ทำการเชื่อมต่อ

รีโมตคอนโทรล Deluxe แบบใช้สาย CZ-RTC5B

รีโมตคอนโทรลแบบตั้งเวลา

CZ-RTC4

รีโมตคอนโทรล เปิด/ปิด ธรรมดา

เปลี่ยนโหมดการทำงาน (ทำความเย็น/ ทำความร้อน/ แห้ง/ อัตโนมัติ/ พัดลม)
การตั้งค่าอุณหภูมิ (ทำความเย็น/ แห้ง: 18-30 องศา, การทำความร้อน: 16-30 องศา)
การตั้งค่าความเร็วพัดลม สูง/ กลาง/ ต่ำ และอัตโนมัติ
การปรับทิศทางของกระแสลม
เปิด/ ปิด ECONAVI*

นาฬิกาแบบเรียลไทม์มีฟังก์ชันเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อมูลแสดงวันในสัปดาห์

ฟังก์ชันโปรแกรมรายสัปดาห์

สามารถตั้งโปรแกรมได้สูงสุด 6 การตั้งค่า/วัน และ 42 การตั้งค่า/สัปดาห์

ฟังก์ชันสำหรับการออกไปข้างนอก

ฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันไม่ให้อุณหภูมิห้องเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้อยู่อาศัยออกไปข้างนอกเป็นระยะเวลานาน

ฟังก์ชันการนอน

ฟังก์ชันนี้ควบคุมอุณหภูมิห้องเพื่อให้นอนหลับได้อย่างสบาย

●รีโมตคอนโทรล 1 เครื่องสามารถควบคุมชุดอุปกรณ์ภายในอาคารได้สูงสุด 8 เครื่อง
●สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยรีโมตคอนโทรลหลักและรีโมตคอนโทรลย่อย
●สามารถติดตั้งรีโมตคอนโทรลได้สูงสุด 2 เครื่อง (รีโมตคอนโทรลหลักและย่อย) สำหรับชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร 1 เครื่อง

* บางเมนูอาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้

 

รีโมตคอนโทรลแบบตั้งเวลา CZ-RTC4

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย

CZ-RWS3

CZ-RWS3 ช่วยให้สามารถควบคุมชุดอุปกรณ์ภายในอาคารทั้งหมดได้แบบไร้สาย

เมื่อติดตั้งตัวรับสัญญาณแยกในอีกห้องหนึ่ง จะสามารถควบคุมจากห้องนั้นได้เช่นกัน ทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้ปุ่มทำงานฉุกเฉินได้แม้ทำรีโมตคอนโทรลหายไปหรือใช้แบตเตอรี่จนหมด นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ อีก เช่น การตั้งอุณหภูมิ การสลับการทำงาน การตั้งค่าทิศทางของกระแสลม/ความเร็วพัดลม ฯลฯ

สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระจากการระบายอากาศ

เมื่อมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเชิงพาณิชย์หรือระบบระบายอากาศถ่ายเทความร้อน จะสามารถใช้งานด้วยรีโมตคอนโทรลนี้ได้ (ทำงานร่วมกับชุดอุปกรณ์ภายในอาคารหรือเปิด/ปิดการระบายอากาศแยกกัน)

●สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยรีโมตคอนโทรลหลักและรีโมตคอนโทรลย่อย
●สามารถติดตั้งรีโมตคอนโทรลได้สูงสุด 2 เครื่อง (รีโมตคอนโทรลหลักและย่อย) สำหรับชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร 1 เครื่อง

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย CZ-RWS3

การใช้รีโมตคอนโทรลไร้สายร่วมกับตัวรับสัญญาณ

สำหรับชนิดแบบฝังเพดาน 2 ทิศทาง
CZ-RWS3 และ CZ-RWRL3

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย CZ-RWS3 และ CZ-RWRL3

สำหรับชนิดแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง
CZ-RWS3 และ CZ-RWRU3

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย CZ-RWS3 และ CZ-RWRU3

สำหรับแบบติดเพดาน

CZ-RWS3 และ CZ-RWRT3

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย CZ-RWS3 และ CZ-RWRT3

สำหรับชนิดแบบฝังเพดาน 1 ทิศทาง
CZ-RWS3 และ CZ-RWRD3

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย CZ-RWS3 และ CZ-RWRD3

สำหรับชุดอุปกรณ์ภายในอาคารทั้งหมด
CZ-RWS3 และ CZ-RWRC3

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย CZ-RWS3 และ CZ-RWRC3

สำหรับแบบติดผนัง/แบบฝังเพดานขนาดเล็ก
CZ-RWS3

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย CZ-RWS3

ตารางแสดงระบบควบคุม

ความสามารถในการควบคุม

ชื่อชิ้นส่วน, หมายเลขรุ่น

จำนวน

การควบคุมแบบมาตรฐาน

• ควบคุมการทำงานแบบต่างๆ ของชุดอุปกรณ์ภายในอาคารโดยรีโมตคอนโทรลแบบใช้สายหรือไร้สาย
• กำหนดโหมดทำความเย็นหรือร้อนของอุปกรณ์นอกอาคารตามความสำคัญลำดับแรกของรีโมตคอนโทรล
• สามารถสลับระหว่างเซ็นเซอร์รีโมตคอนโทรลและเซนเซอร์ในตัวเครื่องได้

รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย
CZ-RTC4,CZ-RTC5B

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย + ตัวรับสัญญาณ
CZ-RWS3 (ติดผนัง/ แบบฝังเพดานขนาดเล็ก)
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 (แบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง)
CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 (แบบฝังเพดาน 2 ทิศทาง)
CZ-RWS3 + CZ-RWRD3 (แบบฝังเพดาน 1 ทิศทาง)
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 (ติดเพดาน)
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 (แบบสปลิตทั้งหมด)

1 เครื่อง

รีโมตคอนโทรลหลัก/ย่อย

• รีโมตคอนโทรลสูงสุด 2 เครื่องต่อ 1 ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร (สามารถเชื่อมต่อรีโมตคอนโทรลหลักได้)
• ปุ่มที่กดล่าสุดจะมีความสำคัญลำดับแรก
• สามารถตั้งตัวจับเวลาได้แม้ใช้รีโมตคอนโทรลย่อย (เมื่อใช้เซ็นเซอร์ ECONAVI จะสามารถเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับรีโมตคอนโทรลได้เพียงเครื่องเดียว)

ตามต้องการ

การควบคุมแบบกลุ่ม

• ควบคุมชุดอุปกรณ์ภายในอาคารทั้งหมดแบบกลุ่มด้วยรีโมตคอนโทรล
• ใช้ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารทั้งหมดในโหมดเดียวกัน
• สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 8 เครื่อง
• ฟังก์ชันเปิด/ปิดเทอร์โมสตัทจะเปิดการทำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ซึ่งถูกตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ของชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร

1 เครื่อง

ตัวอย่างระบบ FSV

หมายเหตุ: จำนวนตัวควบคุมที่สามารถเชื่อมต่อได้ การใช้ตัวควบคุมร่วมกัน ชุดอุปกรณ์ในอาคารที่สามารถเชื่อมต่อได้ และความยาวในการเดินสายสูงสุดของรีโมตคอนโทรลจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละตัวควบคุม โปรดตรวจสอบคำแนะนำในการติดตั้งตัวควบคุมหรือปรึกษาศูนย์บริการของ Panasonic

เครื่องตั้งตารางเวลา

CZ-ESWC2

สามารถควบคุมได้สูงสุด 64 กลุ่ม (ชุดอุปกรณ์ในอาคารสูงสุด 64 เครื่อง) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตัวตั้งเวลา 8 กลุ่ม

สามารถตั้งการใช้งานโปรแกรมได้ 6 แบบ (ทำงาน/หยุดการทำงาน/อนุญาตการทำงานเฉพาะที่/ห้ามการทำงานเฉพาะที่) ต่อวันในโปรแกรมสำหรับหนึ่งสัปดาห์

· สามารถใช้ได้เฉพาะการทำงาน หยุดการทำงาน ให้รีโมตคอนโทรลทำงานเฉพาะที่ หรือห้ามรีโมตคอนโทรลทำงานเฉพาะที่ และการใช้งานร่วมกันในรูปแบบอื่นเท่านั้น (เช่น การทำงาน + ให้ทำงานเฉพาะที่, หยุดการทำงาน + ห้ามทำงานเฉพาะที่, ให้ทำงานเฉพาะที่เท่านั้น ฯลฯ)
· สามารถตั้งค่าการห้ามทำงานเฉพาะที่และการใช้งานร่วมกันระหว่างการตั้งค่า 3 แบบ ได้แก่ การตั้งค่าอุณหภูมิ การเปลี่ยนโหมด และการทำงาน/หยุดทำงานได้ในขณะทำการติดตั้ง 

ฟังก์ชันหยุดตัวตั้งเวลาในช่วงวันหยุดราชการในการตั้งค่าล่วงหน้าและการทำงานของตัวตั้งเวลาที่สามารถหยุดการทำงานได้ด้วยตนเอง

· โดยการตั้งค่าวันหยุดหรือหยุดการทำงานภายในหนึ่งสัปดาห์ จะสามารถหยุดตัวตั้งเวลาได้สำหรับเฉพาะสัปดาห์นั้น
· สามารถหยุดการตั้งค่าตัวตั้งเวลาทั้งหมดได้ด้วยปุ่ม “บังคับการเปิด/ปิด” ตัวตั้งเวลา (สามารถกลับสู่การทำงานของตัวตั้งเวลาได้โดยการกดปุ่มเดิมอีกครั้ง)

●แหล่งจ่ายไฟของเครื่องตั้งตารางเวลามาจากหนึ่งในข้อต่อไปนี้
1. แผงวงจรควบคุม (T10) ของชุดอุปกรณ์ภายในอาคารที่อยู่ใกล้เคียง (ความยาวสายของแหล่งจ่ายไฟ: ภายใน 200 ม. จากชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร)
2. ตัวควบคุมระบบ (ความยาวสายของแหล่งจ่ายไฟ: ภายใน 100 ม. จากชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร)
เมื่อแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องตั้งตารางเวลามาจากแผงวงจรควบคุมของชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร จะไม่สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารเครื่องนั้นกับอุปกรณ์ควบคุมอื่นที่ใช้เทอร์มินัล T10 ได้
เนื่องจากโหมดการทำงานและการตั้งอุณหภูมิไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องตั้งตารางเวลา จึงต้องใช้ร่วมกับรีโมตคอนโทรล ตัวควบคุมระบบ ตัวควบคุมอัจฉริยะ ฯลฯ นอกจากนี้ เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันการกำหนดหมายเลข จึงต้องใช้ฟังก์ชันการควบคุมของตัวควบคุมระบบและอื่นๆ ในการกำหนดหมายเลขแทน

เครื่องตั้งตารางเวลา CZ-ESWC2
เครื่องตั้งตารางเวลา CZ-ESWC2

ทำไมต้องใช้ Panasonic

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับอากาศ

นับตั้งแต่เปิดตัวเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างรุ่นแรกของเราในปี 1958 เครื่องปรับอากาศ Panasonic ก็ได้เติบโตจนกลายมาเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและความนิยมจากทั่วโลกด้วยการมอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบ

โซลูชันด้านอากาศแบบครบวงจร

ด้วยผลิตภัณฑ์กว่า 300 รายการ Panasonic จึงมีผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันสำหรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันด้านอากาศแบบครบวงจรที่คุณสามารถปรับตามความต้องการได้อย่างเต็มที่สำหรับทุกการใช้งาน

คุณภาพและความน่าเชื่อถือ

เครื่องปรับอากาศ Panasonic ได้รับการผลิตมาเพื่อมอบความสบายที่คุณเชื่อถือได้เป็นระยะเวลานานหลายปี ด้วยการรับประกัน 5 ปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ คุณจึงสามารถวางใจได้เมื่อใช้ Panasonic

การเชื่อมต่อ


Panasonic มีโซลูชันการควบคุมที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการใช้งานทั้งในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ตัวควบคุมหลากหลายรุ่นของเราให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน คุณจึงมีโซลูชันที่ครบวงจรไม่ว่าระบบจะมีความต้องการแบบใด

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบอากาศของเรา

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

ติดต่อเรา

Pro Club