Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online false false false

รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ด้วยอากาศเพื่อการฟื้นฟูพลังงาน

FY-EB90S1

รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
สำหรับการแลกเปลี่ยนอากาศ
แบบประหยัดพลังงาน

คอนโทรลเลอร์แบบมีสายที่เป็นอุปกรณ์เสริมพร้อมแผงด้านหน้าที่ทันสมัย การติดตั้งง่ายด้วยดีไซน์แบบฝังที่มีสไตล์

โปรดเลือกประเภทผู้ใช้งานของคุณ

ขยาย
ย่อ
ปิด

ข้อมูลจำเพาะ

FY-EB90S1

รูปของ FY-EB90S1

แผงด้านหน้าที่กะทัดรัดและเรียบง่าย

การออกแบบแบบฝังเพื่อให้ติดตั้งง่าย

ฟังก์ชันการตั้งเวลา

รองรับการทำความสะอาดตัวกรอง: • สัญญาณเตือนการทำความสะอาด • เงื่อนไขการใช้งานตัวกรองที่ระบุโดยเพิ่มทีละ 1, 2, 3 และ 4 เดือน

FY-EB90S1
พลังงาน 220V-240V~50Hz
แรงดันไฟฟ้าพิกัด 3.4W
ขนาดรูปลักษณ์ภายนอก (มม.) 116 × 120 × 40 (ยาว × สูง × กว้าง)
น้ำหนัก 0.3 กก.
สภาพการใช้งาน -10~40°C

เอกสาร

กรณีศึกษา

คุณสมบัติ

การควบคุมที่ใช้งานง่าย และมีสไตล์

• แผงด้านหน้ากะทัดรัดและแบนราบ
• แผงจอแอลซีดี
• การออกแบบแบบฝังเพื่อให้ติดตั้งง่าย
• ฟังก์ชันตั้งเวลา
การควบคุมที่ใช้งานง่าย และมีสไตล์